Lavere hastighed på motorveje giver kun lille klimaeffekt

Hvis den tilladte hastighed på landets motorveje sænkes fra 130 til 110 km/t, vil klimaeffekten være marginal, vurderer Vejdirektoratet

Lavere generel hastighedsgrænse på danske motorveje vil kun have en lille effekt på klimaregnskabet. Foto: Jens Dresling
Lavere generel hastighedsgrænse på danske motorveje vil kun have en lille effekt på klimaregnskabet. Foto: Jens Dresling

I Holland har de nedsat hastighedsgrænsen på motorveje i dagtimerne til 100 km/t. I Tyskland har flere politikere og miljøforkæmpere plæderet for, at den frie hastighed på landets motorveje burde sløjfes for at nedbringe CO2-udledningen.

Herhjemme må man som udgangspunkt køre 130 km/t på en motorvej, men hvad ville det gøre ved CO2-udledningen, hvis den generelle hastighedsgrænse på motorveje blev nedsat til 110 km/t?

Ikke ret meget, skriver Ingeniøren på baggrund af et svar, som transportminister Benny Engelbrecht (S) har skrevet til Folketingets transportudvalg.

Ifølge beregninger fra Vejdirektoratet, som ministeren henviser til, vil en generel hastighedsgrænse på 110 km/t på motorveje i forhold til de nuværende 130 km/t resultere i en samlet reducering i CO2-udledningen fra trafikken med 0,7 procent.

I 2017 var den samlede CO2-udledning fra biltrafikken ifølge Ingeniøren 11,26 millioner ton. Ifølge beregningerne ville tallet være 11,18 millioner ton CO2, hvis man indførte hastighedsnedsættelsen.

Her får vi en teaser for fronten på den kommende elektriske Hummer-model. Foto: GM Biler Forgængeren delte vandene: Så vild bliver ny elektrisk Hummer

Mange kører langsommere
Spørgsmålet om effekten af den lavere generelle hastighed på motorveje er stillet af Anna Valentina Berthelsen fra SF.

Årsagen til, at ændringen ikke beregnes til at have større effekt, er ifølge Vejdirektoratet, at mange bilister på strækninger med 130 km/t vælger at køre langsommere, ligesom tæt trafik gør, at bilister tvinges til at køre langsommere på strækningerne.

- Den reelle hastighed, der i Danmark bliver kørt på motorvejsstrækninger med tilladt hastighed på 130 km/t, er i gennemsnit omkring 120 km/t, når trafikbelastningen er lav. På strækninger med en tilladt hastighed på 110 km/t vurderes den kørte hastighed i gennemsnit tilsvarende at være 110 km/t. En reduktion af hastigheden fra de kørte cirka 120 km/t til de tidligere 110 km/t vurderes på den baggrund at nedbringe brændstofforbruget med cirka 7 procent pr. køretøj for personbilers vedkommende. I en del af døgnet er hastighederne på motorvejsstrækninger med 130 km/t dog væsentligt lavere, lyder det i Vejdirektoratets beregninger.

- På baggrund af ovennævnte forudsætninger anslås den samlede CO2-udledning fra vejtransporten at blive reduceret med ca. 0,7 procent ved en reduktion af den skiltede hastighed på motorvejene fra 130 km/t til 110 km/t, lyder det fra Vejdirektoratet.

Et forbud mod salg af nye benzin- og dieselbiler kan potentielt træde i kraft om 12 år i Storbritannien. Foto: Jens Dresling Biler Forbud mod salg af benzin- og dieselbiler kan rykke endnu tættere på