Drak øl under high school-ophold: Vil have erstatning for hjemsendelse

Tre unge danskere har søgt erstatning, fordi de blev sendt hjem fra et udvekslingsophold. Men har man krav på at få penge tilbage, når man drikker øl eller mistrives?

Et ophold på high school i USA kan være en fantastisk oplevelse. Men det kan også ende i et frygteligt mareridt, hvis man bryder reglerne eller ikke trives. Arkivfoto: David McNewap/Ritzau Scanpix
Et ophold på high school i USA kan være en fantastisk oplevelse. Men det kan også ende i et frygteligt mareridt, hvis man bryder reglerne eller ikke trives. Arkivfoto: David McNewap/Ritzau Scanpix

I Danmark er det mere reglen end undtagelsen, at unge på 15-17 år har prøvet at stifte bekendtskab med alkohol.

I USA er det imidlertid ulovligt, før man fylder 21 år, og derfor skal man som udvekslingsstudent i Guds eget land tage sig voldsom i agt, hvis man bliver tilbudt en øl.

Det har flere danske unge måttet sande, efter de er blevet hevet ud af deres udvekslingsprogram og sendt hjem til Danmark før tid.

Men der kan være en mulighed for at få refunderet noget af det dyre ophold.

Det viser en række kendelser fra Pakkerejse-ankenævnet, som blev afsagt henholdsvis den 4. juli 2018, den 11. september 2018 og 26. oktober 2018, men som først for nylig er blevet offentliggjort i fuld længde.

Drak alkohol til bryllup
I det første tilfælde rejste en ung dansker i august 2017 til USA for at være på high school i et år. Prisen for det et år lange ophold var 79.128 kroner, og rejsen var arrangeret af Explorius Education.

Men opholdet endte ikke godt for den unge pige, for selv om hun først skulle være kommet hjem i juni 2018, så havde hun allerede ufrivilligt dansk jord under fødderne den 5. oktober 2017.

Blot to måneder efter afrejsen blev hun smidt hjem for at drikke alkohol til et bryllup hos sin værtsfamilie.

Ingen alkohol eller sex
'Explorius har det, vi kalder nultoleranceregler, når det gælder alkohol, stoffer, rygning og sex. Det betyder, at det er totalt forbudt for dig som udvekslingselev, og du kan risikere at blive sat på det første fly hjem for egen regning, hvis du bryder disse regler', skriver rejsearrangøren.

Imidlertid mente den unge udvekslingselevs forældre ikke, at deres datter skulle bære skylden for alkoholindtagelsen, og det var derfor, de indbragte sagen for Pakkerejse-ankenævnet for at få erstatning.

'Til festen bliver der serveret alkohol for både vores datter og en finsk udvekslingsstudent, der også er inviteret med. Hvem, der står for udskænkningen, er vi i tvivl om, men det er nogle af de voksne gæster, da der ikke står alkohol fremme til fri afbenyttelse (...) Vores datter er derigennem blevet givet et forkert indtryk af, at reglerne var lidt elastiske, og ikke faktisk skulle overholdes til punkt og prikke', skriver pigens forældre.

Og Pakkerejse-ankenævnet gav de danske forældre medhold, netop fordi hun drak alkohol under et privat arrangement, hvor hun var i værtsfamiliens varetægt.

Derfor skal Explorius Education i alt betale 65.989 kroner tilbage til familien for det kuldsejlede high school-ophold.

Kræver ny rejse: Jeg var fuld, men ingen fulgte mig hjem

Sendt hjem efter tre måneder
I en anden sag, hvor der er afsagt kendelse den 11. september 2018, er det også Explorius Education, der har sendt en ung person til USA for en forudbetalt pris på i alt 74.366 kroner.

Han skulle have været afsted fra august 2016 til juli 2017, men han blev bortvist fra opholdet og sendt hjem allerede i november 2016.

Ifølge Explorius Education er årsagen, at den unge person var taget til en fest uden en 'anstandsdame' og havde fortalt sin værtsfamilie, han skulle på en sove-aftale. Danskeren indrømmede senere, at han havde drukket tre øl til festen og var blevet syg af det.

Da den unge fyr kom hjem til Danmark igen, forsøgte hans forældre at få erstatning for resten af opholdet.

'I henviser nu til en 'drinking-episode', som jeg ikke ved, hvad præcist går ud på (...) Beskeden har tidligere ubestrideligt været, at man ville se bort fra det. Alle i klassen var involveret, herunder værtsfamiliens barn', skriver forælderen i en mail til Explorius Education.

Børnefamilie betalte 148.870 kr. for rejse: Nægtet afrejse fordi bureau glemte én ting

Har brudt loven
Men Explorius Education stod fast:

'Som svar på din mail kan jeg fortælle at det at indtage alkohol, mens man er på programmet, er et brud på reglerne og hjemsendelsesgrund. Vi kan ikke begynde at gradbøje en så essentiel regel. Dit barn har selv fortalt, at han frivilligt har drukket, og dermed afbrydes programmet, og han sendes tilbage til Danmark. Derudover, har dit barn brudt loven i værtslandet ved at indtage alkohol. Alkohol må ikke indtages, når man er under 21 -  medmindre man har fået det af ens forældre eller ens værge', responderer rejsebureauet.

Og i dette tilfælde får bureauet medhold af Pakkerejse-ankenævnet.

'Ankenævnet lægger til grund, at klagerens barn indtog alkohol under deltagelsen ved en privat fest uden værtsforældrenes kendskab, og derfor finder Ankenævnet, at udvekslingsorganisationen var berettiget til at bortvise ham fra programmet. Ankenævnet kan derfor ikke imødekomme forælderens krav om erstatning', hedder det i kendelsen.

Rejste hjem på grund af mistrivsel
I en tredje sag, hvor der er afsagt kendelse den 26. oktober 2018, er det EF Education, som et forældrepar forsøger at få erstatning fra.

Denne gang handler sagen ikke om druk, men om hvorvidt udvekslingsopholdet levede op til de forventninger, som den danske familie havde.

En dansk skoleelev skulle have haft et skoleår i USA fra august 2017 til juni 2018. Prisen var 97.150 kroner, som var forudbetalt.

Men allerede i november 2017 var hun tilbage i Danmark igen.

Måtte sove med jakken på
Pigens familie mener, at opholdet var utrygt og indkvarteringen hos værtsfamilien var utilfredsstillende, og derfor bad de Pakkerejse-ankenævnet om at tage stilling til et krav om tilbagebetaling af hele rejsens pris.

'Værtsfamilien er søde nok, men al fritid foregår i hjemmet, de kører aldrig nogen steder, og hun får ikke lov til eller mulighed for at komme ud og eventuelt se noget eller bare komme ud generelt. Hun er kun på sit værelse eller i skole. På værelset var der ingen opvarmning, det er der kun i stuen, så her om vinteren er der meget koldt på værelset, og hun sover med jakke på', skriver forældrene.

Familiens gentagne nødråb til EF Education havde ingen effekt, så pigens forældre bad hende komme hjem, og hun afbrød derfor opholdet.

EF Education mente, at eftersom pigen frivilligt trak sig fra opholdet, så var en refusion ikke mulig.

Pakkerejse-ankenævnet var dog enige med pigen og hendes forældre og skriver i kendelsen:

'Ankenævnet lægger til grund, at klageren blev indkvarteret i et uopvarmet værelse, som hun skulle opholde sig i, når hun ikke var i skole, og ikke fik mulighed for at komme ud og opleve den amerikanske kultur. På denne baggrund og på grund af bureauets utilfredsstillende service i øvrigt, finder Ankenævnet, at formålet med rejsen har været væsentligt forfejlet. Klageren er derfor berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Da rejsen imidlertid ikke findes at have været uden værdi for klageren, fastsættes en godtgørelse til bureauet på 15.000 kr. Klageren er herefter berettiget til en tilbagebetaling på 82.150 kroner.