Sæt postkassen op eller få en bøde

Politianmeldelser og bøder kan blive straffen for de husejere, der ikke når at sætte en postkasse op i skellet til tiden

Danskerne kan risikere en politianmeldelse og en bøde, hvis ikke postkassen står parat ved vejskel den 1. januar. 775.000 danske husstande skal have postkassen korrekt på plads, når den nye postlov træder i kraft. Men Post Danmark har ikke en klar køreplan for, hvad der skal ske, hvis borgerne ikke lever op til den nye lov, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi regner ikke med, at det bliver nødvendigt. Vi tror på, at langt de fleste danskere når det, siger Eva Malene Hartmann, der chef for privatkunder hos Post Danmark.

Samme forventning har man hos Trafikstyrelsen. Men der er ikke enighed mellem Post Danmark og Trafikstyrelsen om, hvilke sanktioner, man skal gribe til, hvis det alligevel viser sig ikke at være tilfældet.

Læs også: Postnotat: Aviser er vigtigere end breve

Bøder eller ingen post
Trafikstyrelsen henviser til postloven, hvor der står, at man får en bøde, hvis man ikke har et lovligt afleveringssted til posten. Men Post Danmark oplyser, man man i yderste konsekvens kun vil stoppe posten.

Kommunikationschef i Trafikstyrelsen, Thorbjørn Ancker, siger:

- I første omgang betyder det, at man ikke får sin post. Dernæst vil man få en indskærpelse fra myndighederne om at opsætte en postkasse. Sker det ikke, er man i klinch med lovgivningen.

Thorbjørn Ancker forklarer, at det vil være Trafikstyrelsen eller postleverandørerne, der i yderste konsekvens skal foretage en politianmeldelse. Det afviser Post Danmark.

Læs også: Eks-postledere: Derfor får du ikke din post

Politiet er ikke klar
Hos politiet har man ikke fået en henvendelse om, hvordan man rent praktisk skal håndtere sager om overtrædelse af postloven, sådan som det er sædvane i samarbejdet med andre offentlige myndigheder.

- Hvis vi får en anmeldelse, vil vi håndtere den som alle andre overtrædelser af særlove. Men det er klart, at kommer der anmeldelser i meget store mængder, er vi fra politiets side nødt til at have en snak med de ansvarlige myndigheder. Sådan foregår samarbejdet for eksempel med Skat. Mig bekendt har vi ikke fået sådan en henvendelse om postloven, siger politidirektør Thorkild Fogde fra Nordsjællands Politi.

Myndighederne kender ikke størrelsen på bøden, før en sag er prøvet ved domstolene.