Tæm din vildhund

Det kan godt betale sig at finde den rigtige balance for, hvordan du dækker din hund behov. Det får både hund og ejer glæde af

Border collien er et godt eksempel på en hund, der kan blive problematisk, hvis den ikke bliver stimuleret både fysisk og mentalt. Men med den rette aktivering og mentale stimulering, kan den blive god og harmonisk. (Foto: Colourbox)
Border collien er et godt eksempel på en hund, der kan blive problematisk, hvis den ikke bliver stimuleret både fysisk og mentalt. Men med den rette aktivering og mentale stimulering, kan den blive god og harmonisk. (Foto: Colourbox)

At finde den rigtige stimulering for din hund kan nogen gange være en vanskelig opgave. Uanset om du er ejer af en højaktiv, normalt aktiv eller lavaktiv hund, kan du ofte fejlagtigt forveksle den fysiske stimulering med den mentale stimulering.

Fysisk stimulering er det vi kender som aktiv udfoldelse - mere eller mindre krævende. Mental stimulering trigges ved brug af de fem sanser (føle - høre - syns - lugte - smag) og de opgaver og udfordringer, som stimulerer hjernen.

Når du som hundejer skal stimulere din hund, kan du fristes til at bruge alt for meget fysisk stimulering i forsøget på at få 'lukket noget damp' ud. Det er sandt, at der er hunderacer og individer, der, kræver en højere stimulering end andre, men den skal for alle hunde være tilpasset, så den balancerer mellem det fysiske og det mentale.

Se også: Myter om frække hunde

Hvis vi kigger på border collien som eksempel, så er det en hund med et højt stimuleringsbehov, både fysisk og mentalt. Den er avlet til at hyrde store fåreflokke sammen med hyrden, og det kræver, at den skal kunne være ude og arbejde både fysisk og mentalt i mange timer. Border collien bliver brugt til meget andet end at hyrde, og vi ser den på agilitybaner, til lydighedstræning, rally-lydighed og dog-dancing. Alle disse aktiviteter kræver, at en hund har både fysisk og mental kapacitet. Det fungerer som regel tilfredsstillende, og giver en meget fin afbalancering (kompensation) for det, som Border collien har brug for for at kunne fungere i hverdagen. Både for Border collien og andre racer gælder, at de skal stimuleres. Finder du ikke din hund balanceret mellem det fysiske og mentale, vil den kunne udvikle stress og dertil hørende problemadfærd.

Læs om forkert stimulering og hvad det gør ved din hund her

Både hyrdehunde, jagthunde og andre altive hunde er blevet populære familiehund. Men de kræver alle den rette balance af fysisk og mental stimulering. Du får ikke dækket din hunds mentale stimuleringsbehov alene ved at løbe, cykle, lave gentagelsestræning, boldkast eller pindekast. I naturen vil hunden ikke løbe efter en pind eller en bold, eller bare løbe for at løbe uden grund, eller udføre en sit - dæk - stå - plads i en uendelighed.

Få tips til en balanceret fysisk og mental stimulering her

For at stimulere din hund mentalt skal du give den opgaver gennem sanserne, og især gennem lugtesansen. Lad den bruge sin næse ved selvstændigt at søge efter godbidder eller mad på steder, hvor den ikke kan se det, men skal bruge andre sanser for at finde det. Træn det på en græsplæne, i en skovbund, i højt græs, på marker eller andre steder, hvor din hund bliver nødt til at bruge lugtesansen mere koncentreret. Du kan også placere godbidder eller maden i forskellige højder, det giver også en ekstra dimension for din hunds sanser. At lægge et spor til din hund, som den skal følge, kræver en masse mental energi. Du kan lære at lægge spor på et sporkursus.

I naturen vil dyrene bruge størstedelen af deres tid på søgen efter mad, derfor er det oplagt at bruge maden til at give din hund daglige søgeopgaver. Ved at give den mad i sin madskål fratager du den en naturlig søgen, som øger dens daglige tilfredsstillelse.

Giv din hund udfordringer og opgaver. I naturen kræver det snilde at overleve, og dyrene stilles dagligt overfor mange forskellige slags udfordringer og opgaver, som de skal løse. Du kan give din hund udfordringer og opgaver ved nye oplevelser, problemløsninger og træning, der stimulerer dens initiativtagen.

Se også: Sådan 'bonder' du med din hund

Gode råd til mental stimulering
Recepten for god mental træning er:

1. Variation: For at stimulere hjernens forskellige funktioner, er det bedre at variere træning end at specialisere den.

2. Udfordring: Ved forøgelse af sværhedsgraden øges din hunds intelligens, og du sørger for, at opgaven ikke bliver for nem eller en ren rutine.

3. Nyheder: At prøve nye ting er vigtigt, da vigtige dele af hjernen, såsom den præfrontale cortex bliver 'motioneret', når vi lærer at mestre nye ting.

Når hyrdehunden, jagthunden eller andre racer/blandinger bruges til det arbejde, de i sin tid er avlet til, bliver de stimuleret gennem fysisk udfoldelse, sanseindtryk og udfordringer for hjernen. Altsammen i en fin balance, som skaber en harmonisk og afbalanceret hund. Denne balance gælder, uanset om du bruger din hund til brugsarbejde, træning eller som familiehund.

0 kommentarer
Vis kommentarer