Nu skal brændeovnen være mere miljøvenlig

Et nyt forskningsprojekt skal undersøge, om kold plasma kan minimere udledning af partikler og gasser fra nye og gamle brændeovne

Hvis du ikke fyrer ordentligt i din brændeovn, kan der slippe en del partikler og gasser ud med brænderøgen. Men måske kan kold plasma halvere udledningen. Foto: Torben Klint
Hvis du ikke fyrer ordentligt i din brændeovn, kan der slippe en del partikler og gasser ud med brænderøgen. Men måske kan kold plasma halvere udledningen. Foto: Torben Klint

Ifølge undersøgelser er de ca. 850.000 brændeovne i Danmark sammen med brændekedler årsag til ca. 70 procent af de sundhedsskadelige partikler, der udledes herhjemme, og partikeludledningen vurderes at være skyld i 200-550 tidlige dødsfald og ca. 160 hospitalsindlæggelser om året. Endvidere kan brænderøg forværre symptomerne hos personer, der lider af allergi. 

Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være meget længere. Et nyt forskningsprojekt, som ledes af Teknologisk Institut og støttes af Miljøstyrelsen, har nemlig til formål at reducere mængden af partikler og forurenende gasser, som en tændt brændeovn skaber. 

- Røg fra brændeovne påvirker luftkvaliteten, og derfor er der et stort potentiale i at finde en måde at rense røgen på, før den slipper ud i atmosfæren, siger Peter Bøgh Pedersen, der er projektleder hos Teknologisk Institut.

Læs også: Sundhedsproblemer ved brændeovne og pejse

Kold plasma omdanner partikler til CO2 og vand
Projektet, som løber over de næste to år, centrerer sig om kold plasma, som er en såkaldt ioniseret gas. Det vil sige en energirig tilstand, som dannes, når eksempelvis luft udsættes for et højt spændingsfelt. Luftarterne splittes ad, og en række meget reaktive forbindelser opstår.

I dette tilfælde skaber man kold plasma ved hjælp af høj spænding inde i brændeovnen. Det flår partikler og gasmolekyler i ovnen i stykker. Derefter er der blot ren C02 og vand tilbage. 

Kold plasma kendes fra andre industrier, fx hvor man benytter kold plasma til at dræbe bakterier på hakket kød for at forlænge kødets holdbarhed. Der findes også en lusekam, som dræber lus og æg ved at påføre den energirige kolde plasma i hovedbunden.

Røgrensningsfilter kan måske købes om tre år
Det er første gang, at et projekt benytter kold plasma til rense brændeovnsrøg.

- Projektet går ud på at teste, om teknologien overhovedet fungerer i brændeovne, og hvordan man så ville kunne montere en kold plasma-enhed. Under forudsætning af, at alt forløber som forventet, vil en færdig enhed til brændeovne nok kunne rekvireres om tre år, vurderer Peter Bøgh Pedersen.

Nutidens røgfiltre koster meget
Der findes allerede røgrensende filtre på markedet. Men problemet er, at de nuværende løsninger ofte er dyre.

En løsning kunne eksempelvis være et elektrostatisk røgfilter, som kan monteres på både nye og gamle brændeovne. Det elektrostatiske røgfilter reducerer beviseligt antallet af de partikler, der er i den varme røggas. Til gengæld har en undersøgelse vist, at effekten ikke er signifikant, og at røgfilteret faktisk i flere tilfælde øger udslippet af andre typer skadelige partikler. 

Røgfilteret koster omkring 7.500 kr., og det koster ca. 5.000 kr. at få installeret. Derudover kræver røgfilteret, at du får besøg af skorstensfejeren to til fire gange om året, hvilket også koster penge. 

Dertil har undersøgelser vist, at røgfiltrene er uholdbare og larmende. Eksperter foreslår derfor, at du i stedet investerer i en miljøvenlig brændeovn. 

En anden mulighed er en såkaldt røgsuger.

Læs også: Ny røgsuger løser klager over brændeovn

Røgrensningsfilter til både nye og gamle brændeovne
I brændeovnsprojektet forudser Peter Bøgh Pedersen, at det kan blive en billig måde at rense røgen på for danskerne, og det vil i særdeleshed være effektivt for dem, der stadig benytter sig af de ældre og mere forurenende brændeovne.

Rensningssystemet forventes således både at kunne anvendes på nye og gamle brændeovne, og forhåbningen er, at det kan fjerne halvdelen af udledningen af partikler og gasser.

Dertil bliver det en forholdsvis skjult løsning. Teknologisk Institut forventer således, røgrensningsfilteret vil få en størrelse som en mælkekarton, som monteres på enten skorsten eller på siden af ovnen. 

Det er dog ikke kun ejere af brændeovne, som får glæde af projektet. Den nye rensningsmetode forventes nemlig også at reducere lugten fra brændeovne, som kan være til stor gene for naboer til brændeovnsejere. 

Læs også: Køb af brændeovn eller pejs

Begynd med at tænde brændeovnen rigtig
For at forurene mindre behøver du dog ikke vente, til projektet er afsluttet, påpeger Tue Patursson, fagekspert i Bolius. Du kan nemlig selv gøre meget ved at tænde op i brændeovnen på den rigtige måde.

- Det er vigtigt, at du tænder op i brændet ovenfra og holder lågen på klem i starten, så der kommer godt med ilt til ilden, siger Tue Patursson.

Læg de store kævler i bunden af ovne og små stykker pindebrænde i toppen. På den måde bygger du et lille bål i toppen af ovnen, som du sætter ild til. På den måde får du hurtigt skabt en høj temperatur i ovnen, og det lille bål skal nok få fat i de større stykke brænde.

- Dertil er det vigtigt, at du bruger det rigtige brænde. Det skal være tørt, for vådt og fugtigt brænde forurener, forklarer Tue Patursson. Brændet må højst have en fugtighedsprocent på 18.

Han har et tip til, hvordan du kan se, om din brændeovn forurener:

- Hvis der er sod på glasset i ovnen, er det et tegn på, at der er for meget sod i luften inde i ovnen. Det er skidt for både ude- og indeklima, siger Tue Patursson. 

Læs også: Undgå røg i stuen, når du fyrer op i brændeovnen

Fakta om Bolius

Videncentret Bolius er ejet af Realdania.


Videncentret Bolius er ikke-kommercielt og sælger hverken produkter eller tjenester.

57 kommentarer
Vis kommentarer