Skal stoppe millionsnyd: Nu kan bilfirmaer ikke længere selv gøre dette

Selvanmelderordningen ved eksport lukker

Det er fra 1. juli slut med den såkaldte selvanmelderordning, som blev udnyttet til svindel for millioner. Arkivfoto: Peter Hove Olesen
Det er fra 1. juli slut med den såkaldte selvanmelderordning, som blev udnyttet til svindel for millioner. Arkivfoto: Peter Hove Olesen

I årevis har bileksportører som såkaldte selvanmeldere selv kunnet vurdere værdien af gamle biler til eksport. Efterfølgende har de kunnet sende et krav til Skat om at få refunderet den tilsvarende registreringsafgift.

Men ordningen gav mulighed for, at svindlere udnyttede tilliden ved at fortælle en kunstigt opskruet pris til Skat for at få flere penge udbetalt.

Flere afsløringer viste talrige eksempler på, at bileksportører har indberettet værdien af eksporterede biler til kunstigt opskruede priser.

Nu oplyser Motorstyrelsen så i en pressemeddelelse, at de er klar til at overtage tjansen fra 1. juli, hvorfor man altså herefter ikke længere kan bruge selvanmelderordningen.

Folketinget besluttede i 2019, at selvanmelderordningen ved eksport skal ophøre. Det betyder, at Motorstyrelsen skal behandle langt flere sager end tidligere.

- Vi har ansat flere medarbejdere til at foretage værdifastsættelser, og de har fået en grundig oplæring hos erfarne kolleger. Jeg er overbevist om, eksportørerne vil opleve, at medarbejderne har forberedt sig grundigt på opgaven, siger direktør Jens Otto Størup fra Motorstyrelsen.

Disse danskere skrottede flest dieselbiler

Millionsnyd
Selvanmelderordningen blev altså afskaffet som led i den politiske aftale fra 2019, efter at det over flere omgange blev afsløret, at der blev svindlet med ordningen.

I 2016 blev der eksempelvis afsløret snyd for 36,6 millioner kr. Det svarer til over 14.000 kr. for hver eneste bil, der blev kontrolleret i 2016.

Jens Otto Størup tilføjer, at Motorstyrelsen ser frem til et konstruktivt samarbejde med eksportørerne, som kan forvente en effektiv sagsbehandling. Det skyldes blandt andet, at Motorstyrelsen efter sommer tager værktøjet Estimatic - en semiautomatisk værdifastsætter - i brug. Estimatic skal understøtte arbejdet med at værdifastsætte køretøjer og medvirke til at gøre sagsbehandlingstiden kortere og skabe en mere ensartet sagsbehandling.

Motorstyrelsen har desuden iværksat flere tiltag, der skal sikre, at reglerne på området bliver overholdt.  Flere køretøjer er indkaldt til besigtigelse, kontroltrykket er øget, og der er foretaget toldsyn af alle biler, der er blevet eksporteret. Der er også taget initiativ til at skærpe sanktionerne, hvis reglerne ikke bliver overholdt.

Her har de flest elbiler