14-årig med knust mobil vinder stor sejr over togkontrollør

En teenager har vundet en principiel sag over den togkontrollør, som gav ham en bøde på 750 kr.

Det endte med, at kontrolløren og togselskabet tabte den langstrakte og dyre klagesag. Arkivfoto: Polfoto/Jakob Jørgensen - og screendump fra klagesagen.
Det endte med, at kontrolløren og togselskabet tabte den langstrakte og dyre klagesag. Arkivfoto: Polfoto/Jakob Jørgensen - og screendump fra klagesagen.

Efter måneders krig er en af nyere tids mest omfangsrige sager blevet afsluttet i Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Det er hertil folk klager, når de føler sig uretfærdigt behandlet i den kollektive transport.

Sagen begyndte for et år siden, da en 14-årig dreng med en kvast Nokia-telefon fik en bøde i den københavnske metro.

Knust skærm
Skærmet på telefonen var delvist knust. Og kontrolløren syntes tilsyneladende ikke, at han kunne læse den sms-billet, som faktisk var på skærmen bag det knuste glas.

Der blev under den store klagesag fremlagt billeddokumentation af den knuste Nokia-telefon.
Der blev under den store klagesag fremlagt billeddokumentation af den knuste Nokia-telefon.

Så han skrev en voksenbøde på 750 kroner – på trods af, at han kun burde have skrevet en børnebøde på 375,00.

Bøden – uanset størrelse - syntes teenageren selvfølgelig var vildt urimelig.

Få sekunder efter, han fik bøden, skrev han nogle sms’er til sin mor, hvor han fortalte om hændelsen.

Dumhed
Meget tyder imidlertid på, at drengen var noget konfus og uskarp efter hændelsen

For han tog et screenshot af sms-billetten og spurgte, om mor kunne læse billetten. Hvilket hun selvfølgelig sagtens kunne, fordi hun ikke så billetten gennem knust glas. Hun så en elektronisk kopi.

Teenageren skrev også denne besked til mor.
Teenageren skrev også denne besked til mor.

Men uanset hvor synlig billetten var den dag i metro-toget, kunne teenageren med hjælp fra sin ihærdige far i den efterfølgende klagesag snildt bevise, at der faktisk var købt billet i god tid inden, drengen blev kontrolleret.

Gebyr på 125 kr.
Så Metro Service A/S nedsatte bøden til 125 kr. hvilket er gebyret, man skal betale, når man faktisk har haft såkaldt gyldig rejsehjemmel - men blot ikke været i stand til at bevise det på kontroltidspunktet.

Men ikke nikke nej om far og søn ville betale de 125 kroner.

Så de skrev, hvad der svarer til 15 A4-sider klagebreve med en lang række gode argumenter for, at også kravet om de 125 kroner skulle droppes.

De argumenterede for at kontrolløren havde kunnet set billetten gennem glasskårene. Hvis han ellers ville.

Huskede intet
Men kontrolløren kunne slet ikke huske episoden. Alligevel påstod Metro Service, at telefonen havde været slukket – måske fordi, den var løbet tør for strøm. Og det skulle Metro Service nok aldrig havde gjort.

Men hjælp fra en endeløs række af indicier og tekniske beviser lykkedes det teenager og farmand at bevise, at telefonen havde været tændt på kontroltidspunktet.

Eksempelvis:

’Det bemærkes, at det sidste screenshot viser min søns telefons batterimåler klokken 12:35, 13 minutter efter afgiften er skrevet, og det ses at den har rigeligt strøm – ca. 75%.’

Data fra server
De hentede også eksempelvis data fra en server – data, som beviste, at telefonen ikke havde været slukket eller genstartet i perioden.

Og de fremlagde beviserne på, at sønnen havde sms’et til sin mor sekunder efter, han fik bøden.

Det endte med, at Metro Service led et sviende nederlag til teenager og far som også slap for at betale de 125 kroner.

Det som endegyldigt udløste nederlag til Metro Service A/S var, at kontrolløren tilsyneladende havde været doven. Han havde nemlig blot skrevet 'intet forevist' på kontrolafgiften.

Og det var jo ikke korrekt, for far og søn beviste jo, at der var blevet forevist en kvast mobil.

'Med rette'
Og ’Metro Service skal godtgøre, at en kontrolafgift er udstedt med rette.’ - skriver ankenævnet.

Det er ikke at godtgøre at en bøde er udskrevet med rette, at skrive noget som er usandt eller upræcist.

'Ankenævnet finder, at stewardens begrundelse på kontrolafgiften; 'Intet forevist', som er en på forhånd fastsat kategori, ikke udelukker, at stewarden fik forevist telefonen, men grundet skærmens stand sidestillede dette med, at han slet ikke havde fået forevist en rejsehjemmel; altså 'intet forevist'.'

Læs hele den lange klagesag hos Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.