Børn fik bylder af svinebakterier

Gennem flere år er det lykkedes myndighederne at hemmeligholde et bakterie-udbrud i Nordjylland. Detbatside sfslører bynavnet, og hvem de ramte personer er

Børn fra en børnehave i Løgstør måtte døje med bylder på størrelse med bordtennisbolde på balderne (Foto: Åbenhedstinget)
Børn fra en børnehave i Løgstør måtte døje med bylder på størrelse med bordtennisbolde på balderne (Foto: Åbenhedstinget)

To små søskende fra en børnehave i Løgstør måtte i 1997 med en uges mellemrum til lægen.

Den ene med en betændt finger, den anden med bylder på balderne - nogle bylder var på størrelse med bordtennisbolde. Det skriver debatsiden Åbenhedstinget.dk.

Kender ikke smittekilden
Det viste sig, at begge børn var inficerede med resistente MRSA-bakterier, som trives blandt svin og overføres fra dyr til mennesker. Hvordan smitten helt præcist er sket, og hvor den stammede fra, fandt man aldrig ud af. Også selv om en specialenhed fra Aalborg Sygehus jagtede smitten, og yderligere 56 personer blev undersøgt eller behandlet for bylder og sår.

Gennem otte år er det lykkedes for Aalborg Sygehus at hemmeligholde navnet på byen og børnehaven. Samme hemmelighedskræmmeri mødte Åbenhedstinget.dk hos de fem embedslægeinstitutioner, som dækker landet.

En begæring om aktindsigt i navne og adresser på inficerede agrovirksomheder i regionerne samt en status over bekæmpelsen af MRSA-bakterier på disse virksomheder er blevet mødt med fem enslydende afslag.

Syndflod af resistente bakterier
Siden 2006 har man vidst, at MRSA-bakterierne trives blandt svin, og at de overføres fra dyrene til mennesker. Det voldsomt stigende antibiotikaforbrug i den meget store danske svineindustri er ifølge flere sagkyndige årsag til den nye smittekilde. Situationen kompliceres yderligere, fordi det nu viser sig, at svine-MRSA også kan smitte videre fra menneske til menneske. Eksempler på sådanne bakterier er meticillinresistente stafylokokker (MRSA) og colibakterier med extended spektrum beta-laktamase-resistens.

Fødevareminister Henrik Høegh er imidlertid opmærksom på sammenhængen mellem MRSA-bakterier og mange svineproducenters overforbrug af antibiotika. I juli i år sendte ministeren et advarselsbrev i form af et såkaldt 'gult kort' til 1.249 af de i alt 9.608 aktive svineproducenter herhjemme. Ministeren var utilfreds med de 1.249 producenters høje antibiotikaforbrug, som han fandt uacceptabelt, til trods for at der ikke eksisterer lovregler på området.