Biler opvarmer seks gange så meget som fly

Verdens samlede bilparks effekt på den globale opvarmning er - set på lang sigt - seks gange så stor som flyenes, viser norsk undersøgelse

Flytrafikken er måske bedre på klimafronten end sit noget blakkede klimarygte. For godt nok forurener et enkelt fly mere end en enkelt bil. Men verdens bilpark er nu så stor, at dens samlede bidrag til den globale opvarmning efter 100 år er seks gange større end bidraget fra verdens samlede flypark.

Det konkluderer en ny norsk klimaundersøgelse fra det norske klimaforskningscenter "Cicero". Resultaterne er blevet publiceret i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Den store forskel på bilernes og flyenes effekt på den globale opvarmning skyldes blandt andet, at de store CO2-udslip fra bilerne i modsætning til udslippet fra flyene har effekt på klimaet i flere hundrede år.

- Til forskel fra vejtrafik har flytrafik flere stærke, men kortvarige effekter på den globale temperatur, siger en af forskerne bag undersøgelsen, Jan Fuglestvedt, til den norske netavis Aftenposten.no.