Dit banklån bliver dyrere

Det bliver dyrere at låne penge i fremtiden, siger nationalbankdirektør Nils Bernstein. Alternativet er en ny finanskrise

Når danskerne i fremtiden skal låne penge til det nye hus eller til at starte egen virksomhed, så skal der sættes flere penge af, siger nationalbankdirektør Nils Bernstein.

- Kredit vil blive dyrere og sværere at få. Og både banker, virksomheder og husholdninger må indstille sig på, at egenkapitalandelen ved virksomhedsdrift og ved køb af bolig vil stige, siger han i sin tale på Finansrådets årsmøde.

Det er nødvendigt at stramme op, hvis bankerne skal ruste sig mod fremtidige finanskriser, konstaterer Bernstein.

Bekymret over flekslån
Han benyttede også lejligheden til endnu en gang at udtrykke bekymring for de danske flekslån.

Flekslånenes fremtid er skudt til hjørne indtil 2018 i Baselkomitéen, men så længe bør Danmark ikke vente, før man tager stilling til den risiko, lånene indebærer, siger Nils Bernstein.

- Debatten om konsekvenserne for rentetilpasningslånene er forstummet. Nationalbanken har ved flere lejligheder udtrykt bekymring ved refinansieringsrisikoen ved de meget udbredte flekslån, siger nationalbankdirektøren.

- Tanken bag kravet om stabil finansiering har netop været at reducere denne type refinansieringsrisiko. At forslaget er udskudt ændrer imidlertid ikke på en massiv tilstedeværelse af denne risiko i Danmark, siger han.