Kan du stole på din el-rapport?

Sikkerhedsstyrelsen har undersøgt 500 af de el-rapporter, der bliver lavet i forbindelse med salg af boliger og køb af ejerskifteforsikring. Læs her, hvordan det gik

Sikkerhedsstyrelsen har i 2018 ført tilsyn med 500 el-eftersynsrapporter. Foto: jarmoluk via Pixabay
Sikkerhedsstyrelsen har i 2018 ført tilsyn med 500 el-eftersynsrapporter. Foto: jarmoluk via Pixabay

Når en bolig skal sælges, bliver der ofte lavet en rapport om boligens overordnede tilstand og tilstanden af de faste el-installationer. Det er nemlig et krav for, at man kan få en ejerskifteforsikring, der kan dække skader, som er ukendte for en køber på købstidspunktet.

Også mange andelsforeninger kræver forud for et salg af en andel, at en elektriker gennemgår boligens installationer.

En del af huseftersynsordningen

 • Huseftersynsordningen er frivillig, men anvendes i cirka 95 procent af alle handler med enfamilieshuse
 • I 2011 blev der indberettet cirka 66.500 tilstandsrapporter
 • Fra den 1. maj 2012 udbygges huseftersynsordningen med en elinstallationsrapport om bygningens el-installationer
 • El-installationsrapporten skal udarbejdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed på baggrund af en gennemgang af bygningernes elinstallationer
 • El-rapporten har til formål at vise, i hvilket omfang bygningernes el-installationer virker og er lovlige i henhold til gældende love og regler på udførelsestidspunktet

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen er øverste myndighed på el-området, og i 2018 førte styrelsen tilsyn med 500 el-installationsrapporter.

Formålet med tilsynet er blandt andet at sikre, el-sikkerheden på installationer i Danmark er i top. Fejl i installationer kan medføre alvorlige ulykker såsom brand og elektrisk stød.

Styrelsen ønsker desuden at se en sammenhæng mellem virkeligheden og det, elektrikeren har nedfældet i sin rapport. Og det er væsentligt for myndighederne at holde øje med, hvis boligejernes tillid skal fastholdes.

- Kontrollerne er vigtige, fordi de sikrer, at ordningen er troværdig, og at man kan stole på, at el-rapporten er lavet af autoriserede virksomheder, som kender og følger de gældende love og regler, siger Henrik Bisp, fagekspert i Bolius.

De fleste el-rapporter stemmer
Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at man især retter fokus mod installatører, der tidligere har lavet været fejl i rapporterne.

Omtrent halvdelen af de 500 tilsyn er baseret på tidligere erfaringer, mens den anden halvdel beror på tilfældigt udvalgte installationer.

Bolius har fået indsigt i, hvad resultatet af de netop gennemførte tilsyn blev. Cirka 8 ud af 10 el-rapporter blev kategoriseret som retvisende, mens de sidste knap 16 procent gav anledning til hævede øjenbryn hos Sikkerhedsstyrelsen.

Fejl i el-rapporter ikke sjældne
Ifølge Sikkerhedsstyrelsen er det ikke usædvanligt, at der ikke udelukkende gives karakterer i den høje ende af skalaen.

- Når vi laver kontroller, finder vi ofte noget, der kan gøres bedre. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at lave kontroller og gør opmærksom på, hvor der bør rettes op.

- Men selv om vi finder en del rapporter, der ikke er retvisende, er der heldigvis kun få rapporter, hvor vi må indskærpe over for dem, der har udført dem, at de skal gøre deres arbejde bedre. I langt de fleste tilfælde kan vi nøjes med at komme med bemærkninger og vejlede om, hvad der bør gøres anderledes fremover, siger Søren Assenholt Muff, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, til Bolius.

For at forklare karaktererne har Bolius bedt Sikkerhedsstyrelsen komme med eksempler på mangler i en el-rapport, der har fået karakteren 4.

Læs også: Huseftersynsordningen - tilstandsrapport og elinstallationsrapport

Eksempel på forhold, der samlet har resulteret i karakteren 4:

 • Navngivning af rum var ikke hensigtsmæssig, man kunne have stor tvivl om, hvilket rum der menes
 • Der manglede to rum i kælderen, der var 9 fysiske rum i rapporten, men 11 rum på stedet
 • Der var ikke sammenhæng mellem det, man har noteret som adskilt, og virkeligheden. Eksempelvis havde man noteret i et rum, at afbryder og stikkontakt var adskilt, men der var kun afbrydere i rummet
 • Mindst én afbryder havde en defekt kapsling, hvilket ikke var bemærket i rapporten
 • Der var flere fejl lige rundt omkring el-tavlen, som var tydelige, men ikke bemærket i rapporten. Herunder et løst kabel, løse samlinger i muffer uden for tavlekapslingen, løs samling af samlemuffe uden for lampe samt en lampe, der manglede lampeskærm og dermed kapsling
 • Der var flere udvendige lamper, der manglede lampeskærm og dermed kapsling. Dette var meget tydeligt, men fremgik ikke af rapporten. Tværtimod havde man skrevet 'ja' til, at kapsling var korrekt
 • Der er i rapporten ikke noteret adskillelse af en eneste separat stikkontakt, hvilket man bør adskille i et hus på den størrelse
 • Der er intet adskilt udenfor, man kunne med fordel have adskilt en udendørs stikkontakt eller lampe

Gennemgå el-rapporten, og få nye øjne på
Når du som kommende boligejer læser en rapport igennem, er det vigtig først at læse hele grundlaget for rapporten og derefter selve rapporten grundigt igennem.

- Er der noget, du er i tvivl om, kan du i første omgang kontakte en anden el-installatør for at høre, om han ser alvorlige forhold i rapporten. Hvis der er, må man tage sin egen installatør med ud og kigge på det, så du kan få overblik over omfanget, siger Henrik Bisp.

Hvis du får en mangelfuld el-rapport stukket mellem hænderne, skal du i første omgang klage til den virksomhed, der har udarbejdet den.

I værre tilfælde kan du gå gennem Ankenævnet for Tekniske Installationer, der er et privat ankenævn stiftet af installationsbranchens organisation, TEKNIQ, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening.

Sikkerhedsstyrelsens tilsyn er ikke en enlig svale, men en del af myndighedens almindelige, tilbagevendende tilsyn.

Fakta om Bolius

Videncentret Bolius er ejet af Realdania.


Videncentret Bolius er ikke-kommercielt og sælger hverken produkter eller tjenester.