Her er straffen for at efterlade en hundelort på gaden

En hundeejer lader sin hund besørge på fortovet foran dit hus - og går sin vej uden at samle hundelorten op. Er det lovligt? Få svaret her

Er du irriteret over, at naboen ikke samler sin hunds efterladenskaber op på dit fortorv? (Foto: Simon Høgsberg/Polfoto)
Er du irriteret over, at naboen ikke samler sin hunds efterladenskaber op på dit fortorv? (Foto: Simon Høgsberg/Polfoto)

Hunde er søde, men det er deres ejere ikke altid. I hvert fald ikke når de 'glemmer' at samle Fidos pøller op fra fortovet.

Faktisk er det IKKE lovligt at lade sin hunds hundelorte ligge på vejen.

Der er ikke nogen lov, der konkret henviser til hundes efterladenskaber, så i praksis henvises til både vejloven og færdselsloven.

Ifølge vejloven er det forbudt at efterlade affald på vejarealer, herunder fortove, og det gælder altså også hundelort. Reglen gælder både offentlige veje og private fællesveje i byer.

Politiet har dog ikke den store erfaring med sager på området. Østjyllands Politi kender til sager fra andre politikredse, hvor der er foretaget sigtelse efter færdselsloven, der siger: 'Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen'.

Kan straffes med bøde
Lader du din hunds efterladenskaber ligge på fortovet, kan du straffes med bøde. Det siger Vejlovens § 70 og Privatvejslovens § 98.

Der er dog stor sandsynlighed for, at politiet ikke har ressourcer til at rykke ud og tage sig af hundeefterladenskaber på fortovet, mener både Dansk Kennelklub og advokat Susan Aino Kjær.

Kommunen, og i visse tilfælde politiet, kan ifølge loven fjerne hundens efterladenskaber for hundeejerens regning, hvis han eller hun ikke rydder op efter hunden. Her henviser advokat Susan Aino Kjær både til vejloven, privatvejsloven og § 17 i vintervedligeholdelsesloven.

LÆS OGSÅ: Må man skyde naboens hund?

Pas på lorte på dit eget fortov
Som boligejer kan du også selv risikere at skulle betale, hvis en anden person lader sin hunds hundelort ligge på dit fortov.

Du kan nemlig, ifølge loven om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, være forpligtet til at fjerne alle former for affald på fortovet foran din ejendom, hvis vejbestyrelsen har bestemt det:

I byer og bymæssig bebyggelse kan vejbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at ejerne af ejendomme, der grænser til en offentlig vej eller sti, skal rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti(Vintervedligeholdelsesloven § 5).

Hvis du ikke holder fortovet foran din grund tilstrækkeligt rent, kan kommunen fjerne affald på din regning, og du kan straffes med bøde.

LÆS OGSÅ: Kan hundetis give visne pletter på græsplænen?