Forbrugernes pessimisme på retur

Forbrugertilliden er så småt på vej op, men bankøkonomerne tør ikke tro på, at krisen er over. Krisen og lav vækst vil fortsat præge billedet

Finanskrise eller ej. Danskernes pessimisme er på retur efter en rekordlav forbrugertillid i oktober. Således steg den samlede indikator for forbrugertilliden, der hver måned belyser befolkningens syn på den aktuelle og fremtidige økonomiske situation, fra minus 16,6 i oktober til minus 11,5 i november.

Stigningen i den samlede indikator skyldes især, at familiernes vurdering af den økonomiske situation for Danmark om et år - sammenlignet med i dag, er steget markant. Også familiernes vurdering af Danmarks økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden, er steget. Begge ligger dog stadig på et negativt niveau, viser tal fra Danmarks Statistik.

Trods den bedrede stemning er billedet dog fortsat, at der er en udpræget pessimisme i de danske husholdninger, understreger cheføkonom Jes Asmussen, Handelsbanken.

- Vi fastholder således vores relativt dystre udsigter for danske økonomi, hvor vi frygter, at det bliver mere end vanskeligt at opretholde en positiv vækst i dansk økonomi til næste år, og hvor også væksten i år pt. ser ud til at blive meget svag. På den positive front kan vi dog sige, at danskerne ser ud til at have indstillet sig på at ledigheden vil stige, og dermed også, at det ikke vil komme som et chok, når vi begynder at se ledigheden stige i de officielle tal, siger Jes Asmussen.