Nu tager de nyt våben i brug: Sådan vil politiet holde øje med snyd på vejen

Målingerne vil ikke genere trafikken

Politiet tager sammen med Miljøstyrelsen et nyt våben i brug for komme snyd på de danske veje til livs. Foto: /ritzau/Jens Dresling
Politiet tager sammen med Miljøstyrelsen et nyt våben i brug for komme snyd på de danske veje til livs. Foto: /ritzau/Jens Dresling

Trafikanter på den sønderjyske motorvej kommer i denne uge forbi et måleapparat, de ikke har set før.

Miljøstyrelsen tester nemlig i samarbejde med politiet en helt ny teknologi, som skal opfange for høje udledninger af det sundhedsskadelige udstødningsgas NOx.

Målet er at afdække, hvor mange lastbiler der snyder med deres NOx-rensning.

Politiet har tidligere på året ved kontroller konstateret, at nogle lastbiler kører med en snydeanordning, så renseudstyret frakobles, og lastbilen dermed udleder for meget NOx.

Reglerne om lastbilernes forurening er skærpet over årene, og i dag er det nødvendigt at bruge udstyr, der renser udstødningen for NOx for at overholde kravene.

Det kan for eksempel ske med et såkaldt Adblue-anlæg, som ved hjælp af en væske neutraliserer NOx-gassen.

Men dette anlæg vælger nogle at frakoble ved hjælp af en snydeanordning for at spare udgifter til vedligeholdelse og drift af anlægget.

En ny type autoværn kan begrænse støjen fra trafik markant, viser Vejdirektoratets målinger. Foto: NAG1 Biler Autoværn har halveret støjen fra trafik

Sådan måler de
Måleapparatet skal indsamle viden om, hvor stort problemet egentlig er.

Der vil blive målt af en uges varighed på to lokaliteter i Danmark for at få et repræsentativt udsnit af lastbilparken.

Måleapparatet er opstillet i vejkanten og måler udstødningen fra de lastbiler, der kører forbi. Det generer på den måde ikke trafikken.

- De oplysninger, vi har om omfanget af NOx-snyd, bygger på nogle enkelte kontroller foretaget af politiet. Med den her teknologi kan vi måle på et stort antal lastbiler. På den måde håber vi at få et mere præcist billede af omfanget af snyd, siger Sara Røpke, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Målingerne foregår, ved at en sensor sender en usynlig lysstråle gennem lastbilens udstødning, når den kører forbi. På den måde måles udstødningsgassens indhold af NOx.

Teknologien har tidligere været brugt i USA og enkelte lande i Europa og skal altså nu for første gang testes i Danmark.

Snyd med NOx

 

- NOx kaldes også kvælstofilter og er gasser, der dannes fra kvælstof- og iltforbrænding under højt tryk og høje temperaturer. NOx består af både NO og NO2. Gassen NO2 er sundhedsskadelig for mennesker.

- Det NOx-begrænsende udstyr har været brugt på langt de fleste lastbiler i mere end 10 år og består af en såkaldt SCR-katalysator (Selektiv katalytisk reduktion), der bruger et reduktionsmiddel bestående af urea opløst i vand, og som forhandles under navnet ’ad blue’. Der sælges snydeanordninger i hele Europa, som kan sætte det forureningsbegrænsende udstyr ud af funktion. Formålet er at spare omkostninger til reduktionsmiddel, som beløber sig til ca. 10 øre/km, samt vedligeholdelsesudgifter til SCR-katalysatoren. Manipulation med det forureningsbegrænsende udstyr sker, uden at motorstyringens obligatoriske overvågningssystem (OBD - On-Board-Diagnostics) viser fejl.

- Miljøstyrelsen afprøver måleteknologien i samarbejde med virksomheden NEQ, Politiet og Færdselsstyrelsen. Projektet er et led i et større projekt, hvor myndighederne sammen ser på, hvordan denne form for snyd kan mindskes

Kilde: Miljøstyrelsen

Henrik Fiskers firma har søgt om patent på en ny type af batterier, der angiveligt skulle gøre store ting ved både rækkevidden og ladetiden på elbiler. Foto: Fisker Biler Oplad elbilen på 1 minut: Er danske Henrik på vej til at revolutionere elbilerne?

74 kommentarer
Vis kommentarer