Styren kan give kræft

Styren, som måske har gjort danske arbejdere syge, er røget på USA's liste over kræftfremkaldende stoffer

De amerikanske sundhedsmyndigheder har på en ny opdateret liste føjet styren til rækken af stoffer, der sandsynligvis er kræftfremkaldende. Det skriver Videnskab.dk

Styren har været heftigt debatteret i danske medier, fordi medarbejdere på vindmøllevingefabrikken LM Windpower mener at være blevet syge efter at have arbejdet med kemikaliet.

Læs: Nyt styren-påbud til LM Wind

Læs: ansatte i kantine blev syge af giftdampe

Opgraderingen af styrens kræftrisiko er sket efter, at The US Departement of Heath and Human Services har gennemgået mere end 500 dyre- og menneskestudier, skriver Videnskab.dk.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har tidligere kategoriseret styren som "muligvis kræftfremkaldende", hvilket er en svagere klassificering.

Myndigheder bør gøre noget
Overlæge Henrik Kolstad fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Aarhus Universitetshospital opfordrer på baggrund af den amerikanske opgradering de danske myndigheder til at tage affære:

- Det burde afføde en tilbundsgående undersøgelse af stoffets effekter herhjemme set i lyset af, at mange mennesker omgås stoffet på deres arbejdspladser, siger Henrik Kolstad til Videnskab.dk.

Arbejdsskadestyrelsen offentliggjorde i maj en rapport om skadevirkninger efter påvirkning af styren. Rapporten konkluderede, at styren er giftig ved indånding, mens det er uklart, om arbejdet med stoffet kan give kræft.

Styren indgår som opløsningsmiddel i glasfiberproduktion. Stoffet findes også i polyestermaterialer og visse plasticprodukter.

0 kommentarer
Vis kommentarer