De ældre er på vej i gældsfængsel

Between-generationen 60+ står for en voksende del af Danmarks samlede gæld - her er seks gode råd til at undgå fælden

De ældre - især de enlige - er røget i en gældsfælde, og de aner ikke, hvordan de kommer ud af den. (Foto: Colourbox)
De ældre - især de enlige - er røget i en gældsfælde, og de aner ikke, hvordan de kommer ud af den. (Foto: Colourbox)

RKI har netop offentliggjort deres rapport for 2013, og den viser, at den misligholdte gæld steg med 1,2 milliarder i 2013 og nu er på samlet 17,0 milliarder. De 61-70-årige tegner sig for de største skyldige beløb, nemlig et gennemsnit på 102.295. Næsten 50 procent mere end i 2011.

Den økonomiske 'Between-generation' 60+ er en mellemgeneration af danskere, der er opdraget med de gamle dyder om at spare op og betale enhver sit, og senere i livet er de som resten af befolkningen blevet hypnotiseret af 00'ernes forbrugsboble med stor gæld som resultat og med den konsekvens, at der nu skal betales af på en voksende gæld til et forbrug, der er kasseret.

Fra par-økonomi til single-økonomi
En af grundene til, at det går så galt, er, at da der blev optaget forbrugslån til lån i friværdien, blev der ikke lagt en plan for, hvad der skulle ske, hvis/når den ene part døde. I de 'fede år' levede alle evigt, og drøftelserne af den økonomiske situation, når den ene part afgik ved døden, blev ikke taget.

Nu står mange efterladte tilbage med en dårlig økonomi, de ikke kan overskue, og de er ikke i stand til at betale regningerne.

Derfor bliver dine penge-drømme aldrig til noget

At miste en partner efter mange års samliv er en voldsom og stressende oplevelse for den efterladte. Under alle omstændigheder er den efterladte 'gidsel' for sine følelser og er ikke i stand til at tænke rationelt, når det drejer sig om økonomi. Derfor læner mange efterladte sig op ad børn, familie og venner og retter sig efter deres råd og vejledning.

Økonomiske råd med udgangspunkt i egne behov
Desværre er de råd, der bliver givet til den efterladte, ikke altid til den efterladtes fordel, fordi de tager udgangspunkt i behovene hos den, der giver rådene. Det kan være børns behov for at beskytte arven og sig selv eller venners egen frygt for at blive alene og ikke at turde sige til den efterladte, at det er det klogeste at flytte.

5 gode råd til en bedre økonomi i 2014

I disse år er der kommet en ny spiller på banen: Jeg venter med at sælge huset, til det stiger i pris igen.

6 gode råd til ældre, der har fået en singleøkonomi
1. Dit hus stiger ikke i værdi - brug ikke dit liv på at vente på noget, hvis du ikke aner, om det sker.

2. Accepter, at du er styret af dine følelser og din sorg. Det er ikke det rigtige udgangspunkt for økonomiske beslutninger!

Dårlig økonomi kan give dig stress

3. Lyt til dig selv og mærk, hvad dit behov er. Lyt ikke til dine nærmeste, når det drejer sig om, hvorvidt du skal sælge eller bliver boende.

4. Du skal ikke blive boende i huset for dine børns skyld! De betaler ikke dine regninger, slår græsset eller gør rent.

5. Find ud af hvad der er dit behov, accepter det, meld det ud til dine omgivelser og bed dem om at acceptere dit behov - det er dit liv.

6. Søg hjælp hos en person, du har tillid til, og som ikke er involveret i din økonomi eller i dine følelser, hvis du har svært ved at finde ud af, hvad du gerne vil.

Er din nabo lykkeligere end dig?

Et godt råd til alle andre, der har gæld
Tag nu den snak om, hvad der skal ske med hus og økonomi, når den ene af jer falder væk. I skylder hinanden og jeres eventuelle børn at få afklaret, hvad der skal ske med huset, og hvordan eventuelle lån skal afvikles.

Det er min erfaring, at mange efterladte ønsker at blive boende i et hus for at mindes den afdøde. Der er - efter min overbevisning - ingen, der ønsker, at ens kære skal blive boende i et hus, der ikke er råd til, og sidde med en dårlig økonomi resten af livet.

[[[

(Fotograf: Søren Kristensen, SOLK)

Lone Eriksen, økonomisk coach og indehaver af Primaliva.dk, som indtil november 2013 var www.Styrpaapenge.dk

Lone arbejder med økonomisk udvikling gennem paradigmeskift, fokus på mentale forandringsprocesser og ændring af pengevaner.

Lone har mere end 20 års erfaring både fra bank, kreditforening og ejendomsmægler og har suppleret sine finansielle erfaringer med studier i NLP.

Lone har været selvstændig siden 2010.

]]]