Resistente colibakterier i danske kyllinger

Mere end hver fjerde danske slagtekylling er inficeret med ESBL-colibakterier, som kan være farlige for mennesker

Danske kyllinger kan gemme på grumme, resistente colibakterier. For år tilbage eksisterede problemet ikke herhjemme. (Foto: Colourbox)
Danske kyllinger kan gemme på grumme, resistente colibakterier. For år tilbage eksisterede problemet ikke herhjemme. (Foto: Colourbox)

Næsten en tiendedel af det danske kyllingekød og mere end hver fjerde slagtekyllingeflok er inficeret med den resistente ESBL-colibakterier. Det viser nye undersøgelser fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet.

ESBL er et enzym, som gør colibakterier resistente over for antibiotika, som er vigtig i behandlingen af livstruende infektioner hos mennesker. Fundet af ESBL-colibakterierne er ifølge DTU Fødevareinstituttet foruroligende, fordi bakterierne kan overføres fra kyllingekødet til mennesker og gøre os syge.

- ESBL er en særlig uønsket resistens, som vi ikke tidligere har fundet i dansk kyllingekød, men har fundet i høj forekomst i importeret kyllingekød. Det er derfor vigtigt hurtigst muligt at finde ud af, om ESBL-colibakterier i danske kyllinger kommer ind i produktionen via import af avlsdyr, eller om bakterierne findes i kyllingernes omgivelser, siger seniorforsker Yvonne Agersø fra DTU Fødevareinstituttet.

Læs: Skræmmende fjerkræbakterie smitter ved berøring

Hurtigt stigende problem
ESBL-bakterier er et af de hurtigst stigende resistensproblemer verden over. ESBL-bakterier er resistente over for de bredspektrede antibiotika, cefalosporiner, der ofte bruges til behandling af livstruende infektioner hos mennesker.

Fødevarestyrelsen satte derfor sidste år gang i undersøgelser af den eventuelle forekomst af ESBL-bakterier i Danmark.

Undersøgelser af cirka 200 prøver fra 2010 gennemført af Fødevarestyrelsens laboratorier og DTU Fødevareinstituttet viser, at 27% af prøverne fra danske slagtekyllingeflokke og 8,6% af prøverne af dansk kyllingekød indeholder ESBL-colibakterier. Prøverne kunne ikke påvise, hvor højt bakterieniveauet var i kyllingekødet.

Sidste år viste en undersøgelse, at ESBL-bakterier også var at finde i hvert tiende danske slagtesvin. ESBL-bakterierne bliver ødelagt, hvis man gennemsteger kødet, før man spiser det.

FAKTA om ESBL-bakterier

Når bakterier udsættes for antibiotika, beskytter de sig ved at udvikle resistens, så de overlever. De resistente bakterier har ændret deres arvemateriale - deres gener. Forskerne finder de samme typer af ESBL-gener i bakterier både hos mennesker og i kød.

Ved at bruge bredspektrede antibiotika, specielt cefalosporiner, bliver bakterierne resistente over for denne antibiotikatype. Det specielle ved cefalosporin-resistens er, at bakterierne også bliver resistente over for næsten alle almindelige typer penicilliner.

De enzymer, der skaber cefalosporin-resistens, hedder ESBL (extended spektrum beta-laktamase eller cefalosporinase). Cefalosporin-resistente bakterier, som for eksempel e-coli, salmonella og klebsiella kaldes derfor ESBL-producerende bakterier, ESBL-resistente bakterier eller blot ESBL-bakterier.

0 kommentarer
Vis kommentarer