Efter David vandt i byretten: Nu har Apple opgivet at anke

Apple har netop meddelt, at man ikke vil anke principiel dom om udlevering af telefoner med brugte dele

Apple trak danske David Lysgaard i retten, da han fik medhold hos Forbrugerklagenævnet. Nu har Apple opgivet at anke byrettens afgørelse. Foto: Mark Lennihan/AP
Apple trak danske David Lysgaard i retten, da han fik medhold hos Forbrugerklagenævnet. Nu har Apple opgivet at anke byrettens afgørelse. Foto: Mark Lennihan/AP

SENESTE: Efter tre måneder har Apple fortsat ikke ændret praksis

SENESTE 10. januar 2017: Apple bytter til nyt 24 måneder tilbage

TIP OS: Hvis du fremover under en reklamationssag får udleveret en telefon eller andet udstyr fra Apple (og andre techfirmaer) med brugte dele, vil Ekstra Bladet gerne høre om det. Send os en mail - gerne med dokumentation

Sagen om Apples fortolkning af den danske købelov kommer ikke for landsretten.

Apple har netop meddelt advokaten for David Lysgaard, der var blevet sagsøgt af Apple, at sagen ikke bliver anket videre:

- Jeg er næsten mere glad, end da jeg vandt i byretten, siger David Lysgaard tirsdag eftermiddag til Ekstra Bladet.

- Apple har nu bedt min advokat om en opgørelse over det beløb, som jeg skal have.

Sagen kort

2011: David køber en fabriksny iPhone 4.

2012: Telefonen går i stykker, hvorefter Apple forgæves reparerer den. I stedet udleveres en ny telefon. Da det går op for David, at telefonen indeholder brugte dele, klager han først til Apple og senere til Forbrugerklagenævnet.

2013: Nævnet giver David medhold - han skal have 4399 kroner plus renter tilbage. Apple nægter at efterleve afgørelsen.

2014: Apple stævner David for at tvinge ham til at opgive kravet om at få sine penge tilbage.

2016: Sagen kommer for retten fredag 28. oktober. Her forklarer Apples chef for området, hvordan man har organiseret fabrikationen af telefonerne, som kunderne får i hånden 'som nye'. Apples advokat afslører også, at firmaet i årevis har indskrevet sin helt egen fortolkning af den danske købelov i de betingelser, man sælger produkter i Danmark på.

9. december 2016 klokken 13: Dommen afsiges - Apple har tabt, men ventes at anke til landsretten.

20. december 2016: Mod forventning opgiver Apple en anke. Firmaet har nu en dom imod sig og ingen lovlige argumenter for at blive ved med at udlevere telefoner med genbrugte dele under en reklamation i Danmark.

Fremover: Med dommen står købeloven i Danmark helt fast - men Apple og andre firmaer har fortsat mulighed for at påvirke politikerne til at ændre loven. Det kan ske med lobbyisme både her i landet, men også på EU-niveau.

Ikke første gang Apple taber sag om brugte telefoner

Klag hvis du har fået samme behandling
Hos Forbrugerrådet Tænk har man tidligere anbefalet forbrugerne, at de skal klage til Apple, hvis de under en reklamation har modtaget en telefon med brugte dele, som det også skete for David Lysgaard:

- Det er klart, at når nu Apple har fået en dom, der siger, at firmaets interne procedurer ikke juridisk holder, så må Apple lave dem om.

- Fortsætter de ad den her vej, vildleder de forbrugerne. Vi forventer derfor, at Apple retter inde efter dagens dom, sagde Tina Dhanda Kalsi, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk og medlem af Forbrugerklagenævnet, da dommen forleden faldt.

Apple tabte: Må ikke give dig en brugt telefon

- Hvad skal man gøre, hvis man som David Lysgaard har en mistanke om, at Apple har udleveret en genbrugt produkt?

- Har du købt et fabriksnyt produkt og fået udleveret en ny enhed fra Apple, skal man tjekke, om det faktisk er en fabriksny. 

- Hvis ikke skal du selvfølgelig klage til Apple, hvis du ikke er tilfreds med den behandling.

Sådan tjekker du
Ifølge David Lysgaard og andre læsere, som Ekstra Bladet har været i kontakt med de seneste uger, kan man altid kontakte Apples support - 8024 9625 - og give dem enhedens IMEI-nummer eller serienummer. Det var på den måde, at David Lysgaard i sin tid opdagede, at han havde fået 'en brugt iPhone 4'.

Hos supporten får man oplyst, om ombytningsenheden er 'refurbished' og dermed kan indeholde brugte eller genanvendte dele.

Ekstra Bladet forsøgte tirsdag forgæves at få en kommentar fra Apple, der hidtil har været helt tavs om sagen og fortsat er det.

Dommerne: Derfor tabte Apple

I dommen begrunder de tre dommere, hvorfor Apple ikke må give danske forbrugere et brugt produkt som byttetelefon under en reklamation:

Ved vurderingen af, om Apple har foretaget en korrekt omlevering, må der lægges vægt på, om omlevering med en genproduceret iPhone efter en objektiv vurdering lever op til de krav, der fulgte af den oprindelige aftale.

Ved vurderingen heraf må der - udover telefonens brugbarhed, udseende, holdbarhed og tekniske pålidelighed - tillige lægges vægt på forbrugerens berettigede forventning til den telefon, der omleveres med, ligesom der må indgå økonomiske værdibetragtninger. 

Der ses ikke i forarbejderne til købeloven eller på andet grundlag at være holdepunkter for at inddrage miljømæssige hensyn ved vurderingen af, om et omleveret produkt opfylder betingelserne i købelovens § 78, stk. 1, nr. 2. Det forhold, at miljømæssige hensyn kan tale for, at der sker genanvendelse af genanvendelige moduler og komponenter i produktionen generelt set, har ikke betydning ved afgørelsen af, om et omleveret produkt stemmer overens med købsaftalen.

Efter en samlet vurdering finder retten, at David Lysgaard ved omleveringen havde en berettiget forventning om at modtage et fabriksnyt produkt svarende til det oprindelige køb. Da den genproducerede telefon, som David Lysgaard fik leveret, kunne indeholde genanvendte moduler, kan telefonen ikke kvalificeres som en fabriksny telefon. Dertil kommer som anført ovenfor, at det forhold, at telefonen ikke var fabriksny, efter det oplyste påvirker telefonens salgsværdi. 

Omleveringen med en genproduceret iPhone stemte derfor ikke overens med den oprindelige købsaftale, som det kræves i medfør af købelovens § 78, stk. 1, nr. 2.

David Lysgaard har derfor hævet aftalen med rette i medfør af købelovens § 78, stk. 4. David Lysgaard frifindes derfor som nedenfor anført.

Kilde: Retten i Glostrup

TIP OS: Hvis du fremover under en reklamationssag får udleveret en telefon eller andet udstyr fra Apple (og andre techfirmaer) med brugte dele, vil Ekstra Bladet gerne høre om det. Send os en mail - gerne med dokumentation

SENESTE 10. januar 2017: Apple bytter til nyt 24 måneder tilbage

SENESTE: Efter tre måneder har Apple fortsat ikke ændret praksis