Klaus Riskær igen tiltalt for svindel

Bagmandspolitiet har for Gud ved hvilken gang fat i den farverige finansmand. Denne gang er den gal med hans firma-aktiviteter under afsoningen i Sønder Omme

Klaus Riskær er en farverig finansmand. Nu er den gal igen.
Klaus Riskær er en farverig finansmand. Nu er den gal igen.

Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet har rejst tiltale mod Klaus Riskær Pedersen, for to påståede overtrædelser af straffeloven under finansmandens afsoning af en frihedsstraf i Sdr.Omme Statsfængsel.

Klaus Riskær Pedersen tiltales for at have overtrådt den rettighedsfrakendelse som blev ham pålagt ved dom i 2008, og som udelukkede Klaus Riskær Pedersen fra at påtage sig ansvaret for den selskabsretlige ledelse i aktie- og anpartsselskaber, foreninger, fonde m.v.

Klaus Riskær Pedersen tiltales for at have udøvet sådanne beføjelser i relation til en række selskaber ejet af hans personlige holdingselskab Furesøhøj ApS.

Bagmandspolitiet vil med sagen mod Riskær finde ud af, hvor grænsen går for den såkaldte frakendelse af rettighederne. Spørgsmålet er, hvordan man som Riskær kan forsvare sine værdier i sine selskaber og samtidig opfylde den tidligere dom om, at han ikke må lede og fordele og optræde som direktør?

Endvidere tiltales Klaus Riskær Pedersen for, efter en afsagt personlig konkurs i marts 2010, at have fortsat levering af visse konsulentydelser til selskaber overgået til konkursboets ejerskab, og for hvilke Klaus Riskær Pedersen modtog en betaling på ca. 500.000 kr, men hvor anklagemyndigheden gør gældende, at forholdet repræsenterer skyldnersvig mod hans konkursbo.

Klaus Riskær Pedersen blev erklæret konkurs i marts 2010 i forbindelse med at en række individuelle kreditorer, hidrørende fra et tidligere konkursbo i 1992, valgte at genfremsætte kreditorkrav fra det gamle konkursbo. Kravene tilbagestod efter at kreditorerne i det første konkursbo havde modtaget en dividende på ca. 50% der imidlertid ved den ny konkursbegæring, - i 2010 og dermed 18 år senere -, var opskrevet til over 150 millioner incl. renter.

I en kort pressemeddelelse siger Klaus Riskær Pedersen:

-- Den ny straffesag er endnu en i rækken af straffesager, som nu tager hul på sit tredie årti. Jeg forudser denne gang, en hurtig og kort sag der bør føre til frifindelse.

Chefen for Bagmandspolitiet, statsadvokat Jens Madsen bekræfter, at der er sket forkyndelse i dag af anklageskriftet over for Riskær.

Jens Madsen oplyser yderligere, at Riskær kan idømmes en ny fængselsstraf, hvis han findes skyldig. Det er i al fald Bagmandspolitiet påstand, at han skal i fængsel igen.