Skat dropper sagen: Claus med den gule Audi får fred

Claus Ødegaard har vundet over Skat, som foreløbigt har besluttet at droppe sagen om registreringsafgift på den kanariegule Audi

Ekstra Bladet var med, da Claus for præcis et år siden fik sin Audi igen. Nu er også sagen om registreringsafgift slut. Video: Tariq Mikkel Khan

Næsten på årsdagen for Ekstra Bladets første artikler om Claus Ødegaards kamp mod Skat, har Skat meddelt, at de henlægger sagen mod den 41-årige dansker, der efter en anmeldelse fra en anonym person blev tiltalt for at bruge sin kanariegule Audi lidt for meget i Danmark.

Skat tog Claus' bil: Vi kan læse dine tanker

Forud for det nu foreløbigt sidste punktum i sagen, ligger et absurd forløb, hvor Claus Ødegaard er blevet udsat for en kafkask behandling af Skat.

Alle Claus Ødegaards elektroniske data viste, at han ikke opholdte sig eller brugte sin svensk indregistrerede Audi i Danmark, mere end reglerne tillader. Men Skat anklagede ham for at have 'tanker' om at snyde i fremtiden.

Karsten Lauritzen ændrer loven: Skat må ikke læse tanker

Da selv skatteminister Karsten Lauritzen kunne se, at det var mod 'sund fornuft', at Skat kunne konfiskere Claus Ødegaards gule bil og opkræve en millionbøde ud fra 'tanker', blev loven på Karsten Lauritzens initiativ lavet om.

Dommere afviser Skats tankelæsning: Claus får sin Audi tilbage

Skat helmede ikke
En dom i Østre Landsret den 18. januar 2017, der beordrede Skat til at udlevere Claus Ødegaards beslaglagte Audi, fik dog ikke Skat til at helme. Skat forsøgte stadig nidkært at skaffe beviser for, at Claus Ødegaard skulle bo i Danmark og ikke Sverige - noget, Østre Landsret allerede havde afvist.

Claus med den gule Audi vandt over Skat: - Nu vil de se min elregning

Men nu - et år og ni måneder efter den anonyme anmeldelse -  er sagen foreløbig slut! Skat har meddelt, de henlægger sagen. 

Skat med mærkeligt svar
Skat lægger sig dog ikke fladt ned. I stedet skriver de i brevet til Claus Ødegaard:

'På baggrund af den fornyede gennemgang har Skat besluttet at henlægge sagen....'

'Skat har nu gennemgået det samlede materiale i sagen og foretaget en fornyet vurdering på det foreliggende grundlag. Dette er årsagen til den lange sagsbehandlingstid. Efter gennemgangen af sagens materiale er det Skats opfattelse, at du har hjemsted i Danmark fra september 2016. Skat har dog ikke dokumentation for, at du har anvendt køretøjet (Audien, red.) i Danmark efter september 2016'.

- Det var en glædelig nyhed og fedt at få at vide, at de henlægger sagen, men det er et mærkeligt brev, siger Claus Ødegaard og fortsætter:

- Man skulle næsten tro, de ikke har sat sig ind i sagen. De havde jo konfiskeret min bil i september 2016, og jeg fik den først i januar 2017, så jeg kunne jo ikke køre i bilen, fortæller Claus Ødegaard, der før nytår lukkede sit firma, fordi sagen har trukket så store veksler på ham. Alligevel vil han ikke køre en erstatningssag mod Skat.

For den ulovlige beslaglæggelse af bilen får han 850 kroner de første fire uger og derefter 450 kroner per påbegyndt uge. I alt får han 12.400 kroner tilbage. Alene udgiften til en lejebil i perioden, den gule Audi var beslaglagt, lyder på 27.000 kroner.

Er blevet paranoid
- De omkostninger, jeg har haft indtil nu, må jeg bare afskrive. Det er surt, ærgerligt og ikke fair, men det er nu engang sådan, det er. Jeg magter ikke at tage kampen op imod systemet, som nemt kan tage halvandet år i retssystemet og hurtigt koste langt mere end de allerede 27.000 kroner. Men man skulle have et system, der gjorde, man kunne sende den omkostning videre til den person, der anmelder én falsk, siger Claus Ødegaard, der har ændret adfærd efter sagen.

- Jeg dokumenterer alt, hvad jeg laver og tager billeder af mig selv med bilen i Sverige. Så jeg er blevet paranoid. Skat ville jo ikke tro på, det var min BroBizz og min telefon, der blev brugt, da de startede sagen, siger Claus Ødegaard

Sagen kort
Claus Ødegaard har i 13 år boet i Sverige og arbejdet i Danmark de seneste ni år. I marts 2016 indregistrerede han sin nye bil, en kanariegul Audi, i Sverige. I april 2016 blev han anonymt anmeldt til Skat, og i juli samme år beslaglagde dansk politi bilen.

1. november 2016 var Claus Ødegaard sammen med sin advokat, Glenn Verding Hein, i Byretten i Roskilde. Her fremlagde de blandt andet via BroBizz og teleudskrifter bevis for, at Claus Ødegaard på intet tidspunkt har overnattet mere end 185 dage i Danmark, som er den maksimale grænse i en 12 måneders periode, hvis man vil bruge en svensk indregistreret bil i Danmark, når man har svensk adresse. Alligevel mente dommeren i byretten, at Claus Ødegaard havde 'påtænkt' at være mere i Danmark og besluttede, at Skat kunne beholde bilen beslaglagt som sikkerhed for den skattesag, de anlagde. Altså forblev bilen beslaglagt forud for, at Claus Ødegaard havde brudt reglerne.

Den 18. januar 2017 fandt Østre Landsret imidlertid intet bevis for, at Claus Ødegaard boede i Danmark og ophævede derfor beslaglæggelsen. Imidlertid ville Skat ikke opgive sagen og bad i marts 2017 om, at Claus Ødegaard afleverede beviser for reelt at bo i Sverige i form af el-, vand- og varmeregninger samt teleoplysninger - helt tilbage fra januar 2015. De oplysninger sendte Claus Ødegaard ind til den ønskede deadline den 21. marts.

Skat måtte ikke læse Claus' tanker: Nu sylter de sagen

I november 2017 havde Skat overskredet deres egen deadline mange gange, og Ekstra Bladet skrev igen om den lange sagsgang.

Kort før jul fik Claus Ødegaard endelig brevet om, at Skat henlægger sagen.

Claus Ødegaard er lettet over, at Skat har henlagt sagen om registreringsafgift. Foto: Tariq Mikkel Khan
Claus Ødegaard er lettet over, at Skat har henlagt sagen om registreringsafgift. Foto: Tariq Mikkel Khan