Bønder kan frit pumpe dyr med medicin

Mange dyrlæger lader gladelig landmændene agere amatørdyrlæger, som frit kan fylde deres dyr med antibiotika. Det giver risiko for medicinrester i kødet

Medicinrejseholdets kontrol af dyrlæger og landmænd har afsløret store lagre af medicin ude hos landmændene. (Foto: Fødevareministeriet)
Medicinrejseholdets kontrol af dyrlæger og landmænd har afsløret store lagre af medicin ude hos landmændene. (Foto: Fødevareministeriet)

Det er for let for danske landmænd at fylde deres køer, grise og kyllinger med medicin uden dyrlægens indblanding. Mange dyrlæger kommer nemlig langt fra ofte så i staldene, som de burde, ligesom de ikke er gode nok til at fortælle landmændene, hvordan de skal bruge den ordinerede medicin.

Resultatet er et for stort og et forkert brug af antibiotika, hvilket igen kan betyde fare for medicinrester i det kød, som vi skal spise.

En ny rapport om medicinrejseholdets kontrol af dyrlæger viser, at der blev 'sanktioneret i hele 21 procent af kontrollerne i 2008'. Det vil med andre ord sige en byge af bøder, politianmeldelser, påtaler og forbud til 21 procent af dyrlægerne. Fødevareminister Eva Kjer Hansen erkender, at dyrlægerne skal stramme op.

Hver femte dyrlæge overtræder loven
- Der er utilfredsstillende, at hver femte af de kontrollerede dyrlæger ikke overholder reglerne. Det er selvfølgelig godt, at myndighedernes kontrol fanger dem, der overtræder reglerne, men der er for mange brud på reglerne, siger Fødevareminister Eva Kjer Hansen, som nu vil gå direkte til Dyrlægeforeningen for at få antallet af overtrædelser bragt ned.

I 2007 måtte myndighederne skride ind og sanktionere i 28 procent af medicinrejseholdets kontroller. Antallet af kontroller med de praktiserende dyrlæger er øget fra 40 til 200 om året fra 2007 til 2008.

- Det går trods alt den rigtige vej. Men der er langt endnu, før tallene er tilfredsstillende, siger fødevareministeren.

Dyrlæger tilser ikke dyrene
Flemming Kure Marker er leder af Veterinærrejseholdet, som også omfatter medicinrejseholdets arbejde. Han nævner to eksempler på tilfælde, hvor danske dyrlæger for ofte overtræder loven.

- Dyrlægerne skal aflægge mindst 12 besøg i stalden årligt, før de må udskrive medicin, som landmændene selv kan give til deres dyr. De skal altså tjekke sundhedstilstanden blandt dyrene, før de udskriver. Men det er alle dyrlæger ikke lige gode til.

- Desuden skal dyrlægerne udlevere en rapport til landmanden med anvisninger om, hvordan medicinen skal bruges. Det sker heller ikke altid, siger han.

Medicinrester og resistens
Ifølge Flemming Kure Marker kan misbrug og overforbrug af antibiotika få konsekvenser for de mennesker, som senere skal spise kød fra de pågældende dyr.

- Vi ønsker at begrænse medicinrester i kødet, og vi ønsker at undgå, at folk bliver resistente over for antibiotika.

- Hvis landmændene benytter for meget og for bredspektret antibiotika, kan vi risikere, at både dyrene og vi mennesker ved at spise kødet bliver resistente over for antibiotika. Det kan få store konsekvenser for behandlingen af en række alvorlige sygdomme, forklarer han.

Små bøder til dyrlægerne
Dyrlægerne får typisk kun mellem 5000 og 15.000 kroner i bøde for lovovertrædelserne.

Enkelte når op på bøder i størrelsen 40.000-50.000 kroner. Den største bøde til dato til en dyrlæge er på 200.000 kroner, oplyser Fødevareministeriet.

Fakta: Medicinrejseholdet

Medicinrejseholdet blev oprettet i 2003 som led i Folketingets beslutning om at styrke kontrollen med medicinanvendelse i landbruget. Medicinrejseholdet planlægger og udfører større aktioner ofte i tæt samarbejde med både fødevareregion og anklagemyndighed. Medicinrejseholdet opererer i hele landet. Medicinrejseholdet er i dag en del af veterinærrejseholdet som en følge af veterinærforliget.

Fakta: Veterinærforliget

Veterinærforliget blev indgået i august 2008 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre og skal løbe i fire år. I den periode tilføres området samlet ca. 90 millioner kroner ekstra. Målet med forliget er at øge dyrevelfærden og sundheden betydeligt i blandt andet besætningerne. Samtidigt vil man styrke det veterinære beredskab, så der hurtigt og effektivt kan sættes ind over for husdyrsygdomme og infektioner.

Kilde: Fødevareministeriet.