- Naboen dør ikke af brændeovnens røg

Skorstensfejermester Henrik B. Jensen, Skorstensfejerlaugets Miljøudvalg, mener, at debatten om brænderøg er ved at køre af sporet

Skorstensfejerlauget holder normalt en lav profil i debatten, ja faktisk har lauget aldrig tidligere udsendt en pressemeddelelse i sin 234-årige historie.- Normalt holder vi meget lav profil, fordi vi ikke vil beskyldes for at beskytte vores arbejdsområde mod forandringer. Men vi har også klare holdninger til vores fag, og vi følger med interesse alle undersøgelser indenfor denne miljøvidenskab, siger Henrik B. Jensen fra laugets Miljøudvalg.. (Foto: Clourbox.com)
Skorstensfejerlauget holder normalt en lav profil i debatten, ja faktisk har lauget aldrig tidligere udsendt en pressemeddelelse i sin 234-årige historie.- Normalt holder vi meget lav profil, fordi vi ikke vil beskyldes for at beskytte vores arbejdsområde mod forandringer. Men vi har også klare holdninger til vores fag, og vi følger med interesse alle undersøgelser indenfor denne miljøvidenskab, siger Henrik B. Jensen fra laugets Miljøudvalg.. (Foto: Clourbox.com)

- Debatten om brænderøg er ved at køre af sporet.

Det mener formanden for Skorstensfejerlaugets Miljøudvalg, skorstensfejermester Henrik B. Jensen.

- En privat forening, der kalder sig Det Økologiske Råd, har gennem lang tid hævdet, at brænderøg skader miljøet og skaber sygdom og for tidlig død.

- Senest har et af medlemmerne i foreningen skrevet en opgave som studerende på RUC, hvor han tegner et dystert og ensidigt billede af brænderøgens påvirkning af miljøet, men dens konklusioner hviler på et spinkelt grundlag og bygger tydeligvis ikke på en objektiv vurdering.

- Alligevel har flere medier citeret opgaven, som om den var en veldokumenteret videnskabelig rapport. Det er den ikke, siger Henrik B. Jensen.

Skorstensfejerlauget mener, at der hersker stor usikkerhed om mange af de undersøgelser, der hidtil har været om brænderøg.

- Man hører tit, at brændefyring årligt medfører mellem 200-1.000 for tidlige dødsfald i Danmark.

- Disse tal er udokumenterede og bygger på hypoteser og skøn og er med til at forplumre det reelle billede. Der er i øvrigt ikke tegn på at landets ca. 700 skorstensfejere, som dagligt befinder sig helt tæt på brænderøgen, på nogen måde har større sygelighed eller dødelighed, end andre håndværksgrupper, siger Henrik B. Jensen.

Oplysning skaber resultater

Miljøstyrelsen har i de senere år taget flere initiativer for at forbedre partikelemissionen. Danmark er samtidig et af de lande, der via en Brændeovnsbekendtgørelse har en specifik lovgivning.

- Vi skorstensfejere har medvirket i flere kampagner fra Miljøstyrelsen, og det er tydeligt for os, at der er sket en mærkbar bedring i brændeovnsbrugernes adfærd. Rigtig mange gamle brændeovne er udskiftet til mere miljøvenlige ovne, og ejerne er blevet langt mere bevidste om at fyre korrekt. Der er selvfølgelig stadig et mindretal af brændeovnsbrugerne, der endnu ikke har fået styr på korrekt brændefyring, men dem arbejder vi hele tiden at få på ret spor, siger Henrik B. Jensen.

Støt den ansvarlige forbruger

- Udviklingen bevæger sig heldigvis i retning af renere røg fra brændeovnene, og det er synd, hvis en husejer hele tiden skal høre, at han nærmest slår naboen ihjel, når han tænder op i sin ovn, mener skorstensfejerne:

- Vi skal støtte den bevidste og ansvarlige forbruger, som anvender sin ovn klogt, sparer på de efterhånden knappe olie- og naturgasressourcer og bidrager til en lavere CO2 udledning. siger Henrik B. Jensen.

- Som branche ønsker vi kun at værne om vores status som uvildige rådgivere uden særinteresser. Vores opgave er, at vejlede husejerne i korrekt fyring, valg af ildsteder m.m., forklarer Henrik B. Jensen, formand for Skorstensfejerlaugets Miljøudvalg og branchens talsmand i debatten.