Haarder vil gøre fedmeoperation lettere

Et halvt år efter, reglerne for fedmeoperationer blev strammet, er sundhedsministeren klar til at lempe dem igen

Sundhedsminister Bertel Haarder (V) vil igen lempe reglerne for, hvor overvægtig man skal være for at få ret til en fedmeoperation, efter at have strammet reglerne fra udgangen af 2010, skriver Dagens Medicin.

Det oven på kritik fra faglige eksperter samt historier om, at overvægtige spiste sig ekstra store, for at deres BMI kunne blive højt nok til en operation efter de nye regler. Stramningen har betydet, at patienter både skal være ældre og større, før de må blive opereret.

Læs: Overvægtige spiser sig større

Reglerne blev strammet for at bringe antallet af fedmeoperationer ned, og det er lykkedes: Antallet af fedmeoperationer er siden ændringen faldet med 80 procent.

Når ministeren alligevel er villig til at lempe reglerne igen, skyldes det, at de har været kilde til stor uenighed hos fedmeeksperter.

Læs: Overvægtige fanges i BMI-fælde

Et udvalg af fedmelæger, som Sundhedsstyrelsen havde nedsat for at vurdere reglerne for fedmeoperationer, gik i protest, da sundhedsministeren nedsatte sit eget mini-udvalg og indførte stramningen imod deres anbefaling.

Læs: Fedmelæger går i vrede

Siden har debatten raset, men nu skal det være slut, siger sundhedsministeren:

- Jeg har været i kontakt med forskellige fedmeeksperter og Lægeforeningen og har sagt åbent, at jeg meget gerne ser bredere lægefaglig enighed om at lempe grænserne både i forhold til BMI, alder og følgesygdomme. Hvis vi kan øge freden i branchen med en BMI-grænse på eks. 45, så kommer jeg nu med en udstrakt hånd, siger Bertel Haarder i et interview med Dagens Medicin.

Kort fortalt:

Problemet opstod, da et miniudvalg ledet af lægelig direktør Torben Mogensen fra Hvidovre pludselig besluttede, udenom Sundhedsstyrrelsen arbejdsgruppe bestående af fem videnskabelige selskaber, at man nu både skal være ældre og mere overvægtig for at få en fedmeoperation.

Den overhaling har nu fået de fem videnskabelige selskaber til at trække sig helt fra Sundhedssstyrrelsens arbejdsgruppe.

Sidste nye er, at læger fra Torben Mogensens egen arbejdsgruppe slet ikke har været enige i de nye krav, som trådte i kraft i januar.

0 kommentarer
Vis kommentarer