Lukker lortevand ud nær dansk liebhaverstrand

I fem døgn vil spildevand fra ni kommuner blive pumpet ud i Øresund ud for Skovshoved Havn

1,5 kilometer fra Skovshoved Havn vil Novafos pumpe spildevand ud i Øresund. Arkivfoto: O.D. Luftfoto
1,5 kilometer fra Skovshoved Havn vil Novafos pumpe spildevand ud i Øresund. Arkivfoto: O.D. Luftfoto

I den sidste uge af maj kan naboens bremsespor meget vel havne i dine badebukser, hvis du beslutter dig for at bade nær Skovshoved Havn.

Spildevandsselskabet Novafos, der hvert år renser 20 mio. kubikmeter spildevand fra ni nordsjællandske kommuner, vil nemlig lede mekanisk renset spildevand ud i Øresund halvanden kilometer fra havnen.

Det sker for at kunne efterse den såkaldte Lynetteledning, der normalt leder spildevandet til et renseanlæg på Amager, skriver Novafos i en pressemeddelelse.

Her gør selskabet også opmærksom på, at den midlertidige udledning kan få betydning for badevandskvaliteten på de nærliggende strande.

- Strøm- og vindforhold har afgørende betydning for, om udledningen 1,5 kilometer fra land midlertidigt vil påvirke badevandet langs kysten, skriver Novafos i pressemeddelelsen.

For første gang i 60 år: Japan lukker sit højeste bjerg

Materiale opsamles på havnen
Mekanisk rensning udgør ifølge Vandetsvej.dk første del af i alt tre faser i den rensningsproces, som spildevand normalt gennemgår. Her bliver fedt og olie samt organisk og fast stof fjernet gennem riste og forklaringstanke.

Herefter vil vandet almindeligvis gennemgå både biologisk og kemisk rensning for at fjerne fosfor og nitrogen, men det bliver altså ikke tilfældet med spildevandet fra Novafos fra 24. til 29. maj.

Her lover man i stedet at opsamle materiale i en container på Skovshoved Havn.

- Det materiale, der opfanges, vil blive samlet i en container på Skovshoved Havn og transporteret bort med lastbil. Containeren vil blive placeret i et telt for at reducere eventuelle lugtgener, skriver Novafos i pressemeddelelsen.

Novafos har fået tilladelse til at udlede spildevandet af Gentofte Kommune. Ifølge spildevandsselskabet vurderer kommunen, at 'udledningen er kortvarig og vandudskiftningen i Øresund er stor, og spildevandet vil derfor blive kraftigt fortyndet.'

Stor ny oplevelsespark åbner i Danmark

Foto: Novafos.dk
Foto: Novafos.dk