Forskel i forbrugerreaktion

Forbrugerne reagerer forskelligt på udsigten til økonomisk krise alt efter deres alder: jo ældre jo færre rejser. Jo yngre jo færre byture

Ældre over 65 år skærer gerne ned på antallet af rejser, hvis livremmen skal spændes ind. (Foto: colourbox)
Ældre over 65 år skærer gerne ned på antallet af rejser, hvis livremmen skal spændes ind. (Foto: colourbox)

Når krisen kradser, strammer danskerne livremmen ind forskellige steder, alt efter hvor gamle de er. De unge skærer ned på byture, og de ældre dropper rejserne.

En skandinavisk undersøgelse bygget på 3490 interviews konkluderer, at forbrugere i alderen 15-29 år fortrinsvist ville spare på byture, mobiltelefoner og andet elektronik.

Derimod ignorerer skandinaver over 65 år eventyrlysten, og vælger i stor stil ferierejser fra. Der lægges heller ikke så meget til side, som før.

Gradvis udvikling
Men det er først i anden omgang, at forbrugerne helt fravælger køb. Det første allerførste tegn krisen viser sig ved, er, at forbrugerne tøver med at købe. Tingene vi køber, er nærmest de samme, men beslutningen om at købe udskydes til sidste sekund.

Alle interview blev gennemført i oktober måned af Research International, og de 1032 interview var af danske forbrugere.