Efter alenlange ventetider til køreprøver: Nu sætter politiet ind

Rigspolitiet vil i samarbejde med landets politikredse nedbringe ventetiderne på køreprøver

Ventetiderne på at komme til køreprøve skal nedbringes, mener politiet, der iværksætter flere initiativer. Foto: Thomas Wilmann
Ventetiderne på at komme til køreprøve skal nedbringes, mener politiet, der iværksætter flere initiativer. Foto: Thomas Wilmann

Efter ventetiderne på at komme til køreprøver er blevet længere og længere, vil politiet nu problemet til livs.

Det sker ved, at politiet øger kapaciteten med flere prøvesagkyndige både på kort og længere sigt, ligesom et bedre overblik over ventetider skal sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt.

- Det er Rigspolitiets målsætning, at ventetiden bliver nedbragt og er på et normalt niveau inden udgangen af dette år, siger Erik Terp, chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Konkret vil politiet ansætte nye civile prøvesagkyndige, som skal øge politiets køreprøvekapacitet i løbet af efteråret i år.

Desuden skal politiuddannede prøvesagkyndige, som arbejder med andre politiopgaver, hjælpe med at nedbringe ventetiderne, ligesom pensionerede prøvesagkyndige hentes ind som vikarer, og endeligt låner politiet nu prøvesagkyndige af forsvaret.

Herudover vil de prøvesagkyndige arbejde ekstra og bl.a. også afholde køreprøver på lørdage. Derudover frigøres de fra opgaven med at føre tilsyn ved teoriprøver, da denne kan løses af andre ansatte.

Eksploderet dæk? Det stopper ikke denne kvindelige bilist

Gentagelser er spild af tid
En af årsagerne til de lange ventetider er, at 17-årige siden årsskiftet har kunnet tage kørekort, og derfor er der i år to årgange, der kan tage kørekort - nemlig både de 17- og de 18-årige.

En anden årsag har ifølge politiet været høje dumpeprocenter, hvor samme elev skal til prøve flere gange.

- Gentagelser er spild af alles tid, penge og kræfter - ikke mindst elevernes. Derfor er det vigtigt, at elever først kommer op til prøve, når de er klar, siger Erik Terp.

Sammen med Færdselsstyrelsen, som er ansvarlig for køreuddannelsen og kørelæreruddannelsen, vil rigspolitiet overveje, hvordan kvaliteten af kørelærerbranchen kan højnes, så både ventetiderne på køreprøverne og de høje dumpeprocenter nedbringes.

Denne bil får du aldrig råd til: Dyreste nye bil nogensinde