Svenskerne er rigere end danskerne

Det er en ubehagelig sandhed, men målt per indbygger er vores naboer hinsidan rigere end os - og de er bedre til at styre økonomien

Om alle de kroner, svenskerne har flere af end os, går til danske bajere på den anden side af Øresund, vides ikke, men ifølge økonomer har svenskerne præsteret højere vækst end danskerne, og prognoserne for de kommende år ændrer ikke det billede.
Om alle de kroner, svenskerne har flere af end os, går til danske bajere på den anden side af Øresund, vides ikke, men ifølge økonomer har svenskerne præsteret højere vækst end danskerne, og prognoserne for de kommende år ændrer ikke det billede.

Trods en nylig nedjustering af den svenske vækst har svenskerne år for år præsteret højere vækst end danskerne, og prognoserne for de kommende år ændrer ikke det billede.

Men hvad kan danskerne konkret lære af svenskerne, hvis vi vil have vækst og fremgang, har Dansk Arbejdsgiverforenings blad, Agenda, spurgt nogle eksperter om.

Lavere skatter
Stephanie Jamet er leder af den danske og svenske afdeling i OECD og overvåger derfor de to økonomier tæt. Hun mener, at den stærke svenske økonomi hovedsageligt skyldes en række strukturelle reformer i Sverige de seneste år.

- Den svenske regering har formået at kontrollere de offentlige udgifter og på den måde bringe skatterne ned, hvilket har øget incitamentet til at arbejde. Svenskerne har også reduceret de offentlige udgifter ved at begrænse adgangen til forskellige overførselsindkomster og har øget incitamentet til at arbejde. Jeg mener Danmark kunne lære af den svenske erfaring med at kontrollere offentlige udgifter. Det vil få en positiv betydning for, hvordan det kommer til at gå med det danske arbejdsmarked, siger hun til Agenda.

Mere styring af offentlige udgifter
Svenskerne har et system med et udgiftsloft og et mål om overskud på de offentlige budgetter, der blev indført for over ti år siden. Udgiftsloftet omfatter alle enkelte udgifter på budgettet, og hvis et udgiftsloft ser ud til at skride, skal regeringen indføre konkrete initiativer for at sikre, at loftet overholdes.

Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere vismand i det svenske Finanspolitiska Rådet, der er en pendant til det danske Det Økonomiske Råd. Han peger også på styringen af de offentlige finanser i Sverige som noget, der vil være meget interessant for Danmark.

- Sverige har kunnet holde deres udgiftsplaner i modsætning til Danmark. Her i landet mangler vi netop en bedre styring af de offentlige udgifter. Det er en helt afgørende forudsætning for, at både blå og rød bloks planer holder, siger han.

Faktisk indeholdt oplægget til finanslovs-forhandlingerne i foråret et forslag til et budgetstyringsinstrument efter svensk forbillede. Men det instrument var ikke med i det netop fremlagte finanslovsforslag.

Det ærgrer Torben M. Andersen.

- Et sådant styringsinstrument er, når det kommer til stykket, måske det allervigtigste for at sikre troværdighed efter valget, siger han.