Ejer du denne type bil? Nu må du køre hurtigere på motorvejen

Hastighedsgrænsen for campingbiler sættes op til 100 kilometer i timen på motorveje og 80 på andre veje

Hvis du er en af de danskere, der pakker tasken og kører i campingbil mod varmere himmelstrøg, er der godt nyt:

Torsdag hæves hastighedsgrænsen for campingbiler med en vægt mellem 3500 og 7000 kg til 100 kilometer i timen på motorveje og 80 på andre veje.

De såkaldte autocamperes hastighedsgrænse kommer således til at følge bussernes.

Det er til gavn for både trafiksikkerhed og campister, mener Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

- Hastighedsforskelle på køretøjer giver anledning til flere og lange overhalinger, hvilket kan skabe farlige situationer. Derfor bør hastighedsgrænserne være så ens som muligt for køretøjstyper, der teknisk set er ensartede.

- Det giver enkle og fornuftige regler, som giver mere mening for trafikanterne at overholde, forklarer han i en pressemeddelelse.

Tidligere måtte campingbiler køre 80 kilometer i timen på motorveje og 70 på andre veje.

For busser forenkles den såkaldte Tempo 100-ordning, hvor man kan søge om at få lov til at køre 100 kilometer i timen, ligeledes. Godkendelsesprocessen bliver forenklet, mens udgifterne til Tempo 100-mærket vil bortfalde.

Lovændringen blevet vedtaget i sommer af regeringen og Dansk Folkeparti med ikrafttræden fra 15. marts.