Turisterne skal lokkes til Danmark

Nu skal der for alvor gøres reklame for Danmark i udlandet. Turisme sættes på vækstkortet

De udenlandske turister skal strømme ind over landets grænser.

Udenrigsministeriet og VisitDenmark har indgået en partnerskabsaftale, der blandt andet skal sikre en bedre markedsføring af Danmark som turistdestination og af danske turistprodukter.

- Turisme skaber en væsentlig del af vores vækst, men Danmark taber markedsandele, og der er derfor behov for en styrket indsats på området, siger handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF) om projektet.

- Vi sakker bagud i forhold til det øvrige erhvervsliv og andre lande og er nødt til at tænke mere moderne og professionelt, siger hun.

Årsagen til, at der nu sættes fokus på turismen, er, at branchen bidrager væsentligt til den danske samfundsøkonomi. Og specielt i Udkantsdanmark er turisterne vigtige.

Knapt halvdelen af turismens omsætning er eksportindtægter fra udenlandske turister på ferie eller forretningsrejse i Danmark.

Men i Danmark er udviklingen ikke sket så hurtigt set i forhold til turismeerhvervene i andre lande.

VisitDenmark deltager nu i et erhvervsfremstød i Australien fra den 21. november.

Der har gennem længere tid været et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og VisitDenmark. Men med den nye aftale formaliseres og styrkes samarbejdet - og hermed indsatsen for at tiltrække turister til Danmark til gavn for vækst og beskæftigelse.