Skat tog Claus' bil: Vi kan læse dine tanker

- Mit liv er smadret, siger Claus Ødegaard, efter at Skat har 'læst hans tanker'

- Hvis det skulle ende med, jeg bliver dømt, så tvinger Skat mig til Danmark. Nogle bliver smidt ud af Danmark, andre tvinges ind, siger Claus Ødegaard. Privatfoto
- Hvis det skulle ende med, jeg bliver dømt, så tvinger Skat mig til Danmark. Nogle bliver smidt ud af Danmark, andre tvinges ind, siger Claus Ødegaard. Privatfoto

Danske Claus Ødegaard har i mange år boet i Sverige og arbejdet i Danmark.

Han er således en af de over 20.000 pendlere, der går på arbejde i sit fædreland, tager turen over Øresundsbroen, når han har fri, og lægger sig til at sove i sin lejlighed i vores gul/blå naboland.

Har ikke brudt reglerne
Uheldigvis for 40-årige Claus Ødegaard har Skat kigget i en krystalkugle og mener, at Claus Ødegaard i fremtiden har tænkt sig at sove meget mere i Danmark.

Det har nu betydet, at Skat har beslaglagt Claus Ødegaards svensk indregistrerede bil, fordi sådan én må man kun have, hvis man sover i sin bolig i Sverige i mindst 180 dage om året.

Og det gør Claus Ødegaard. Han sover der faktisk langt flere end 180 dage, men Skat mener altså, at Claus Ødegaard i fremtiden 'påtænker' at sove mere i Danmark. Altså har Skat beslaglagt den svensk indregistrerede bil forud for, at Claus Ødegaard har brudt reglerne.

Fundet skyldig for at 'påtænke' at bryde loven
Og det mest tossede ved historien er, at Retten i Roskilde har givet Skat lov til at spå om, hvor Claus Ødegaard lægger sit hoved på puden i 2017.

- Jeg er blevet anklaget af Skat for at 'påtænke' at ville opholde mig i Danmark i mere end, hvad loven tillader. Jeg er derfor ikke fundet skyldig i at have overtrådt loven, men for at 'påtænke' at gøre det, fortæller Claus Ødegaard til Ekstra Bladet.

Anonym anmeldelse
Det hele starter med, at en anonym person i april 2016 anmelder Claus Ødegaard til Skat, fordi personen synes, at Claus Ødegaards svensk indregistrerede bil i en måned har holdt fast parkeret i Danmark. Det er dog ikke tilfældet, hvilket Claus Ødegaard dokumenterer i Retten i Roskilde.

- Siden denne person via politiet trykkede 'send' til Skat, er mit liv spoleret, fortæller Claus Ødegaard.

Han har gennem syv år drevet egen virksomhed i Køge med en partner, der er bosat i Køge. Selv har Claus Ødegaard permanent boet 11 år i Sverige og altså taget turen frem og tilbage.

- Jeg har bestemt ikke i sinde at flytte tilbage til Danmark, og jeg har ingen bopæl i Danmark, siger Claus Ødegaard.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Claus Ødegaards bil fik stjålet alle fire fælge og dæk kort efter, han købte den. Så han nåede kun at køre i sin bil i sammenlagt 39 dage, før Skat beslaglagde den. Privatfoto
Claus Ødegaards bil fik stjålet alle fire fælge og dæk kort efter, han købte den. Så han nåede kun at køre i sin bil i sammenlagt 39 dage, før Skat beslaglagde den. Privatfoto
 

En af fordelene ved at bo i Sverige er, at afgiften på biler er væsentligt lavere end på vores side af Øresund. Altså kan man i Sverige købe en bil til langt under prisen af, hvad en tilsvarende model vil koste i Danmark.

Det benytter mange danskere bosat på den svenske side af Øresundsregionen sig naturligvis af, og således også Claus Ødegaard.

I marts 2016 indregistrerer han sin nye bil, en lækker kanariegul Audi, og den får helt efter loven - fordi Claus Ødegaard har svensk folkeregisteradresse - svenske nummerplader.

I april 2016 bliver han anonymt anmeldt, og i juli beslaglægger dansk politi bilen, og det var sidste gang, han kørte i sin helt nye Audi.

Beviser han sover i Sverige
1. november 2016 er Claus Ødegaard sammen med sin advokat, Glenn Verding Hein, i Byretten i Roskilde. Her fremlægger de via BroBizz og teleudskrifter blandt andet bevis for, at Claus Ødegaard har passeret Øresundsbroen mod Sverige på de dage, hvor den anonyme anmelder mener, at bilen har 'overnattet' i Danmark. Altså har Claus Ødegaard bevis for, at han har sovet i sin lejlighed i Sverige, og bilen har været parkeret på svensk jord.

- Jeg er uskyldig og viser min uskyld i byretten med BroBizz, løberuter i Sverige, billeder af mig i Sverige og alle mine arrangementer med venner og familie hos mig i Sverige, fortæller Claus Ødegaard.

Men trods alle beviser for at Claus Ødegaard på intet tidspunkt har overnattet mere end 185 dage i Danmark, som er den maksimale grænse i en 12 måneders periode, hvis man vil bruge en svensk indregistreret bil i Danmark, når man har svensk folkeregisteradresse, så mener dommeren i byretten, at Claus Ødegaard har 'tænkt sig at gøre det' og beslutter, at Skat kan beholde bilen beslaglagt.

(Artiklen fortsætter under billedet)

- Vores retssystem og Skat stinker af ligegyldighed. Det er uden hensyn til den, der er udsat for deres chikane, siger Claus Ødegaard. Privatfoto
- Vores retssystem og Skat stinker af ligegyldighed. Det er uden hensyn til den, der er udsat for deres chikane, siger Claus Ødegaard. Privatfoto
 

I 2014 blev Registreringsbekendtgørelsen ændret af Skatteministeriet, så det nu er muligt at 'påtænke et ophold i Danmark', når man vurderer, om der er forsøgt at unddrage dansk registreringsafgift. Inden ændringen trådte i kraft udtalte både Danske Advokater og Danske Revisorer kritik af den nye regel, fordi ændringen kunne medføre uheldige virkninger.

'Det vil stort set være umuligt for den afgiftspligtige at bevise, at denne alene har påtænkt et ophold i 130 dage og ikke i 185 dage, og det bør præciseres, at Skat har bevisbyrden for, at opholdet er påtænkt i 185 dage eller mere', lød det i et af høringssvarene fra Danske Advokater.

- Det er retssikkerhedsmæssigt bekymrende, at en person kan blive afgiftspligtig, ikke alene ud fra personens handlinger eller undladelser, men tillige ud fra personens 'tanker', skriver Claus Ødegaards advokat, Glenn Verding Hein, i sit kæreskrift til Østre Landsret, hvor han forsøger at få beslaglæggelsen ophævet.

Helt hen i vejret
Allerede i byretten fremlagde Glenn Verding Hein bevis for alle Claus Ødegaards overnatninger i Danmark fra den 1. januar 2015 til den 31. oktober 2016, som slet ikke var i nærheden af de maksimale 185 over en sammenhængende 12 måneders periode.

- Det er helt hen i vejret det her. Det må være Skat, der bærer byrden for at bevise, at Claus påtænker at flytte til Danmark, siger Glenn Verding Hein.

Retten lagde derimod vægt på, at politiet havde observeret Claus Ødegaards bil parkeret på kærestens adresse i Køge, og at Claus Ødegaard både foretager de fleste af sine dagligvareindkøb og går til karate i Danmark.

- Skat mener ikke, jeg må dyrke sport, handle og se min familie, mens jeg bor i Sverige. Der er rigtig mange, som dyrker en sport i forbindelse med deres arbejdsplads, fordi det er nemt og praktisk, siger Claus Ødegaard og fortsætter:

- Dommeren ser hverken på sagen eller på de beviser, jeg har som dokumentation, men giver Skat medhold i at opretholde konfiskationen af min bil som økonomisk gidsel.

Kan ikke få bil i Sverige og heller ikke i Danmark
- Mit liv er smadret - takket være en mail på én linje, en medarbejder i Skat og et retssystem, der ikke virker, siger Claus Ødegaard, der efter Retten i Roskildes kendelse den 1. november forespurgte Skat, hvorvidt han som dansk statsborger, der er bosat i Sverige med svensk cpr. nr. kunne få en bil indregistreret i Danmark.

'Nej', lød svaret. Det ville kræve registrering af en herboende (Danmark, red.) bruger af bilen. Altså kan Claus Ødegaard ikke bruge sin svensk indregistrerede bil, fordi den er beslaglagt af Skat, og han må heller ikke indregistrere en bil i Danmark, da han bor i Sverige. Altså rent gakgak!

Et økonomisk morads
- Jeg har aldrig været med til noget lignende og er dybt chokeret over det danske system. Jeg er en ruineret mand og godt på vej til at gå ned psykisk og har meget svært ved at passe min virksomhed og mit liv generelt, siger Claus Ødegaard, som har haft store økonomiske udgifter ved sagen.

- Jeg er nødsaget til at leje en bil på danske plader til 4.500 kroner om måneden for at passe mit arbejde, samt jeg stadig skal betale til min beslaglagte bil, som koster mig dyrt hver måned i vægtafgift, forsikring og tab af værdi, siger Claus Ødegaard.

Den 11. januar skal Claus Ødegaard og Glenn Verding Hein i Østre Landsret, som alene skal tage stilling til beslaglæggelsen af Audien.

- Hvis retten kommer frem til, at det var ulovlig beslaglæggelse, så er erstatningen 850 kroner de første fire uger og derefter 450 kroner per påbegyndt uge for afsavn af bil. Det er virkelig en lav erstatning. Det kan man dårligt leje en cykel for, fortæller Glenn Verding Hein.

Skattesagen kan tage årevis
Selve skattesagen, hvor Skat og Claus Ødegaard skal bevise 'tanker', har lange udsigter.

- Skat lavede i december et forslag til afgørelse, hvor de holder fast i, at der skal betales registreringsafgift, og det har jeg gjort indsigelser imod. Skat kommer med deres endelige afgørelse her i januar, som så skal indbringes til Skatteankestyrelsen, og er man utilfreds med deres svar, så går man derefter videre til Landsskatteretten. Og først derefter kan gå videre til domstolene; byret, landsret og så videre. Det kan være mange år, før vi er færdige med skattesagen, forklarer Glenn Verding Hein.

- Mit værste mareridt er, at retfærdigheden ikke sejrer, og jeg ender med at skulle betale afgift og bøder i størrelsesordenen 1,5 - 1,8 millioner kroner - alt sammen fordi Skat 'påtænker', jeg flytter til Danmark, uden de har dokumentation, fortæller Claus Ødegaard.

- Jeg er handlingslammet og kan intet stille op mod de store magter. Jeg er fortvivlet og kan se hele min fremtid og alle mine drømme falde til jorden. Jeg er desperat, siger Claus Ødegaard.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekstra Bladet har spurgt Skat om Claus Ødegaards sag.

- Skat er underlagt en udvidet tavshedspligt og kan derfor ikke kommentere konkrete borgere og virksomheder.

- Generelt kan dog oplyses, at et køretøj skal indregistreres her i landet, når køretøjets ejer har bopæl eller hjemsted her i landet. I tilfælde hvor en ejer af et køretøj har en bolig til rådighed i flere lande (dobbeltdomicil), anses ejeren for at have bopæl i det land, hvor den pågældende er hjemmehørende.

- Fastlæggelsen af, hvor en person med dobbeltdomicil er hjemmehørende, sker ud fra en vurdering af, hvor den pågældende har oprettet eller har til hensigt at oprette centrum for sine livsinteresser. Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af alle relevante omstændigheder. Der vil for eksempel blive lagt vægt på, om bilejerens ægtefælle og børn er i Danmark, skriver pressemedarbejder, Rikke Madsen fra Skat, Presse og Kommunikation i en mail til Ekstra Bladet.

FAKTA

Folkeregistreret i Sverige

Hvis du er flyttet og har folkeregisteradresse i Sverige, må du godt køre til og fra dit arbejde i Danmark med din svensk indregistrerede bil. Du må dog højst overnatte i Danmark 185 dage om året, og du skal til hver en tid kunne bevise, at du har reel bopæl i Sverige, ellers risikerer du en bøde.

(Kilde: oresunddirekt.dk)

Del af Claus Ødegaards advokat; Glenn Verding Heins bevisførelse i Byretten i Roskilde

Min klients bil er den 11. maj 2016 observeret på parkeringspladsen i Danmark kl. 17.12. Det fremgår imidlertid af BroBizz' specifikationen, at bilen returnerer til Sverige via Øresundsbroen kl. 18.51. Herudover modtager min klient en SMS fra sit teleselskab kl. 18.53 om, han er kommet til Sverige.

(Kilde: Kæreskrift af 8. november 2016)

Seneste nyt

Mit EB

Opret en gratis konto og få adgang til:
miteb-dagensvigtigste.jpg

Dagens vigtigste

Redaktionen udvælger dagens vigtigste historier, så du altid får det nyeste fra ind- og udland

miteb-lokalenyheder.jpg

Lokale nyheder

Få nyheder fra dit nærområde, og hold dig opdateret på vejr, trafik og erhvervs-nyheder i dit nabolag.

miteb-follow.jpg

Følg emner

Abonnér på de emner, der interesserer dig, så du aldrig går glip af noget.

miteb-saved.jpg

Gem artikler

Læst noget interessant?? Gem artiklen til senere.

Hvor der er penge, der er Peter