Efter Apple-dommen: Brug for mere fleksible regler

Dansk Erhverv bakker dagens dom mod Apple op, men efterlyser alligevel mere fleksible EU-regler

Apple kan ikke fortolke købeloven, som de vil og give genbrugte telefoner i erstatning. Nu ønsker Dansk Erhverv en politisk diskussion af reglerne. Foto: Eric Risberg/AP
Apple kan ikke fortolke købeloven, som de vil og give genbrugte telefoner i erstatning. Nu ønsker Dansk Erhverv en politisk diskussion af reglerne. Foto: Eric Risberg/AP

SENESTE: Efter tre måneder har Apple fortsat ikke ændret praksis

SENESTE 10. januar 2017: Apple bytter til nyt 24 måneder tilbage

TIP OS: Hvis du fremover under en reklamationssag får udleveret en telefon eller andet udstyr fra Apple (og andre techfirmaer) med brugte dele, vil Ekstra Bladet gerne høre om det. Send os en mail - gerne med dokumentation

SENESTE: Apple opgiver at anke

Hos interesseorganisationen Dansk Erhverv tager man positivt imod nyheden om dagens dom mod Apple. Firmaet tabte i byretten en sag mod den danske forbruger David Lysgaard, der ikke ville finde sig i at modtage en byttetelefon med brugte dele:

'Vi er enige i den tolkning af købeloven, som er udlagt af Forbrugerklagenævnet og nu også af retten i Glostrup,' skriver Bo Dalsgaard, der er jurist og chefkonsulent i Dansk Erhverv i en udtalelse om sagen.

'Det er godt, at virksomheder har en mulighed for at få prøvet Forbrugerklagenævnets afgørelser ved domstolene, hvis de er uenige i nævnets afgørelser.'

'Det er med til at skabe klarhed om, hvordan reglerne skal fortolkes, når domstolene også får lejlighed til at tage stilling til spørgsmålene.'

David Lysgaard er meget lettet over, at dagens dom gik Apple imod. Privatfoto Mobil David efter sejr over Apple: - Det er fantastisk

Dommerne: Derfor tabte Apple

I dommen begrunder de tre dommere, hvorfor Apple ikke må give danske forbrugere et brugt produkt som byttetelefon under en reklamation:

Ved vurderingen af, om Apple har foretaget en korrekt omlevering, må der lægges vægt på, om omlevering med en genproduceret iPhone efter en objektiv vurdering lever op til de krav, der fulgte af den oprindelige aftale.

Ved vurderingen heraf må der - udover telefonens brugbarhed, udseende, holdbarhed og tekniske pålidelighed - tillige lægges vægt på forbrugerens berettigede forventning til den telefon, der omleveres med, ligesom der må indgå økonomiske værdibetragtninger. 

Der ses ikke i forarbejderne til købeloven eller på andet grundlag at være holdepunkter for at inddrage miljømæssige hensyn ved vurderingen af, om et omleveret produkt opfylder betingelserne i købelovens § 78, stk. 1, nr. 2. Det forhold, at miljømæssige hensyn kan tale for, at der sker genanvendelse af genanvendelige moduler og komponenter i produktionen generelt set, har ikke betydning ved afgørelsen af, om et omleveret produkt stemmer overens med købsaftalen.

Efter en samlet vurdering finder retten, at David Lysgaard ved omleveringen havde en berettiget forventning om at modtage et fabriksnyt produkt svarende til det oprindelige køb. Da den genproducerede telefon, som David Lysgaard fik leveret, kunne indeholde genanvendte moduler, kan telefonen ikke kvalificeres som en fabriksny telefon. Dertil kommer som anført ovenfor, at det forhold, at telefonen ikke var fabriksny, efter det oplyste påvirker telefonens salgsværdi. 

Omleveringen med en genproduceret iPhone stemte derfor ikke overens med den oprindelige købsaftale, som det kræves i medfør af købelovens § 78, stk. 1, nr. 2.

David Lysgaard har derfor hævet aftalen med rette i medfør af købelovens § 78, stk. 4. David Lysgaard frifindes derfor som nedenfor anført.

Kilde: Retten i Glostrup

Lav købeloven om
Det ventes, at Apple anker sagen videre til landsretten. Men allerede nu opfordrer Dansk Erhverv - trods opbakningen til dommen - politikerne til at overveje en ændring af købeloven:

'Vi så gerne, at reglerne var mere fleksible, så der i visse tilfælde kan ombyttes med varer, der ikke er 100 procent identiske med den oprindeligt leverede vare.'

'Men det kræver en ændring af den nuværende købelov,' lyder meldingen fra Bo Dalsgaard.

'Vi opfordrer til, at man på EU-niveau drøfter, om der kan kigges på eventuelle ændringer i reglerne om ombytning.'

David Lysgaard: Loven er god nok
Dansk Erhverv får dog ingen opbakning fra sagens hovedperson, forbrugeren David Lysgaard:

- Jeg vil virkelig blive ked af, hvis min sag ender med at give en grund til at lave loven om.

- Vi har en købelov, der stiller forbrugerne rigtigt god. Så jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis man forringer loven. Jeg kan heller ikke se, hvad argumentet skulle være, siger David Lysgaard til Ekstra Bladet.

- Når vi taler om fabriksnye varer, skal du selvfølgelig have et nyt, hvis det skal ombyttes under reklamationsretten.

Tænk: Det er en grotesk idé
Også hos Forbrugerrådet Tænk afviser man ideen. Der er intet behov for at svække loven, er rådets melding:

- Vi har et ønske om, at loven skal skærpes, fordi købeloven på nogle punkter i dag ikke beskytter forbrugerne godt nok.

- Så den løsning, Dansk Erhverv nu lægger op til, tager vi skrap afstand fra.

- Det ville være grotesk, hvis kunderne pludselig skal tage et brugt produkt i bytte for et nyt under en reklamation, siger Tina Dhanda Kalsi, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.

Ekstra Bladet har bedt Apple om en kommentar, men firmaet har ikke reageret på anmodningen.

Sagen kort

2011: David køber en fabriksny iPhone 4.

2012: Telefonen går i stykker, hvorefter Apple forgæves reparerer den. I stedet udleveres en ny telefon. Da det går op for David, at telefonen indeholder brugte dele, klager han først til Apple og senere til Forbrugerklagenævnet.

2013: Nævnet giver David medhold - han skal have 4399 kroner plus renter tilbage. Apple nægter at efterleve afgørelsen.

2014: Apple stævner David for at tvinge ham til at opgive kravet om at få sine penge tilbage.

2016: Sagen kommer for retten fredag 28. oktober. Her forklarer Apples chef for området, hvordan man har organiseret fabrikationen af telefonerne, som kunderne får i hånden 'som nye'. Apples advokat afslører også, at firmaet i årevis har indskrevet sin helt egen fortolkning af den danske købelov i de betingelser, man sælger produkter i Danmark på.

9. december 2016 klokken 13: Dommen afsiges - Apple har tabt, men ventes at anke til landsretten.

20. december 2016: Mod forventning opgiver Apple en anke. Firmaet har nu en dom imod sig og ingen lovlige argumenter for at blive ved med at udlevere telefoner med genbrugte dele under en reklamation i Danmark.

Fremover: Med dommen står købeloven i Danmark helt fast - men Apple og andre firmaer har fortsat mulighed for at påvirke politikerne til at ændre loven. Det kan ske med lobbyisme både her i landet, men også på EU-niveau.

Forbrugerne har vundet en vigtig sejr over Apple i dag, mener Forbrugerrådet Tænk. Foto: Kiichiro Sato/AP Mobil Forbrugerrådet Tænk: Sådan skal du reagere efter dommen over Apple

Du kan læse de tidligere artikler i sagen herunder:

Mobil Apple tabte: Må ikke give dig en brugt telefon

Mobil I dag falder dommen: Må Apple give dig en brugt iPhone i bytte?

Teknologi Davids kamp mod Apple: Sagde nej til 'brugt' iPhone - så blev han sagsøgt

Mobil Apple trækker kunde i retten i dag - utænkeligt at de vinder

Teknologi David i retten: Apple fortalte aldrig om den 'brugte' telefon

Teknologi Apple erkender i retten: Du får aldrig ny iPhone som byttetelefon

Teknologi Apple-advokat om genbrugte iPhones: - Det står jo i garantien

Ejer du en Honor 8 fra Huawei - og går den i stykker under garantien - får du en ny, hvis firmaet ikke kan reparere den. Samme garanti får du ikke med en iPhone. Foto: Huawei Mobil Huawei, LG og Sony efter Apple-sag: - Vi bytter altid til nye telefoner

Apple har i årevis produceret 'sammensatte' iPhone, der er en blanding af brugte og nye dele. Disse telefoner udleveres i Danmark som 'nye', når danske kunder har en reklamationssag. Og nu sælger Apple dem også med 15 procents rabat i sin egen onlinebutik. Foto: AP Mobil Flere 'brugte' telefoner fra Apple: Nu kan du også købe dem

Teknologi Digitalt selvforsvar: Klag og få ret når elektronikken svigter

SENESTE: Apple opgiver at anke

TIP OS: Hvis du fremover under en reklamationssag får udleveret en telefon eller andet udstyr fra Apple (og andre techfirmaer) med brugte dele, vil Ekstra Bladet gerne høre om det. Send os en mail - gerne med dokumentation

SENESTE 10. januar 2017: Apple bytter til nyt 24 måneder tilbage

SENESTE: Efter tre måneder har Apple fortsat ikke ændret praksis

4 kommentarer
Vis kommentarer