Forbrugerklagernævn skal styrkes

Flere virksomheder ignorerer Forbrugerklagenævnets afgørelser. Det vil Forbrugerrådet og Dansk Erhverv lave om på ved at gøre afgørelserne bindende

Når en forbruger for medhold, skal der være sikkerhed for, at virksomhederne retter sig efter afgørelserne. (Foto: colourbox)
Når en forbruger for medhold, skal der være sikkerhed for, at virksomhederne retter sig efter afgørelserne. (Foto: colourbox)

Flere forbrugere får ikke deres ret selv om de har fået medhold i en klage til Forbrugerklagenævnet. Nu vil Forbrugerrådet og Dansk Erhverv gøre op med, at en gruppe useriøse virksomheder ikke retter sig efter Forbrugerklagenævnets afgørelser.

I en fælles henvendelse til økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) opfordrer de bl.a. til, at Forbrugerklagenævnets afgørelser bliver bindende.

- Det er uholdbart for de forbrugere, der kommer i klemme, selvom de har fået medhold i en klage. Men det påvirker også de seriøse virksomheder negativt, når nogle få brodne kar ikke overholder spillereglerne. Derfor er vi enige med Forbrugerrådet i, at Forbrugerklagenævnets afgørelser skal være bindende, siger direktør Kim Munch Lendal fra Dansk Erhverv.

Forbrugerrådet og Dansk Erhverv ønsker, at virksomheden skal have 30 dage til at indbringe nævnets afgørelse for domstolene. Gør virksomheden det, skal forbrugeren sikres fri proces - altså en omkostningsfri retssag.