Ny tilbygning? Her er de nye regler, der gør det nemmere for dig

Fra 1. juli 2017 behøver du ikke længere at anmelde småbyggeri mellem 35 og 50 kvadratmeter til kommunen, før du går i gang, men de små bygninger skal stadig overholde love og regler. Læs om de nye regler her

Ifølge styrelsen er der ca. 20.000 anmeldelsessager om året på småbyggeri mellem 35 og 50 kvadratmeter, og de udgør omtrent en tredjedel af alle kommunale byggesager. Foto: Andreas Mikkel Hansen
Ifølge styrelsen er der ca. 20.000 anmeldelsessager om året på småbyggeri mellem 35 og 50 kvadratmeter, og de udgør omtrent en tredjedel af alle kommunale byggesager. Foto: Andreas Mikkel Hansen

Det skal være lettere for boligejere at bygge nyt skur, ny carport eller andre mindre bygninger på egen grund.

Det står klart, efter at transport- og bygningsminister Ole Birk Olesen (LA) vil fjerne det krav i Bygningsreglementet, som i dag betyder, at småbyggeri, der samlet set fylder mellem 35 og 50 kvadratmeter, skal anmeldes til kommunen, inden byggeriet kan gå i gang.

- Det er et godt princip, at man som udgangspunkt er herre på egen matrikel, så længe man ikke generer naboerne, siger Ole Birk Olesen ifølge Jyllands-Posten.

Forslaget ændrer ikke på, at boligejerne fortsat skal efterleve lokalplaner og byggetekniske regler om fx det nye skurs højde og afstand til skel.

Læs også: Love og regler for udhuse og skure

Byggesagsbehandling kan blive bedre
Formand for Kommunernes Landsforenings teknik- og miljøudvalg og borgmester i Kolding, Jørn Pedersen (V), mener, at forslaget kan styrke den kommunale sagsbehandling.

- Der er ingen tvivl om, at det vil frigøre nogle ressourcer, og de ressourcer kan vi så sandelig godt bruge til at gøre det endnu bedre for den gennemsnitlige byggesagsbehandling for alle de andre sager, siger Jørn Pedersen (V) til Sjællandske Medier.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyser til Bolius, at der alene er tale om en administrativ lempelse, og at der ikke er udsigt til, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser ændres samtidigt. For et almindeligt hus betyder det, at det for en småbygning stadig kun er de første 35 m², der ikke medregnes i bebyggelsesprocenten.

Læs også: Bebyggelsesprocent

Slut med at vente 14 dage på kommunen
Ifølge styrelsen er der ca. 20.000 anmeldelsessager om året, og de udgør omtrent en tredjedel af alle kommunale byggesager. Begrebet ’anmeldelsessager’ rummer alt fra byggetilladelser til ansøgninger om nedrivning og meget mere.

Derfor er det svært at give et bud på, hvor mange ressourcer kommunerne reelt kan spare, hvis Ole Birk Olesens forslag realiseres. Det vurderer arkitekt MAA Tine Nielsen, fagekspert i Bolius, Boligejernes Videncenter.

- Forslaget går på at fjerne en lille mellemregning.

- Som det er lige nu, må du bygge såkaldt sekundære bygninger op til 35 m² uden at inddrage kommunen, men hvis bygningen er mellem 35 m² og 50 m², skal du sende en kort ansøgning. Hører du ikke fra kommunen indenfor 14 dage, er ansøgningen automatisk godkendt, siger Tine Nielsen.

Læs også: 5 regler, du skal huske, når du bygger småprojekter i haven

Parcelhusejernes Landsforening frygter flere nabokonflikter
Hos Parcelhusejernes Landsforening frygter landsformand Allan Malskær, at det kan give anledning til flere nabokonflikter, hvis den kommunale sagsbehandling afskaffes.

- Forslaget vil give flere konflikter mellem naboerne. Det er der ingen tvivl om.

- Når du taler med naboen om dine byggeplaner, er der meget stor forskel på, om du bare bygger og siger, at det må du ifølge reglerne, eller om du kan vise, at kommunen har været inde over, siger Allan Malskær til Jyllands-Posten.

Bygninger over 50 kvadratmeter kræver byggetilladelse
Helt så dystre udsigter øjner Tine Nielsen ikke, selvom hun er enig med Allan Malskær om, at der generelt er behov for at styrke rådgivningen til de borgere, som har brug for hjælp til at forstå byggereglerne.

- Det er vigtigt at huske på, at de byggetekniske regler er de samme. Du må bygge det samme, som du altid har måttet, og du skal overholde de præcis samme regler. Og hvis du bygger over 50 m², skal du stadig søge byggetilladelse, siger Tine Nielsen.

Læs også: Byggetilladelse og anmeldelse af byggeri

KL støtter forslaget, og på Christiansborg nyder regeringen støtte fra Socialdemokratiet og SF, mens Enhedslisten har givet forslaget en lunken modtagelse.

Ifølge regeringen skal de nye regler gælde fra den 1. juli 2017.