Psykisk syge må vente længere på behandling

Ventetiden på behandling for psykiske lidelser er på tre år steget fra 33 til 37 dage

Det er ikke blevet nemmere for psykisk syge at få behandling igennem de senere år. (Modelfoto: Colourbox)
Det er ikke blevet nemmere for psykisk syge at få behandling igennem de senere år. (Modelfoto: Colourbox)

Ventetiden vokser for psykisk syge, der skal i behandling. Sidste år ventede knap hver syvende psykiatriske patient over to måneder på at blive behandlet.

Dermed er ventetiden vokset fra 33 dage i 2008 til 37 dage i 2011. Den stigende ventetid kommer på trods af, at patienterne i 2010 fik udvidet behandlingsretten, så de kan skifte sygehus efter to måneders ventetid.

Stor forskel fra region til region
Ventetiden opgøres, som den tid der går, fra sygehuset får henvist patienten og indtil behandlingen begynder.

Opgørelsen viser, at ventetiden svinger voldsomt mellem regionerne - fra 25 dage i 2011 i Region Sjælland til 44 dage i Region Hovedstaden. Ventetiden er kun faldet i Region Nordjylland.

Læs også:

Uanstændigt, vanrøgt og kaos. Sådan beskriver ledende medarbejdere situationen på de psykiatriske afdelinger i Esbjerg og Ribe. (Foto: Colourbox) Sundhed Vi vanrøgter de psykisk syge

300 færre psykiatriske sengepladser
Samtidig er der også blevet længere mellem de psykiatriske sengepladser på sygehusene. Der er forsvundet over 300 pladser fra 2007 til 2011, hvor der var i alt 2745 sengepladser i de fem regioner.

Hovedparten af pladserne er forsvundet i Region Hovedstaden. I 2007 var der 1420 psykiatriske sengepladser, mens der kun var 1115 tilbage i 2011.

140 mio. kr. til flere sengepladser
På Psykiatrisk Center Sct. Hans er antallet af sengepladser således skåret ned fra 265 til 180, og der er lukket 24 pladser på Psykoterapeutisk Center Stolpegården.

Regeringen har afsat 140 millioner kroner fra 2012 til 2015 til flere psykiatriske sengepladser over satspuljen. Desuden har regeringen og regionerne afsat yderligere 200 millioner kroner til psykiatrien i 2013.

Læs også:

Samfund Psykisk syge børn venter fortsat længe

Pakkepsykiatri
Regionerne har fra årsskiftet indført standardiserede pakkeforløb for flere psykiatriske diagnoser. Og psykiatrien skal samarbejde tættere med de praktiserende læger i såkaldt Shared Care.

Et udvalg i Sundhedsministeriet skal i 2013 aflevere en anbefaling af, hvordan sindslidende får bedre behandling på sygehusene eller ambulant, så regeringen kan lave en plan for behandlingen.

0 kommentarer
Vis kommentarer