Køb ikke bolig uden at stille kritiske klimaspørgsmål

Sælger har pligt til at svare ærligt, hvis du som boligkøber spørger ind til, om huset tidligere har været ramt af oversvømmelser eller haft vandskader

Foto: Carsten Iversen
Foto: Carsten Iversen

I en bolighandel kan følelserne let løbe af med en. Man lader sig måske besnære af udsigten til en bolig i naturskønne omgivelser, der kan rumme alle ens drømme.

Forud for handlen ligger nogle spørgsmål allerede på rygraden. Hvornår er taget skiftet, hvordan er ejerforeningens økonomi, og hvilke servitutter er tinglyst på ejendommen?

I perioden 2013-2018 har forsikringsselskaberne ifølge brancheforeningen Forsikring & Pension haft flere end 20.000 sager om vandskader på private bygninger efter skybrud alene. Derfor bør du huske de kritiske klimaspørgsmål.

Det mener Tue Patursson, der er fagekspert med speciale i klimasikring hos Videncentret Bolius.

- Intet kan slå skår i glæden som vandskader i kælderen, når du som nybagt husejer troede, at du havde købt drømmeboligen og stillet de rigtige spørgsmål til husets forfatning undervejs. Desværre får ikke alle før købet  spurgt nok ind til de af boligens sårbarheder, der vil blive mere aktuelle, efterhånden som klimaet forandrer sig til det værre, siger Tue Patursson.

Foto: Lisbeth Holten
Foto: Lisbeth Holten
 

Læs også: Huskøb: Gode råd, før du køber din første bolig

Vandet kan komme fra alle sider
Skybrud udgør kun én blandt mange risikofaktorer. Læg dertil truslen fra opstigende grundvand, kraftig regn over en længere periode og stormflod. Der er allerede eksempler på, at der i kystnære områder er opstået en øget bevidsthed om, at man som boligkøber skal fare med lempe.

I en analyse fra Region Syddanmark svarer cirka halvdelen af de 3.712 adspurgte, at risikoen for oversvømmelser har stor betydning for, hvilken bolig de vælger. Det er 10 procent flere end i 2012, hvor man  stillede de samme spørgsmål.

I en mere generel undersøgelse, YouGov lavede for ejendomsmæglerkæden Home i 2018, svarede 80 procent af danskerne, at de tager risikoen for oversvømmelse med i deres overvejelser omkring, hvilken bolig de vil købe.

Er din bolig sikret mod stormflod eller skybrud? Tjek din risiko her

Kender du risikoen for, at din bolig bliver oversvømmet ved skybrud eller stormflod?
Videncentret Bolius har lavet en beregner, hvor du kan indtaste din adresse og få et godt bud.

Du får også konkrete råd til, hvordan du kan sikre din bolig, når vandet kommer udefra.

Find beregneren og tjek din risiko her.

Undersøg grundigt for klimaproblemer
For Tue Patursson er det vigtigt, at købere udnytter sælgers pligt til at svare ærligt på spørgsmål i en handel.

- Spørg direkte til, om hele eller dele af boligen har været oversvømmet eller haft vandskader. Det er særligt aktuelt, hvis boligen har en kælder, der udgør den ultimative akilleshæl i forhold til oversvømmelser i mange boliger, fastslår fageksperten.

John Wulff, faglig chef og køberrådgiver hos virksomheden Købersmægler, bekræfter, at sælgers såkaldt loyale oplysningspligt er et undervurderet værktøj til at afdække boligens sårbarheder. Han oplever en tendens til, at køberne interesserer sig mere for, om boligen kan håndtere et ustadigt klima.

PR-foto
PR-foto
 

- Der er kommet en langt større bevidsthed om, at risikoen for blandt andet oversvømmelser skal tages alvorligt, når man køber en bolig som en langsigtet investering, fortæller han.

Både John Wulff og Tue Patursson er enige om, at den direkte vej med at udspørge sælger bør suppleres med en sideløbende detektivindsats. Ifølge Tue Patursson er der mange brugbare oplysninger at hente ved at gå uden om sælger og dennes rådgiver.

Læs også: Bortledning af regnvand og forebyggelse af oversvømmelse

- Spørg kommunen, om der er nogle kendte sårbarheder i området, og hvad der eventuelt ligger af planer for at klimasikre i nabolaget. Kontakt naboerne og hør dem, om de har været plaget af oversvømmelser i området efter skybrud eller længerevarende kraftig regn.

- Det kan også være en god idé at tage forsyningsselskabet med på råd, da de har stor indsigt i områdets kloakker og eventuelle planer for kloakseparering, lyder rådene fra Tue Patursson.

Vær også opmærksom, når du er ude at se på boligen. Mange af de sårbarheder, der kan skabe de største problemer, når vejret viser sig fra sin dårligste side, kan ses med det blotte øje.

- Kig ikke kun på, om taget er flot, og carporten er ny. Ligger boligen højt eller på Mosevej for foden af en bakke? Er der hældning mod huset, så vandet samler sig tæt på boligen? Er der afløb i kælderen, der kan give problemer med tilbageløb i kloakken? Ligger boligen lige ved et sø- eller vandløb, der kan løbe over sine bredder og skabe problemer?

- At stille de rigtige spørgsmål garanterer ikke, at du undgår oversvømmelser, men kan klæde dig på til at træffe en beslutning på et oplyst grundlag, siger Tue Patursson.

Udeluk ikke klimasårbare boliger
Selvom din indsigt hejser gule flag, er der er ingen grund til at dømme en bolig ude på forhånd. Men ved at være opmærksom, kan du spørge grundigt til, hvad sælger har gjort for at imødekomme klimarelaterede problemer nu og i fremtiden.

- Spørg, om der er lagt omfangsdræn, som kan forebygge vand i kælderen. Er der lavet pumpesystemer, regnbede eller faskiner på grunden, så store mængder regnvand kan håndteres? Et højvandslukke kan dæmme op for, at der stiger vand op gennem afløbet i kælderen, så det er også værd at spørge til, anbefaler Tue Patursson.

Heller ikke John Wulff mener, at udfaldet af dine anstrengelser med at undersøge boligens forhold partout skal give anledning til, at du forkaster den, hvis den ikke er perfekt.

- Hvis du har råd, og den i øvrigt opfylder dine behov, kan den sagtens være rigtig for dig, selvom den ligger i en lavning eller i mosen. Det væsentlige er, at du træffer din beslutning om at købe eller lade være på et oplyst grundlag, siger John Wulff.

Pas særligt på boligkøb ved kysterne
Overvejer du at købe en bolig tæt ved kysterne, er det ikke kun regnvand, men også stigende havvand og stormflod, der kræver skærpet omtanke. Heldigvis findes der udtømmende oplysninger om, hvilke områder der er særligt udsatte.

- Kig på data for kysterne fra for eksempel Kystdirektoratet. En stormflod rammer ikke lige så vilkårligt som skybrud, og det er derfor lettere at danne sig et indtryk ved at kigge på et områdes historie. Tal med grundejerforeninger i området og kommunen for at høre, hvordan man har tænkt sig at imødekomme havvandsstigninger, råder Tue Patursson.

Læs også: Køb af bolig

Fakta om Bolius

Videncentret Bolius er ejet af Realdania.


Videncentret Bolius er ikke-kommercielt og sælger hverken produkter eller tjenester.