Sag

Statsgaranteret stalking

?

er enige
Artiklen er skrevet af en Ekstra Bladet bruger. Anmeld?

Af Bruno Skibbild Christensen
cand.mag.

Stalking by Proxy

Når en karakterafviger beslutter sig for at hævne sig på sin ekspartner er det en typisk fremgangsmåde, at vedkommende betjener sig af ”stalking by proxy” eller stalking ved stedfortræder. Det er en raffineret metode, som endda er ganske lovlig. Formålet er det samme som ved den fysiske stalking, nemlig at nedbryde stalkingofferet psykisk.

Det familieretslige område er et slaraffenland for den slags karakterafvigende adfærd. Alt bliver ukritisk håndteret af statsforvaltningen til skade for offeret og det involverede barn.

Stalking by proxy kan ligeledes foregå i det uendelige når der ikke skrides ind fra statsforvaltningens side ved at beskytte offeret og barnet. Stalking by proxy foregår ved, at karakterafvigeren ustandseligt og utrætteligt starter nye sager op hos de offentlige myndigheder. Ikke så snart en afgørelse om samvær er truffet i statsforvaltningen fremsendes en ny skrivelse til statsforvaltningen med forslag til ændringer af den netop fremsendte samværsresolution. Dette foregår i det uendelige.

Hver gang der fremsendes et forslag til ændringer af samværet sendes forslaget ukritisk videre til stalkingofferet, som så har 10 dage til at svare. Herefter fremsendes dette svar fra statsforvaltningen til stalkeren som igen har 10 dage til at svare og så fremdeles indtil statsforvaltningen beslutter at lave en ny samværsresolution. Det samme foregår når stalkeren fremsender klager og bekymringsskrivelser til barnets hjemkommune. Dem skal stalkingofferet også forholde sig til og svare på.

For et menneske med et normalt følelsesregister er det en utrolig stressende oplevelse, hver gang der kommer et brev fra statsforvaltningen eller kommunen. Stalkingofferet får aldrig ro til at leve sit liv, men skal hele tiden tilbagevise og forklare i en uendelighed, samt svare på forslag og klager. Når dette foregår igennem længere tid og med vedvarende styrke opstår der typisk belastningsreaktioner hos offeret i form af stress, depression eller PTSD. Typisk kan selve statsforvaltningens logo på et brevpapir over tid blive så befængt med frygt og angst, at det udløser PTSD.

Et vigtigt element i dette er, at der ikke findes nogen ende på denne form for stalking. Man kunne forestille sig, at man kunne sende sagen i retten og derved få sat en stopper for stalking by proxy ved at retten afsiger en endegyldig dom, der skaber fred og ro for den ikke karakterafvigende forælder og barnet. Men dette er ikke tilfældet. Selv i de sjældne tilfælde hvor retten i sin dom gør gældende, at den karakterafvigende forælder på ingen måde må have kontakt med sit barn kan det ikke forhindre den karakterafvigende forælder i at fortsætte sin stalking by proxy i statsforvaltningen. Stalkeren kan til hver en tid starte en ny samværssag op, som stalkingofferet og det involverede barn så skal plages af i form af børnesamtaler og et ufatteligt brevskriveri.

Der bliver simpelthen aldrig sat et endeligt punktum for den endeløse sagsbehandlingsproces. For som de siger i statsforvaltningen så ”kan vi jo ikke forhindre, at der sendes en ny ansøgning og den skal vi jo forholde os til”. Stalkeren er fuldt bevidst om, at det er udmattende for den empatiske ekspartner at være på dette konstante overarbejde.

Og når statsforvaltningen ikke skrider ind sker det, at det lykkes for stalkeren at nedbryde sin ekspartner med det resultat, at stalkeren anlægger en ny retssag med den begrundelse at stalkingofferet er psykisk nedbrudt.

Derfor bør der skrides effektivt og konsekvent ind over for stalking by proxy. Offeret og barnet skal beskyttes i mod den terroriserende stalker.

kommentarer
Vis kommentarer
Seneste Nyt
Mest læste

Følg Ekstra Bladet

- så giver vi dig noget at tale om

Følg Ekstra Bladet
Mest læste
Hent flere
Seneste i nationen!
Hent flere