Her må lastbiler og campister snart sætte farten op

Folketinget har besluttet at lade lastbiler samt lette og tunge vogntogn øge hastigheden på udvalgte strækninger

En højere hastighedsgrænse vil ifølge transportminister Ole Birk Olesen (LA) give en tidsmæssig gevinst for transportbranchen. Rigspolitiet er skeptisk. Foto: Per Rasmussen
En højere hastighedsgrænse vil ifølge transportminister Ole Birk Olesen (LA) give en tidsmæssig gevinst for transportbranchen. Rigspolitiet er skeptisk. Foto: Per Rasmussen

Du har måske siddet der før: Fanget i slipstrømmen fra en lastbil og med hovedet presset mod sideruden i et forsøg på få overblik over overhalingsmulighederne forude.

Lastbiler må i dag køre 70 km/t. på landeveje og motortrafikveje, mens du selv må køre 80 km/t. i din personbil. Går ruten via en af disse to vejtyper, er det derfor svært at undgå en overhaling eller to undervejs, som reglerne er i dag. Men sådan bliver det ikke ved med at være.

Folketinget har ifølge Lastbilmagasinet vedtaget at hæve hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge vogntog fra 70 til 80 km/t. på motortrafikveje og landeveje, der ligger uden for byer og bebyggelse. Det betyder med andre ord, at lastbilchauffører og bilister i almindelige personbiler, der kører med campingvogn eller trailer, har udsigt til højere hastighedsgrænse.

En økonomisk gevinst
Inden landets lastbilchauffører og campister kan trykke pedalen lidt længere mod gulvet, skal politi og kommuner bruge lidt tid på at forberede sig. Ifølge Lastbilmagasinet skal IT-systemerne opdateres, ligesom de strækninger, hvor lastbiler og vogntog ikke må køre 80 km/t., skal have nye vejskilte.

Det betyder, at loven først vil træde i kraft fra 1. januar 2020.

Bag loven står Dansk Folkeparti, regeringen og Socialdemokratiet, der alle har stemt for. DF og regeringen havde dog allerede dannet fælles fodslag i finanslovsaftalen for 2019, og lovforslaget blev første gang fremsat tilbage i februar.

Dengang lagde transportminister Ole Birk Olesen (LA) vægt på, at der ville være en økonomisk gevinst ved at hæve hastighedsgrænsen.

- Den forhøjede hastighedsgrænse fra 70 til 80 km/t. uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje vil medføre en tidsmæssig gevinst for transportbranchen og vil på den måde understøtte væksten i erhvervslivet, sagde han i fremsættelsestalen og tilføjede:

- Vejdirektoratet har samlet set vurderet, at den erhvervsøkonomiske gevinst ved en forhøjelse af hastighedsgrænsen vil være i omegnen af 560 mio. kroner årligt.

Rigspolitiet: Det er for tidligt
Trods de økonomiske incitamenter har flere partier og interesseorganisationer været skeptiske overfor lovforslaget. Det skyldes ikke mindst den øgede risiko for ulykker, som en højere hastighedsgrænse kan skabe.

I et høringssvar fra 14. januar skrev Rådet for Sikker Trafik eksempelvis:

- Ved en afvejning af disse hensyn overfor hinanden finder Rådet at måtte konkludere, at det foreliggende forslag samlet set må antages at ville have en negativ effekt i forhold til trafiksikkerheden her i landet.

Hos Rigspolitiet, der også afleverede et høringssvar under behandlingen af lovforslaget, er man bekymret for, at en farlig tendens fra motorvejen vil finde vej til landevejene. Politiet ser her ofte, at lastbilchauffører kører 90 km/t., der er grænsen for lastbilens indbyggede hastighedsbegrænser.

Derudover pegede man på distraherede chauffører og dårligt vedligeholdte lastbiler som udfordringer, der taler imod den nye hastighedsgrænse.

- Det er derfor Rigspolitiets samlede vurdering, at lovforslaget om forhøjelse af hastighedsgrænsen for blandt andet lastbiler først bør genovervejes, når problemerne med den vedligeholdelsesmæssige stand af lastbilerne og forekomsten af distraherende aktiviteter hos tungvognsførerne er væsentligt minimeret, skriver Rigspolitiet.

Se også: Langt fra målet: Forureningen fra biler stiger igen

Færre farlige overhalinger
I sin fremsættelsestale erkendte transportminister Ole Birk Olesen også, at en højere hastighedsgrænse vil øge risikoen for ulykker. Samtidig pegede han dog på, at det vil give anledning til færre farlige overhalinger.

- En forøgelse af hastighedsgrænsen for både lastbiler samt lette og tunge vogntog vil give en højere gennemsnitshastighed for disse køretøjer, hvilket giver en forøget ulykkesrisiko, sagde han i fremsættelsestalen og tilføjede:

- Omvendt medfører forøgelse af hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge vogntog en reduktion af hastighedsspredningen i forhold til andre køretøjer (...), hvilket erfaringsmæssigt er til gavn for færdselssikkerheden.

Lovforslaget blev vedtaget uden ændringer med 87 stemmer for og 24 imod.

Se også: Gab! Danskerne brugte 77 mio. timer på at sidde i kø

84 kommentarer
Vis kommentarer