Skeptisk hjerneforsker: Jeg vil se WHO’s resultater

Hjerneforsker Albert Gjedde fra Københavns Universitet bekræfter, at der herhjemme ikke er forsket meget i mobiltelefonernes stråling i den senere tid.

Albert Gjedde mener, det skyldes, at resultaterne har været så sparsomme, at de er svære at offentliggøre:

– Der er lavet så mange studier af risikoen ved mobiltelefoners stråling, uden at forskningen har kunnet påvise nogen videnskabeligt stærke resultater.

Opgivet af forskere
– Derfor er området opgivet af mange forskere, og jeg kan heller ikke se det fornuftige i at bruge vores surt opsparede samfundspenge på noget, som ikke giver afgørende resultater.

– Burde danske forskere ikke i højere grad forske mere på strålingsområdet efter den nye vurdering fra WHO?

– WHO har endnu ikke offentliggjort, hvilke videnskabelige resultater de lægger til grund for udtalelsen. Dem vil jeg gerne se på, før jeg kan tage stilling til det spørgsmål.

0 kommentarer
Vis kommentarer