Præst under anklage: Nærmest umulig at fyre

En præst fra Storkøbenhavn er på orlov. Ekstra Bladet har afsløret, at der hænger flere klager over hans hoved, men det kan være en langtrukken affære at få en præst fyret 

Præsten er på orlov. Hverken præsten, kirken eller Københavns Stift har villet fortælle hvorfor, men kilder tæt på kirken siger, at det skyldes flere klager. Foto: Ekstra Bladet
Præsten er på orlov. Hverken præsten, kirken eller Københavns Stift har villet fortælle hvorfor, men kilder tæt på kirken siger, at det skyldes flere klager. Foto: Ekstra Bladet

Trods flere klager om sexchikane og trusler er en præst fra Storkøbenhavn stadig ansat og bor i sin præstebolig.

- Det er muligt, men besværligt at fyre en præst, og det kan ofte være en langtrukken affære, fortæller Hans Raun Iversen, der er lektor emeritus ved Teologisk Fakultet på Københavns Universitet.

Flere klager over kendt præst: Sexchikane og trusler

Formand i klage over præst: - Seksuelt krænkende

Konfirmand om præst: - Han rørte ved vores bryster

Tjenestemand

At en præst er svær at fyre, skyldes først og fremmest, at vedkommende er ansat som tjenestemand. Men der er også indbyggede strukturer i folkekirken, som gør det særligt vanskeligt at skille sig af med en ’upassende’ præst.

- Der er indbyggede vanskeligheder i folkekirkens ledelsesstruktur, fordi de eneste, der kan fyre præsten, er ministeriet. Og der skal alt andet lige en del til, før henvendelser og klager når helt op på det niveau, siger lektor Hans Raun Iversen.

Fører tilsyn

Mellem præsten og ministeriet er henholdsvis provsten og biskoppen. De fører en form for tilsyn, men har ikke mulighed for at afskedige.

- Der findes eksempler på, at uenigheder og problemer kan foregå over en hel årrække, enten fordi personalet i kirken eller de forskellige led dækker over hinanden, eller fordi biskoppen ikke vælger at gå videre til ministeriet med en eller flere klager, fortæller Hans Raun Iversen.

Præstens tre fyrings-paragraffer 

Før en præst kan fyres 'i første hug' skal det, han eller hun har gjort være så grelt, at det er på kant med straffeloven. Det forklarer Kristine Garde, der er retsteolog, og som en af de eneste i Danmark har beskæftiget sig indgående med præstesager.  

- En præst vil aldrig blive afskediget i første hug. Så skal det være fordi, man er helt derude, hvor præsten er på kant med straffeloven eksempelvis ved svindel med kirkens midler eller noget, der har antydning af pædofili, siger hun.  

Her gennemgår hun de paragraffer, ministeriet kan bruge til at skille sig af med en 'besværlig' eller 'upassende' præst.  

§ 10. Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. 

- Det betyder, at en præst har pligt til at opføre sig på en måde, som ikke går ud over hans troværdighed. Er der så en række klager eller belastende episoder, som giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved dette - det kaldes også dekorum - så får præsten i første omgang en disciplinær sanktion. Fortsætter opførslen derefter, så kan ledelsen gå videre til fyring.  

- I den type sager er en enkelt sag som regel ikke nok. Der venter man og samler til skuffe. Og det er virkelig et af de problemer, som præster ikke er klar over - mange bække små, kan gøre en stor å, og så falder hammeren på et tidspunkt, selvom det kan tage længere tid. Den slags har jeg set eksempler på. 

§ 43. Efter indstilling fra provst og biskop kan der meddeles en præst afsked med virkning efter paragraf 32, såfremt der mellem præsten og menigheden gennem en årrække har bestået en dybtgående uoverensstemmelse, som betyder en væsentlig hindring for det kirkelige livs trivsel på det pågældende sted. 

- Paragraf 43-afsked kan være en langstrakt affære. Man skal kunne bevise, at mangeårige uoverensstemmelser mellem præst og menighed/menighedsråd er uoprettelige, og at det har lagt kirkelivet dødt. Skylden placeres ikke ensidigt hos nogen af parterne. Derfor tildeles præsten fuld løn i tre år med henblik på at finde nyt embede i folkekirken. En paragraf 43-afsked giver altså præsten  en ny chance.  

- Paragraf 43 kaldes også skilsmisseparagraffen, fordi dens formål er at få bragt en uløselig samarbejdskonflikt til ophør uden at gøre præsten eneansvarlig.   

§ 28. Tjenestemænd kan afskediges uden ansøgning med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Afsked kan dog ske med kortere varsel, såfremt den er begrundet i, at tjenestemanden som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i stillingen. 

- Paragraf 28-afsked er en hård afsked. Den gør det næsten umuligt for præsten at blive ansat i et andet embede, fordi han/hun bærer hele skylden.  

- Udover rene overtrædelser omhandler paragraffen uegnethed til at bestride et præstejob og/eller samarbejdsvanskeligheder forvoldt af præsten. Præsten behøver altså ikke have begået det hele; i de fleste paragraf 28-sager er der ikke tale om strafbart forhold, men en kombination af præstens uegnethed og samarbejdsvanskeligheder forårsaget af præsten. En paragraf 28-afsked kræver stærkt belastende materiale imod præsten. 

Vil ikke svare på kritikken
Ekstra Bladet har tilbudt præsten at stille op til interview, men præsten har ikke ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål. Præsten og hans rådgiver har stillet en række betingelser og krav for at deltage i et interview, som Ekstra Bladet ikke har villet imødekomme.

Strid i sognet

Ekstra Bladet har valg at anonymisere præsten, da bladet erfarer fra flere kilder med kendskab til sagen, at præsten og de mange klager over ham er i gang med at blive undersøgt i Københavns Stift og Kirkeministeriet.

Trods gentagne forsøg på at få præsten til at forholde sig til kritikken har han ikke ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.

Avisen erfarer, at præsten er overbevist om, at der både er nogen i kirken, menighedsrådet, provstiet og Københavns Stift, der er gået sammen i et komplot mod ham. Der skulle sågar være 'kræfter højere oppe i det folkekirkelige hierarki', der modarbejder præsten.

Ekstra Bladet har været i kontakt med 13 personer med tæt relation til den kirke, hvor præsten hører til. Ingen af disse bakker præsten op. Ekstra Bladet erfarer dog, at der skulle være en person i menighedsrådet, som støtter præsten. Vi har forsøgt at få en kommentar fra vedkommende, men hun har ikke besvaret vores opkald.