DR klapper i: Vil ikke ud med prisen på Fredes fødselsdags-fest

Man oplyser ikke prisen på Fredes fødselsdagsfest i Royal Arena. Politikere kræver mere åbenhed

En uge lang fødselsdagsfejring slutter søndag i Royal Arena i København, hvor DR står for musik og underholdning. Foto: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen
En uge lang fødselsdagsfejring slutter søndag i Royal Arena i København, hvor DR står for musik og underholdning. Foto: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

Mens royale fra udlandet, kammerherrerne og co. og et hav af politikere var til fest på Christiansborg Slot i lørdag aften, er det folkets tur søndag.

Hr. og fru Jensen er inviteret til kulminationen af Fredes ugelange fødselsdagsfejring.

DR står for festivitasen i hovedstadens nye multihal Royal Arena, hvor arrangementet finder sted.

Man har hyret verdensstjerner som Mø og Lukas Graham til at stå for musikken, mens DR-profilerne Mads Steffensen og Stephanie Surrugue skal lede publikum gennem seancen.

Kronprins Frederik deltog selv i løbet i alle fem kommuner i 'one mile'-distancen. Foto: Ritzau Scanpix/Nicolai Linares Danske kongelige Fredes motionsløb gav ekstra-regning: Så meget kostede det

Der bliver desuden underholdt med diverse indslag på en aften, hvor DR tegner et portræt af kronprinsen.

'Det bliver både højtideligt og underholdende', skriver Royal Arena om arrangementet på sin hjemmeside.

Festlighederne bliver sendt live i fjernsynet.

Prisen er skjult
Der bliver gjort meget for at slå festen så stort op som muligt, men offentligheden kan ikke få svar på, hvad arrangementet koster.

Kongehuset har ikke svaret Ekstra Bladet, om de spæder til, og DR imødekommer ikke Ekstra Bladets anmodning om aktindsigt i DR's udgifter til fødselsdagsfesten med henvisning til tv- og fjernsynsloven.

Se hele DR's svar

DR's jurister forklarer, at DR er undtaget offentlighedensloven i spørgsmålet om økonomien bag DR's produktioner:

DR er omfattet af offentlighedsloven. Imidlertid er sager og dokumenter vedrørende DRs programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil undtaget fra offentlighedsloven efter radio- og fjernsynsloven § 86, stk. 1.

Hensynene bag undtagelsesbestemmelsen er bl.a., at man fra lovgivers side vil sikre DR en så fri og uafhængig stilling som mulig, herunder særligt vedrørende programplanlægning og programudøvelse, samt vedrørende de øvrige dispositioner, der indirekte vil påvirke programvirksomheden. Derudover agerer DR som bekendt i et marked på linje med en lang række danske og internationale medier, og man har i den forbindelse ikke ønsket at stille DR ringere end de øvrige aktører, (se Folketingstidende 1993-94, tillæg A, sp. 656)

Det er DRs vurdering, at oplysninger om de efterspurgte udgifter er undtaget fra aktindsigt efter radio- og fjernsynslovens § 86, stk. 1, idet materialet vedrører DRs programvirksomhed.

DR har overvejet, om der efter princippet om meroffentlighed alligevel bør gives aktindsigt i de efterspurgte oplysninger. DR har i den forbindelse foretaget en afvejning mellem på den ene side hensynet til den interesse, du som journalist har i, at anmodningen imødekommes og på den anden side hensynene bag radio- og fjernsynslovens § 86, stk. 1. Efter en konkret vurdering er DR nået frem til, at der ikke kan gives aktindsigt i de efterspurgte oplysninger.

DRs afgørelser om aktindsigt er endelige og kan ikke indklages for anden administrativ myndighed, jf. radio- og fjernsynslovens § 17, stk. 4.

Forklaringen på, at anmodningen blev afvist, er den selvsamme, som igen og igen er blevet brugt til at undgå at offentliggøre prisen på arrangementer som 'X Factor' og Dansk Melodi Grand Prix.

DR's jurister forklarer, at økonomien bag DR's produktioner er undtaget offentlighedsloven af hensyn til DR's uafhængighed og for at bevare DR's konkurrencedygtighed.

Politisk beslutning
Hvorvidt DR skal oplyse prisen på den slags arrangementer er en politisk diskussion, og Dansk Folkeparti mener, at Danmarks Radio skal åbne op.

Partiets medieordfører Morten Marinus siger:

- DR skal generelt være mere åbne og gennemsigtige i forhold til, hvordan de bruger licensmidlerne. Det er der ikke noget nyt i. Det vil jeg også opfordre til i denne sammenhæng. Jeg vil ikke kritisere, at de laver et arrangement for Kronprinsen, men det må være rimeligt, at vi får indsigt i, hvad det koster at afholde.

Naturstyrelsen bruger i omegnen af 500.000 kroner om året på kongehusets jagter, hvor de kongelige og overklassen bruger en dag sammen på at skyde vildt og netværke. Foto: Mogens Flindt Kendte Velkommen i den royale jagtklub

- I forbindelse med medieforhandlingerne vil jeg tage det op, at DR generelt skal være mere åbne, og så vil jeg også nævne dette eksempel i den sammenhæng, siger han.

Enhedslistens medieordfører, Søren Søndergaard, er enig med Marinus.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke kan oplyse om prisen. De behøver ikke at specificere ud i detaljler om, hvad den enkelte skal have for eksempelvis at optræde, siger han.

120 kommentarer
Vis kommentarer