Annonce:
Annonce:

De 5 værste støjkilder - og hvordan du dæmper dem

Trafik og naboer er typiske årsager til støj, som kommer udefra, men også hvidevarer og adfærd inde i boligen kan genere. Her gennemgår vi 5 støjtyper og dine løsningsmuligheder

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Annonce:
Følg Gode råd

1. Støj fra naboer

Grafik: Pernille Munk Bandholst, Videncentret Bolius
Grafik: Pernille Munk Bandholst, Videncentret Bolius
 

Naboens hvinende unger i trampolinen, overboens høje hæle og genboens dunkende bas. Selv når vi tror os private i eget hjem, griber vi via lydbølger ind i hinandens intimsfære. 

Og når det kommer til støjgener i hjemmet, er uønskede lyde fra naboen den ubetingede topscorer. Det viser undersøgelsen 'Danskerne i det byggede miljø' med al tydelighed.

Seks ud af ti danskere, som føler sig generet af støj, oplever, at det er støj fra naboer, som er værst.

Det er især lejere og andelshavere, som oplever udfordringen med larmende naboer. Det er måske ikke så overraskende, da de ofte bor langt mere kompakt i etageejendomme. Blandt de lejere, der oplyser, at de har problemer med støj, er det i tre ud af fire tilfælde støj fra andre beboere, der generer.

Annonce:

Ud over at beboere i lejligheder bor tæt, bor mange i bygninger fra en tid, før der var fokus på lydisolering. Omkring en halv million lejligheder er fra før 1950, hvor man byggede etageadskillelser i træ. De lever langtfra op til de krav, der bliver stillet til lydisolering i dag. Kun ca. 20.000 boliger i etagebyggeri lever op til de nuværende standarder.

Hvorvidt lyde fra de omkringliggende boliger er støj eller bare et lydtapet, er en meget subjektiv oplevelse.

Og det er med til at gøre netop nabostøj til en svær størrelse at arbejde med, for generne kan ikke nødvendigvis gøres op i decibel. Blandt andet derfor er der heller ikke meget lovgivning på området at række ud efter, når lyd bliver til generende støj.

Vis hensyn til din nabo

  •   Skru lydstyrken på musikanlæg og tv ned på et rimeligt niveau, især sent om aftenen.

  •   Undgå at bruge vaskemaskine, tørretumbler og støvsuger sent om aftenen og om natten.

  •   Undlad at lave større gør det selv-arbejder, der involverer elværktøj og hamren, meget tidligt om morgenen og sent om aftenen.

  •   Lad være med at gå i fodtøj med hårde såler og høje hæle i boligen. Brug i stedet fodtøj med bløde såler, som ikke skaber trinstøj.

  •   Placér ikke bashøjtalere lige op ad væggen til naboerne.

  •   Tænk over, hvor du placerer støjende udstyr som motionsapparater, vaskemaskiner og klaverer, så svingninger i gulvet bliver minimeret.

Tidspunktet for lydudgydelserne spiller naturligvis en afgørende rolle. Det er lettere at bære over med violinundervisning kl. 4 om eftermiddagen end kl. 4 om natten.

Men andre faktorer spiller også ind ifølge hvidbogen 'Nabostøj – en fælles udfordring'. Her fremgår det, at vi er mere tolerante over for de naboer, vi kender eller kan identificere os med. Vi bliver altså mindre generet af barnegråd inde fra naboen, hvis vi selv har børn. 

Annonce:

Men netop børn giver anledning til mange konflikter. I Københavns største boligforening, fsb, var børn problemet i 47 procent af de sager, hvor der var behov for konfliktmægling mellem naboer på grund af støjgener.

Formentlig fordi børn er mere impulsstyrede og har sværere ved at regulere adfærd end voksne. Begreber som 'adfærd' og 'hensyn' er nemlig afgørende i oplevelserne omkring nabostøj.

Det er ofte det hensynsløse i et smæk med døren eller den høje musik sent om aftenen, vi reagerer på, lige så meget som lyden i sig selv, konkluderer forskerne bag 'Nabostøj – en fælles udfordring.

Læs også: Sådan forebygger du nabostøj

Annonce:

Nemme løsninger
Lær din nabo at kende, og tal sammen om, hvad der generer. Alle undersøgelser tyder på, at det er langt lettere at tage konflikterne i opløbet, hvis man har en løbende dialog med sin nabo. 

Måske kan børnenes trampolin placeres et andet sted i haven. Overboen har muligvis ikke skænket det en tanke, at det kan høres nede hos dig, når hun fortravlet tripper gennem lejligheden på høje hæle. Det kan også være, højtaleren kan placeres på en væg, som ikke er skillevæg til en nabo.

Bor du i etageejendom, kan du tage lidt af brodden af henvendelsen ved at italesætte, at bygningen er dårligt lydisoleret, og at det derfor kan være nødvendigt at udvise lidt ekstra hensyn til naboerne. 

Omfattende løsninger
Både gulve, vægge og døre kan bidrage til at mindske støj i etagebyggeri. Men det er omfattende løsninger, som ofte vil kræve tilladelse eller en fælles beslutning i ejendommen. 

Annonce:

Kommer støjen fra opgangen, kan en lyddæmpende dør være løsningen. Nogle døre kan mindske lyd med helt op til 44 dB. Er det ikke muligt, kan lydisoleringen forbedres ved at montere gummilister i dørfalsen og langs fodtrinet.

En forsatsvæg ind til naboen eller til teenageværelset i parcelhuset kan være en ret enkel og effektiv måde at standse støjgener på. En forsatsvæg er en væg, som sættes 10-15 cm foran den eksisterende væg, uden at der er kontakt mellem de to vægge. Hulrummet fyldes efterfølgende med isolering. Ulempen er, at det er en meget pladskrævende løsning.

Støj mellem etager er den mest krævende udfordring, men også her findes der løsninger. Enten ved at montere et forsatsloft efter samme princip som forsatsvæggen eller ved at lægge særlige trindæmpende gulve.

Endelig kan man i ejendomme med etageadskillelse af træ opnå bedre lydisolering ved at bygge etageadskillelsen helt om – en omfattende og dyr løsning, som kræver, at de eksisterende gulve fjernes.

Læs også: Støjgener der kommer udefra

--------- SPLIT ELEMENT ---------

2. Trafikstøj

Grafik: Pernille Munk Bandholst, Videncentret Bolius
Grafik: Pernille Munk Bandholst, Videncentret Bolius
 

Mere end hver anden boligejer oplever generende støj fra susende biler og gungrende tog. I undersøgelsen 'Danskerne i det byggede miljø' svarer 57 procent af boligejerne med støjproblemer, at det er trafikken, der generer.

Knap 1,4 millioner danskere fordelt i 724.000 boliger er udsat for støj fra biler og tog, som overstiger Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 dB. Det svarer omtrent til hver fjerde, og det er den højeste andel i hele EU.

Annonce:

Der er god grund til at gøre noget ved støjen langs vejene.  Støjgener kan nemlig føre til både søvnbesvær, forhøjet blodtryk og andre alvorlige sygdomme. Miljøstyrelsen vurderede i 2003, at 200-500 personer årligt dør for tidligt på grund af støjgener. Til sammenligning døde 205 i trafikken i 2019.

Langt de fleste støjplagede boliger i Danmark skyldes støj fra vejene. Larmen fra vejene skyldes kun i mindre grad motorstøj; det er i langt højere grad støj fra dækkenes kontakt med vejbanen, som skaber problemer. Særligt ved høje hastigheder.

Derfor arbejdes der også mange steder i landet på at mindske støjen ved hjælp af støjreducerende asfalt eller ved at nedsætte hastighedsbegrænsningen.

Der findes boliger plaget af støj over hele landet, men koncentrationen er størst omkring de største byer og langs motorvejene. Især hovedstadsområdet er hårdt ramt. Hele 23 procent af de boliger, der belastes med støj fra statslige veje, ligger på Københavns vestegn, mens kun 10 procent af alle landets boliger ligger i dette område.

Annonce:

Nemme løsninger
Eftersom trafikstøj er et samfunds­problem, er det svært at finde nemme løsninger, som den enkelte beboer selv kan gennemføre.

Det er selvfølgelig oplagt at holde vinduer og døre lukkede mod støjen. Det er også en god idé at placere soveværelse og primære opholdsrum længst væk fra støjkilden, hvis det er muligt.

Omfattende løsninger
Lydisolering af selve boligen er en effektiv løsning mod støjgener. Den største effekt opnås som regel ved at lydtætne vinduerne. Nyere tolagsvinduer er i sig selv bedre til at holde støjen ude end ældre vinduer. Men man kan også købe særlige støjdæmpende vinduer, som kan begrænse støjen helt op til 50 dB.

Annonce:

En anden effektiv løsning er støjafskærmning rundt om grunden. For at være effektiv skal en støjskærm være helt tæt og helst med en vægt på 15-20 kg/m2, hvilket kan opnås med 25-mm træbeklædning. Bygger man en lydmur af mursten, vil effekten ikke være nævneværdigt bedre. 

Hvis skærmen er et par meter høj og rigtigt udformet, kan den dæmpe støjen med op til 10 dB, hvilket opleves som en halvering. Vær opmærksom på, at det kan kræve særlig tilladelse at lave hegnet højere end 180 cm.

Læs også: Sådan kan du mindske larmen fra børneværelset

--------- SPLIT ELEMENT ---------

3. Støj fra beboere i egen bolig

Grafik: Pernille Munk Bandholst, Videncentret Bolius
Grafik: Pernille Munk Bandholst, Videncentret Bolius
 

Mange af de støjproblemer, vi oplever i boligen, stammer fra dem, vi bor sammen med. Det kan være ægtefællen, som kværner kaffe tidligt om morgenen, teenagerens yndlingsmusik eller de mindstes tegnefilm. 

Hver femte af de støjplagede danskere svarer i undersøgelsen 'Danskerne i det byggede miljø', at de er generet af støj fra beboere i deres egen bolig.

Annonce:

I takt med at vores boliger bliver åbnet mere op i store opholdsrum med højt til loftet, kan støj blive et problem, flere må forholde sig til i hjemmet. Nogle problemer kan løses med aftaler om mere hensynsfuld adfærd, men hjemmet kan også indrettes, så støjen mindskes.

Nemme løsninger
Mens hårde materialer som beton og glas reflekterer lyd, kan bløde materialer som tæpper, puder og gardiner være med til at absorbere lyd. Hvis støj er en udfordring i hjemmet, kan det derfor være en god idé at vælge flere bløde materialer i boligen.

Akustikbilleder kan også bidrage til at absorbere lyd. Det er billeder printet på et lydabsorberende materiale. Ofte skal billederne dog være ret store for at have en mærkbar effekt. Gerne 10-20 procent af gulvarealet i et rum med standardlofthøjde.

Stammer støjen primært fra børneværelset eller andre lokaler, der er adskilt med døre, kan lyden dæmpes ved at montere gummilister hele vejen rundt langs døren, så lyden ikke spredes til resten af huset.

Annonce:

Lyd, der spredes i boligen via vægge og gulve, stammer ofte fra musikanlæg, fjernsyn eller computere. Her kan problemet mindskes ved at anvende dæmpefødder, som placeres under højtalerne. De er lavet i blødt skum og bryder lyden, så den ikke forplanter sig i konstruktionerne.

Omfattende løsninger
Materialer på gulve, vægge og lofter kan have stor betydning for oplevelsen af støj i hjemmet. Problemer med støj kan til en vis grad afhjælpes ved at vælge bløde materialer fremfor hårde.

På gulvene kan linoleum, vinyl og kork bidrage til at absorbere lyd. Det samme gælder træ. Særligt hvis der er et trinlydsdæmpende lag under. Gulvtæpper kan også absorbere lyd, men er til gengæld svære at holde rene.

På vægge og lofter kan lydisolerende materialer dæmpe støj. Det kan være akustikplader lavet af gips eller træbeton med særlige overflader, som absorberer støj. Der findes også en særlig puds – akustikpuds – som kan have en dæmpende virkning på støj.

Annonce:

I forbindelse med større renoveringsarbejde kan decideret lydisolering også være en mulighed. Enten ved at fylde ekstra isolering ind i væggen eller ved at montere en forsatsvæg.

Læs også: Støjgener i boligen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

4. Støj fra hvidevarer

Grafik: Pernille Munk Bandholst, Videncentret Bolius
Grafik: Pernille Munk Bandholst, Videncentret Bolius
 

En larmende støvsuger kan give de fleste trang til at holde sig for ørerne, men også køleskabets diskrete brummen kan opleves enerverende. Vi har masser af hvidevarer i hjemmet, som hjælper med de daglige gøremål, men de er også kilde til en vis mængde støj.

Faktisk så meget at hver sjette støjplagede i undersøgelsen 'Danskerne i det byggede miljø' angiver støj fra hvidevarer som et generende problem i boligen.

En støvsuger udsender da også omkring 75 dB, hvilket er væsentligt mere end en lastbil i tomgang, mens et køleskab typisk brummer omkring 40 dB.

Annonce:

Når køleskabet alligevel kan opleves som det mest generende, skyldes det, at brugssituationen er vidt forskellig. Støvsugeren larmer i en kort periode, mens køleskabet er en konstant brummen i køkkenet, som for mange også er et opholdsrum.

Støj fra hvidevarer er et langt større problem for lejere end for ejere. Hver femte støjplagede lejer angiver det som et problem, mens det samme kun gør sig gældende for hver tiende ejer. 

Det har formentlig flere årsager. Først og fremmest fordi lejerne ofte bor mere kompakt og fx kan være nødt til at placere vaskemaskinen i køkkenet.

Dernæst kan lejere i etagebyggeri også være generet af støj fra en centrifugerende vaskemaskine hos en nabo, og endelig er hvidevarer mange steder en del af lejekontrakten. Man har altså ikke nødvendigvis selv indflydelse på valg af hvidevarer i boligen. 

Annonce:

Nemme løsninger
For at minimere støj fra hvidevarer som opvaskemaskiner og køleskabe er det vigtigt at placere dem korrekt. Sørg for, at de står helt i vater, og at der er luft hele vejen rundt om maskinen. Hvis maskinen læner sig op ad en væg, forstærkes støjen.

Vibrationer fra vaskemaskiner og tørretumblere kan også forplante sig i gulvet. Særligt hvis der er tale om trægulve. For at mindske vibrationerne kan man lægge en særlig støjdæmpende gummimåtte under maskinen. Tjek også, at køleskabe og frysere har fri ventilation.

Vaskemaskiner og opvaskemaskiner støjer ofte også mere, hvis der er kalkaflejringer i maskinen, så afkalk med jævne mellemrum.

Omfattende løsninger
Udskiftning af støjende hvidevarer kan være en løsning, hvis støjen opleves som generende. Særligt hvis der er tale om en ældre model.

Annonce:

Det kan under alle omstændigheder være en god idé at undersøge energimærket, når du investerer i nye hvidevarer. På energimærket kan du nemlig også aflæse produktets støjniveau. Gå efter så lav dB som muligt, og vær opmærksom på, at en stigning på 10 dB er en fordobling af støjen.

Læs også: Sådan undgår du støj og træk fra dit ventilationsanlæg

--------- SPLIT ELEMENT ---------

5. Støj fra ventilationsanlæg

Grafik: Pernille Munk Bandholst, Videncentret Bolius
Grafik: Pernille Munk Bandholst, Videncentret Bolius
 

Støj i hjemmet er mange ting og ikke nød­ven­dig­vis et spørgsmål om lydstyrke. Selv svage lyde kan virke generende.

Mere end hver tiende dansker med støjproblemer svarer i undersøgelsen 'Danskerne i det byggede miljø', at de er generet af støj fra ventilationsanlæg. Problemet er størst blandt lejerne, som ofte bor i etagebyggeri. Her er det tæt på hver sjette af de støjplagede, lejere, som føler sig generet af ventilationsanlæg.

Annonce:

I bygningsreglementet fra 2018 er det et krav, at støjen fra ventilationsanlæg ikke må overstige 30 dB, men selv det niveau kan opleves generende. Særligt hvis der er tale om et soverum. Ifølge roligbolig.dk tyder erfaringer på, at man skal helt ned under 20 dB, for at lyden ikke opleves generende i et soverum.

Mange boliger – særligt i etagebyggerier – har ældre ventilationsanlæg, som ikke nødvendigvis lever op til de nye krav.

Ventilationsanlæg er typisk årsag til to forskellige typer støj, som har vidt forskellige årsager og løsninger.

Det ene problem skyldes, at lyd kan vandre via ventilationskanalerne fra et rum til et andet, så samtalen i køkkenet kan følges i soveværelset. Det skyldes mangelfuld lyddæmpning i ventilationskanalerne.

Det andet problem beskrives typisk som en susen eller summen fra ventilationskanalen og vil i mange tilfælde skyldes forkert indstilling af ventilationsanlægget.

Lejlighedsbyggeri med flere lejligheder koblet på samme anlæg er særligt udsatte, fordi indstillinger i én lejlighed påvirker de øvrige lejligheder. Hvis én beboer justerer på ventilationen, kan det skabe ubalance i ventilationen i en hel opgang.

Annonce:

Nemme løsninger
Er problemet med ventilationsanlægget  en svag summen, kan dæmpet musik måske fjerne fokus fra den generende susen, men grundlæggende er det vanskeligt at fjerne eller ændre støjen selv.

Omfattende løsninger
Korrekt indstilling af et ventilationsanlæg er en kompleks affære, som – uanset om der er tale om lejlighedsbyggeri eller parcelhus – bør udføres af en fagmand.

Er der tale om lyd, som vandrer mellem rummene, skyldes det formentlig, at der mangler lyddæmpere i ventilationsanlægget. Det vil næsten altid være nødvendigt at installere lyddæmpere før og efter ventilatoren og mellem rummene.

Fakta om Bolius

Videncentret Bolius er ejet af Realdania.


Videncentret Bolius er ikke-kommercielt og sælger hverken produkter eller tjenester.

 

Hvis du har kommentarer til artiklen, kan du skrive til red@bolius.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Elpris LIGE NU
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*

Populært i Ekstra Bladet+

Annonce:

Mest læste lige nu

Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:

Mere om krop og velvære med Ekstra Bladet+

Mere om krim med Ekstra Bladet+

Vi har et samfund, hvor systemet er blevet vigtigere end borgeren

Det bedste fra Ekstra Bladet+

Mest læste fra den seneste uge

Bagholdet

Annonce:
Annonce: