Kia-ejer fik ny motor efter hård kamp med importøren

En sag, hvor Kia-ejer får tilkendt ny motor ved ankenævn, gør det lettere for bilejere at vælge et mærkeuafhængigt værksted. Kia afventer nu afgørelse ved domstolene

En bilejer fik problemer, da motoren i hans Kia Ceed revnede. Garantien på en bil gælder, så længe den er serviceret efter producentens forskrifter. Der er dog uenighed om, hvor meget dokumentation bilejeren skal komme med. Arkivfoto: Jens Overgaard
En bilejer fik problemer, da motoren i hans Kia Ceed revnede. Garantien på en bil gælder, så længe den er serviceret efter producentens forskrifter. Der er dog uenighed om, hvor meget dokumentation bilejeren skal komme med. Arkivfoto: Jens Overgaard

Hvor stor dokumentation kræves der, hvis man får lavet sin bil på et mærkeuafhængigt værksted og pludselig står med en garantisag over for importøren? Den problemstilling kom for nylig i fokus i en sag, hvor en ejer af en Kia Ceed 1,6 fra 2013 stod med en motor, der var revnet i blokken, og som dermed skulle skiftes til en anden for 35.000 kr.

Kia-ejeren havde meldt sit krav over for sin lokale Kia-forhandler, der i overensstemmelse med Kias garantibestemmelser stillede krav om både underskrevne serviceskemaer og fakturaer for udført service. Disse krav kunne ejeren ikke efterkomme fuldt ud og blev afvist.

Derfor fik vedkommende skiftet motoren på et andet værksted for egen regning og rejste krav om garanti over for Kia. Sagen er behandlet i Ankenævn for Biler, som har afgjort, at Kia Import skal betale bilejeren erstatning.

Som udgangspunkt er der frit valg af værksted, så længe fabrikkens forskrifter er overholdt.

Siden der i 2003 kom en vejledning fra Forbrugerombudsmanden om, hvilken dokumentation en nyvognsforhandler må afkræve en bilejer ved fejl på bilen, der udbedres under garantien, har der dog været uenighed om fortolkningen.

Bilklage

Ankenævn for Biler er oprettet af den danske bilbranche og FDM.

Nævnet har et juridisk formandskab med en dommer som formand.

Nævnet behandler klager for køb af nye og brugte biler på over 10.000 kr. og værkstedsregninger på mere end 1.500 kr. Klager indgives på nettet.

Det koster 400 kr. at klage.

Se mere på bilklage.dk.

Trods mild vinter: Danske bilister har haft problemer

Men det er slut nu, mener Erik S. Rasmussen, der er direktør for Dansk Bilbrancheråd, som organiserer de frie værksteder.

Han mener, der er tale om en principiel sejr, som betyder, at bilejere ikke længere skal komme med omfattende dokumentation, hvis bilen har været serviceret på et mærkeuafhængigt værksted, men nu blot kan nøjes med at vise et fuldt stemplet servicehæfte.

- Mærkeforhandlerne har i årtier brugt det skræmmebillede, at hvis du er utro med din service, så er der stor risiko for, at garantien falder væk. Det er gjort med en dokumentationsgrad, som en utro bilist skal komme med, der er langt ude i forhold til den måde, vi har fortolket bestemmelserne på, siger Erik S. Rasmussen.

- Nu er det slået fast; bilejeren skal ikke komme med tykke ringbind for at påberåbe sig en garantisag med mærket. Man skal kommet med ét dokument, nemlig en udfyldt og underskrevet servicebog. Ikke andet, siger han.

Erik S. Rasmussen peger på en undersøgelse fra Epinion fra 2019, som viser, at 25 procent af de danske bilejere vælger et autoriseret værksted på grund af frygt for fabriksgarantien.

- Denne frygt kan nu fejes af bordet via afgørelsen i klagenævnet, mener Erik Rasmussen.

Sagen stopper dog ikke her. Kia Danmark vil nu indbringe sagen for de ordinære domstole.

Rasmus Aagaard, direktør hos Kia Import Danmark A/S, afventer det videre forløb.

- Det er korrekt, at vi ønsker at få prøvet sagen ved domstolene - og anledningen er naturligvis, at vi ikke er enige i afgørelsen. I øvrigt ønsker vi ikke at kommentere en verserende sag og gør opmærksom på, at ingen parter kan konkludere noget, før der foreligger en endelig dom. Derudover ønsker vi ikke at kommentere på sagen, siger Rasmus Aagaard.

Vil have ens regler ved uheld: 'Gør som på Fyn'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FDM: Få altid dokumentation

- Jo flere informationer, der er i en faktura, jo mindre konflikt kan der opstå efterfølgende, siger Abid Khan fra FDM .Foto: FDM
- Jo flere informationer, der er i en faktura, jo mindre konflikt kan der opstå efterfølgende, siger Abid Khan fra FDM .Foto: FDM
 

Det er altid en god idé at sikre sig arbejdsbeskrivelser og fakturaer, som detaljeret beskriver, hvad der er lavet ved ens bil og dokumenterer, at serviceintervallerne er overholdt. Især hvis man vælger et frit værksted. Så er man bedre stillet, hvis der opstår en konflikt, lyder meldingen fra FDM.

- Vi råder forbrugeren til at få så meget dokumentation som muligt. Jo flere informationer, der er i sådan en faktura, jo mindre konflikt kan der opstå efterfølgende. Det gælder om at undgå konflikterne, siger Abid Khan, som er advokat hos FDM.

- Har man en faktura, som er tilstrækkeligt uddybende, så er det ikke forbrugeren, der har bevisbyrden i første omgang, så er det den erhvervsdrivende, siger han.

- Viser det sig så efterfølgende, at den service, der er foretaget på et frit værksted, ikke er sket efter forskrifterne, så kan forbrugeren gøre erstatningskrav gældende over for dette værksted. For når man tager hen til et værksted, så har man en formodning om, at den service, der sker, er i henhold til de forskrifter, som bilproducenten har forelagt, siger Abid Khan.

Politiet med opsang til bilister: - Det er jeres ansvar

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Flere forbrugerfordele

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
 

Hvis sagen om Kia Ceed-motoren udmønter sig i, at bilejerne kan nøjes med at vise et stemplet servicehæfte for at være garantidækket, vil det have flere fordele for forbrugerne. Sådan lyder meldingen fra Abid Khan, der er advokat i FDM's juridiske rådgivning.

Han ønsker ikke at gå ind i den konkrete sag, men vil gerne forholde sig generelt til problemstillingen.

- Det kan have en positiv effekt for forbrugerne.

Det vil være lettere at få garantibehandlet en sag, og det vil være lettere at købe en bil med tryghed for, at der er fortsat garanti på bilen, siger Abid Khan.

Han peger på, at en afgørelse ved en domstol vil skabe mere klare retningslinjer.

- Der kan være konkrete forhold i den pågældende sag, som man har tillagt betydning for udfaldet.

Derfor bliver det interessant at få sagen afprøvet ved en retsinstans og se, om der kommer en konkret afgørelse eller en mere generel udtalelse.

Det vil give mere ro på begge sider af bordet, siger Abid Khan.

Han peger dog på, at det autoriserede værksted altid kan kræve at få afprøvet påstanden om service.

- Vi har jo også set eksempler på, at der er snydt med stemplerne i servicehæfterne, så stemplet er ikke altid en garanti. Derfor har mærkeværkstedet mulighed for at afkræfte, hvis det ikke er korrekt, for eksempel ved at få analyseret olien. Den mulighed har de trods alt, siger han.

Branchen arbejder på at få etableret en løsning med en elektronisk servicebog. Men her er endnu ikke en standard, FDM anser som tilstrækkelig.

Nu jagter politiet disse bilister