Dansk Erhverv og HK Handel i tænkepause

Arbejdstid og løn er nogle af de store knaster i OK-forhandlingerne mellem Dansk Erhverv og HK Handel

Der er brug for en tænkepause i overenskomstforhandlingerne mellem Dansk Erhverv og HK Handel om løn og ansættelsesvilkår for 150.000 butiksansatte.

Efter intense forhandlinger hen over weekenden besluttede parterne tidligt søndag aften at gå hver til sit og tage en tænkepause. Parterne mødes igen på tirsdag.

- Vi er nået langt, men har endnu nogle områder, hvor vi ikke er enige. Nu går vi hver især hjem og tænker videre over tingene, og så mødes vi igen på tirsdag, siger formand for HK Handel Jørgen Hoppe og direktør i Dansk Erhverv Laurits Rønn i en fælles udtalelse.

Det er ikke nemme forhandlinger, parterne er i gang med om en ny butiksoverenskomst. De foregår i skyggen af af en presset butiksbranche, faldende privatforbrug og dårlige konjunkturer.

Dertil står parterne i den situation, at lukkeloven ophæves til august, og det vil skabe nye arbejdsforhold for mange butiksansatte. Den situation vil HK Handel tage højde for i den nye overenskomst.

Det er fortsat arbejdstid og løn, parterne sidder og bokser med ved forhandlingsbordet.

Modparten, arbejdsgiverne i Dansk Erhverv, har brug for at styrke konkurrenceevnen og øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Derfor er det sidste, detailhandlen har brug for, øgede omkostninger, har arbejdsgiverne i Dansk Erhverv slået fast.