5 regler, du skal huske, når du bygger småprojekter på grunden

Har du planer om at bygge carport, drivhus, overdækket terrasse eller en anden småbygning i haven, er det en god idé at sætte dig ind i Bygningsreglementet først. Læs 5 vigtige regler her

Inden du går i gang med småprojekter i haven, bør du sætte dig ind i bygningsreglementet. Foto: Torben Klint
Inden du går i gang med småprojekter i haven, bør du sætte dig ind i bygningsreglementet. Foto: Torben Klint

Inden du går i gang med at grave, save og hamre, er der en række regler, du bør sætte dig ind i. For hvis du overtræder reglerne, risikerer du at skulle ændre bygningen, så den overholder reglerne eller rive bygningen ned.

1. Søg byggetilladelse eller send anmeldelse
Du skal søge byggetilladelse, når du vil opføre småbygninger i haven, der har et samlet areal på over 50 kvadratmeter (20 kvadratmeter, hvis du bor i rækkehus), herunder carport, skur, garage, drivhus eller overdækket terrasse.

Ansøg/anmeld byggeriet på Byg og Miljø.

Læs også: Byggetilladelse

Er det samlede areal af skure, udhuse, carporte og småbygninger mere end 50 kvadratmeter (for rækkehuse og klyngehuse: 20 kvadratmeter), tæller arealet med i beregning af bebyggelsesprocenten. Hvis byggeriet betyder, at bebyggelsesprocenten overskrides, skal der søges dispensation i kommunen.

Uanset størrelsen skal småbygningerne dog stadig leve op til øvrige love og regler.

Du skal ikke søge byggetilladelse, når du bygger en terrasse, med mindre terrassen er overdækket, og derfor indgår i det samlede areal.

Vær dog opmærksom på regler for hævede terrasser (generelt betragtes 30 cm som hævet). Byggelinjerne skal fx overholde de 2,5 meters afstand til skel (5 meter i sommerhusområder), og den skrå højdegrænseplan, som definerer, hvor højt du må bygge i forhold til afstand til skel - er generelt 1,4 x afstand til skel.

Læs også: Nye regler gør det nemmere at bygge skur, carport og drivhus

Husk: Tjek lokalplan og servitutter!

Når du bygger i haven gælder bygningsreglementet som udgangspunkt. Men husk altid at tjekke, om der er bestemmelser i lokalplaner, tinglyste servitutter eller deklarationer, der kan have indflydelse på dit byggeri i haven - de går altid forud for Bygningsreglementet.

2. Registrér bygningen i BBR
Når du er færdig med dit byggeprojekt, skal du registrere det i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Alle småbygninger skal registreres i BBR.

Det er dit ansvar, at oplysningerne om din ejendom er korrekte, og er de ikke, kan det få konsekvenser. Et eksempel er hussælgeren, der måtte betale 150.000 kr. i erstatning, fordi husets boligareal var forkert angivet.

Læs også: BBR-registret

3. Overskrid ikke bebyggelsesprocenten
I de fleste parcelhusområder må bebyggelsesprocenten af din grund højst være 30, og for sommerhuse er det normalt højst 15 procent.

Du beregner bebyggelsesprocenten ved at sammenholde det samlede boligareal i dit hus og øvrige småbygninger, udestuer, overdækkede terrasser m.v.  med grundens størrelse. Du kan dog trække de første 50 m2 (for rækkehuse 20 m2) overdækning af fx terrasse, udhus, carport o.l. fra.

Et eksempel: Dit hus har et etageareal på 120 m2, dit udhus, garageoverdækning m.v. fylder 55 m2, og din grund er 1.000 m2. Bebyggelsesprocenten er:

  • 120 + (55-50) = 125 m2
  • 125 x 100/1000 = 12,5 %

Læs også: Det skal du tjekke, før du bygger carport

Husk at informere dit forsikringsselskab, hvis du har bygget ny carport, drivhus, overdækket terrasse eller lignende, så bygningen kan komme med under din husforsikring. 

En terrasse, der ikke er overdækket indgår ikke i grundens bebyggelsesprocent, så du kan som udgangspunkt lave din terrasse så stor, du vil.

Læs også: Bebyggelsesprocent

4. Byg korrekt mod naboskellet
Du må godt opføre småbygninger i skel, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Den samlede længde af de sider, som vender mod skel, må højst være 12 meter.
  2. Bygningens ydervægge eller tag må indenfor 2,5 meter fra skel ikke være højere end 2,5 meter.
  3. Der må ikke være vinduer, døre eller andre åbninger mod skel.
  4. Tagvandet skal holdes inde på egen grund.

I sommerhusområder må du ikke må bygge de nærmeste 2,5 meter fra skel, og ovenstående gælder for byggeri mellem 2,5 og 5 meter fra skel.

5. Byg ikke for højt
Bygger du op af skel i områder med fritliggende enfamiliehuse, må ingen af bygningens dele inden for en afstand af 2,5 meter fra skel være højere end 2,5 meter over terræn. Fra 2,5 meter fra skel mod vej må bygningen højst være 1,4 x afstand til skel og aldrig mere end 8,5 meter høj.

Læs også: Hæk og hegn i skel - her er de vigtigste regler

Fakta om Bolius

Videncentret Bolius er ejet af Realdania.


Videncentret Bolius er ikke-kommercielt og sælger hverken produkter eller tjenester.