Storbymågen skider højt og flot på luksuriøse lejligheder

Nye boliger på havnen giver et ikke helt problemfrit naboskab mellem måger og mennesker

Med over 110.000 ynglepar er hættemågen den mest almindelige mågetype i Danmark. Foto:  Arkivfoto/Bolius
Med over 110.000 ynglepar er hættemågen den mest almindelige mågetype i Danmark. Foto: Arkivfoto/Bolius

Hvordan kan måger være til gene?
Gennem de seneste 30-40 år er storbymåger blevet et stigende problem i det meste af Europa. Også her i Danmark, selvom bestandene af mågearter, der har tilpasset sig livet blandt mennesker, har været forholdsvis konstant gennem de seneste årtier.

Man har forsøgt at bekæmpe fuglene med tiltag svingende fra det fantasifulde til det mere ambitiøse. Virkeligheden er dog, at fuglene ikke er så nemme at slippe af med, når de først har fået fodfæste i nærmiljøet.

Skriger til hinanden
I Danmark er det sølvmåger og stormmåger, som oftest flytter til byen. Mens stormmågen er en fredelig lille fætter, der sjældent gør et stort væsen af sig, er sølvmågerne oftest dem, der skaber ravage og er til gene med deres til tider højrøstede og aggressive adfærd.

I byområder kan måger være til gene på flere måder. Først og fremmest larmer de voldsomt - især fra det sene forår og frem til eftersommeren, når der er unger i reden. Her holder unger og voksne måger nemlig kontakt ved at skrige til hinanden.

Anvender lort som bombeskyts
I samme periode er mågerne ekstraordinært aggressive og på vagt over for alt, der kan opfattes som en trussel mod rede og unger. I den situation kan de store fugle finde på at flyve helt tæt på dyr eller mennesker, de opfatter som en trussel - eller endda anvende ekskrementer som 'bombeskyts'.

Mågerne raserer også gerne affaldscontainere og skraldespande, der ikke er blevet lukket ordentligt. Deres ekskrementer kan desuden skade murværk, tagpap og billak, hvis de får lov at blive siddende.

Hvis mågernes redemateriale får lov at tilstoppe skorstene eller udluftningskanaler, kan det tillige udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for mennesker eller skabe kimen til fugtproblemer.

Madaffald på lossepladser er guf for mågeflokke. Åbenstående skraldespande og containere i byområder har samme tiltrækkende effekt på de store fugle. Man skal derfor sørge for, at disse er lukkede. Foto: Arkivfoto/Bolius
Madaffald på lossepladser er guf for mågeflokke. Åbenstående skraldespande og containere i byområder har samme tiltrækkende effekt på de store fugle. Man skal derfor sørge for, at disse er lukkede. Foto: Arkivfoto/Bolius
 

Hvordan forebygger og fjerner du dannelsen af mågekolonier?
Forebyggende tiltag som fx wirer eller pigge på tag og gesimser får ofte blot fuglene til at flytte til mere indbydende tagmiljøer i nabolaget. Forsøg med båndede advarselslyde eller automatiserede fugleskræmsler er sædvanligvis fuldstændig virkningsløse på længere sigt.

Helt grundlæggende:

  • Undlad at fodre måger.
  • Fjern spiseligt affald.
  • Hold affaldscontainere lukket.

Bygherrer og entreprenører bør i det hele taget tænke mågeforebyggelsen med, når bygninger opføres eller renoveres.

Alle større og nogenlunde plane fremspring kan sikres med skråtsiddende pigge, mens flade tagarealer, hvor der ikke dagligt færdes mennesker, kan sikres med wirer, så fuglene ikke uden videre kan slå sig ned. Metoden har dog den ulempe, at det ofte blot får fuglene til at flytte til mere indbydende tagmiljøer i nabolaget.

Mågerne er fredet i ynglesæsonen
Endelig bør man i ejendomme, som ofte er udsat for mågebesøg, sørge for jævnligt at gennemgå taget og fjerne alle ansatser til mågereder i perioden januar-marts, hvor rederne bygges. Dette må man gerne gøre uden tilladelse.

Du kan også holde antallet nede ved at fjerne æg og unger. Men det kræver tilladelse fra Naturstyrelsen, da mågerne er fredet i ynglesæsonen. Kontakt evt. Naturstyrelsen eller teknik- og miljøforvaltningen i din kommune for at få nærmere information, hvis du er generet af måger.

Undersøg også, om din kommune gør noget særligt i forbindelse med bekæmpelse af måger, som du kan drage fordel af. I nogle kommuner er regulering af måger endda en ydelse, som kommunen udfører uden omkostninger for den enkelte.

Du skal have tilladelse fra både Naturstyrelsen og den lokale politimester, hvis du vil skyde måger i et bestemt område, hvor de skønnes at udgøre en sikkerheds- eller hygiejnemæssig risiko.

Tilladelsen er ikke helt nem at få, og du kan med fordel søge råd eller hjælp hos den kommunale miljø- og teknikforvaltning, den lokale jagtforening og/eller en skadedyrsvirksomhed med speciale i mågebekæmpelse.

Læs også: Må du skyde skader i haven?

Måger yngler ofte nær det område, hvor de selv er kommet til verden. For at undgå, at mågerne formerer sig, kan man fjerne redematerialer, inden mågernes yngletid går i gang. Foto: Arkivfoto/Bolius
Måger yngler ofte nær det område, hvor de selv er kommet til verden. For at undgå, at mågerne formerer sig, kan man fjerne redematerialer, inden mågernes yngletid går i gang. Foto: Arkivfoto/Bolius
 

Læs også: Må jeg skyde naboens hund?

De fleste måger foretrækker hav og kystnære områder. Flere mågearter er dog de seneste år blevet et hyppigt syn i byerne, hvor de har vænnet sig til at leve tæt ved mennesker. Foto: Arkivfoto/Bolius
De fleste måger foretrækker hav og kystnære områder. Flere mågearter er dog de seneste år blevet et hyppigt syn i byerne, hvor de har vænnet sig til at leve tæt ved mennesker. Foto: Arkivfoto/Bolius
 

Læs også: Husbåde

Selvom man har en pakke brød i overskud, er det en dårlig idé at forære den til mågerne. Foto: Arkivfoto/Bolius
Selvom man har en pakke brød i overskud, er det en dårlig idé at forære den til mågerne. Foto: Arkivfoto/Bolius
 

Læs også: 6 gode råd mod duer på altanen

Er det en god idé at fodre måger?
Nej.

Du kan risikere at gøre både dig selv og dine naboer en bjørnetjeneste ved at vænne mågerne til, at de kan finde mad nær din bopæl, mener Bolius. Det kan anspore dem til at bygge rede i området og over tid grundlægge en decideret koloni. Er det først sket, kan du godt forberede dig på, at mågerne år for år vil blive flere og flere i takt med, at de unge måger vokser op og selv bygger rede i nærheden af deres 'barndomshjem'.

Der er ikke nogen lov, som forbyder fordring af måger. Men der eksempler på kommuner, ejendomsforeninger og grundejerforeninger, som har lavet regler mod fodring af måger i lokalområder.

Læs også: Kryb og skadedyr

70 kommentarer
Vis kommentarer