Foreslår kreditforeningen nyt lån for din skyld?

Er det dig eller kreditforeningen, der har fordel af, at du lægger dit lån om? Tænk over det, inden du tager imod tilbuddet fra kreditforeningen, som lige nu er på banen med nye, billlige lån

Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Kig dig godt for, før du siger ja til at omlægge dit lån. Det kan nemlig blive dyrt. (Foto: Colourbox)
Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Kig dig godt for, før du siger ja til at omlægge dit lån. Det kan nemlig blive dyrt. (Foto: Colourbox)

I denne uge har alle kreditforeningerne lanceret 3,5 procent obligationslån. Disse lån har trukket store overskrifter i alle medierne, og de har endda været udpeget som de lån, der kan redde boligmarkedet.

Fastforrentede lån med lav rente er altid attraktive, men sidder du i dag med lån på 5,6 eller endda 7 procent, er der nogle områder, du skal være opmærksom på, hvis du tænker på at omlægge dit lån til 3,5 procent.

Omkostninger:
Du skal huske, at det koster dig mindst 15.000 kroner i samlede omkostninger at konvertere et lån. Disse omkostninger dækker stempel, tinglysning og ekspeditionsgebyr til din kreditforening. De samlede omkostninger skal du sammenligne med den årlige nettobesparelse. Hvis den årlige nettobesparelse for eksempel er 12.000 kroner, betyder det, at der går over et år, før du reelt har sparet noget ved konverteringen.

Er din økonomi helt i skoven?

Omkostningerne bliver som udgangspunkt lagt oven i lånets hovedstol. Det betyder, at du kommer til at betale flere renter og højere administrationsbidrag end på det gamle lån.

Brutto- og nettobesparelse:
Kig nøje på brutto- og nettobesparelsen, når du modtager tilbuddet fra kreditforeningen.

Din månedlige bruttobesparelse er det beløb, du skal indsætte mindre på budgetkontoen.

Derfor kan du ikke styre din økonomi

Dit månedlige nettobeløb er det beløb, der er tilbage til dig, når skatteministeren har fået sin andel. Når du lægger dit kreditforeningslån om til lån med lavere rente, skal du altid betale mere i skat.

Husk altid at ændre din forskudsregistrering, når du lægger dine lån om.

Er dit kreditforeningslån en bombe?

Hvor mange springer på:
Hvis renten begynder at stige igen efter kort tid, vil de nye 3,5 procent obligationer ligge i små serier, som ganske få investorer ejer. Der vil så ikke være efterspørgsel efter disse obligationer, da kursen falder. De få investorer kan få stor betydning for kursdannelsen ved en senere konvertering - og det kan blive svært at indfri lånet.

Opsigelsesvarsel:
Obligationslån, hvor kursen er over 100, skal opsiges med to måneders varsel til en termin.

Ønsker du at konvertere et 5 procent-lån til 3,5 procent-lån nu, skal 5 procent-lånet opsiges senest den 30. januar til indfrielse den 30. marts 2012. Overholder du ikke dette opsigelsesvarsel, kommer du til at betale differencerente.

Hvis du for eksempel indfrier et 5 procent-lån, hvor kursen er over 100, og optager 3,5 procent-lån den 28. januar, skal du betale differencerente på 5 procent-lånet fra den 28. januar og frem til den 30. juni, da investor har krav på to måneders opsigelse på sine obligationer.

Er du ramt af økonomisk stress?

Mange husejere har mærket konsekvensen af manglende overholdelse af dette opsigelsesvarsel. Det kan komme til at betyde, at der skal indbetales et større beløb, når lånet er blevet konverteret - og vel at mærke et beløb, som du ikke er blevet gjort opmærksom på.

Kurssikring:
Vælger du at opsige 5 procent-lånet til indfrielse den førstkommende termin, bør du lave en kurssikring på 3,5 procent-lånet. På den måde sikrer du dig, hvilken kurs det nye lån bliver udbetalt til. Hvis du ikke gør det, og kursen falder, fordi renten stiger i den mellemliggende periode, vil konverteringen resultere i et underskud, og du skal hente underskuddet i din private økonomi.

Hvem vinder ved den fidus:
Når du bliver kontaktet af kreditforeningen, fordi de vil anbefale dig at konvertere dit fastforrentede kreditforeningslån, så spørg dig selv:

For hvis skyld er det, jeg skal konvertere? For at kreditforeningen kan tjene penge!? For at jeg kan tjene penge!?

Kreditforeningen er en forretning, og den vil have dig til at købe sine produkter. Er du i tvivl, så kontakt en uvildig rådgiver. Han udarbejder beregninger, der viser, hvornår det er en god ide for dig at konvertere dit lån, og han kan i de mellemliggende perioder overvåge dit lån, så du altid får konverteret dit lån på det rigtige tidspunkt.

Læs mere og få flere gode råd om lån her