63.000 køretøjer i døgnet: Milliardudvidelse kan spare trafikanter seks minutter

Østjyske Motorvej syd for Skanderborg er en særdeles travl strækning, og nu har Vejdirektoratet lavet en undersøgelse af perspektiverne ved en udvidelse

En milliardudvidelse af Østjyske Motorvej kan spare trafikanter for flere minutter og give plads til flere køretøjer. Arkivfoto: Mikkel Berg Pedersen
En milliardudvidelse af Østjyske Motorvej kan spare trafikanter for flere minutter og give plads til flere køretøjer. Arkivfoto: Mikkel Berg Pedersen

Mellem Aarhus S og Skanderborg S er den travle motorvej blevet udvidet fra fire til seks spor. Nu har Vejdirektoratet blandt andet undersøgt perspektiverne ved en eventuel udvidelse af motorvejsstrækningen fra Skanderborg til Vejle.

Strækningen er 38 km lang og er blandt landets travleste motorvejsstrækninger. Hvert døgn passerer  mellem 53.800 og 62.600 køretøjer på hverdage.

- I myldretiden er der stor belastning på motorvejen og en del ulykker og hændelser, og trafikken afvikles derfor med reduceret hastighed i flere timer både i morgen- og eftermiddagsmyldretiden, skriver Vejdirektoratet i undersøgelsen.

- Der opleves også trængsel i myldretiden omkring tilslutningsanlæggene ved de større byer, især ved Horsens, hvorfor rejsetiden i denne periode er forlænget. På trods af længere rejsetid i myldretiden tager turen på motorvejen gennemsnitlig ikke mere end tre minutter ekstra sammenlignet med rejsetiden uden for myldretiden, skriver Vejdirektoratet.

Der skal males: Nu sættes farten ned på Lillebæltsbroen

Kan spare seks minutter
Undersøgelsen er blandt andet foretaget, fordi beregninger viser, at trafikken frem mod 2030 vil stige med op mod 35 procent, hvis ikke motorvejen udbygges. Hvis motorvejen udbygges, er der plads til flere køretøjer, og så forventes en stigning i trafikken på op mod 40 procent i forhold til i dag.

- Forskellen på trafikmængden uden og med en udbygget motorvej i 2030 er cirka 3 procent, og udbygningen vil således kun medføre en begrænset øget trafikmængde, men vil betyde at kapacitetsproblemerne i myldretiden vil blive reduceret. Det vurderes, at størstedelen af den øgede trafik er overflyttet fra andre veje, skriver Vejdirektoratet.

- Hvis motorvejen udbygges, vil man i myldretiden kunne spare op til seks minutter på en tur mellem Vejle og Skanderborg. Uden for myldretiderne vil der ikke opnås de store tidsbesparelser, skriver de.

Vejdirektoratet anslår, at det vil koste cirka 3,6 milliarder kroner at udbygge motorvejen mellem Skanderborg og Vejle til tre spor.

Bilister og cyklister møder nu dette skilt