Ministre overvejer indespærring af gravide

Hvert år kommer nyfødte til verden med skader efter deres mors misbrug. Tvangsbehandling af gravide undersøges

Børn af gravide misbrugere risikerer at blive født med alvorlige skader og handicap. Derfor vil regeringen undersøge, om myndighederne skal kunne tilbageholde gravide mod deres vilje.

- Tvangstilbageholdelse kan måske sikre, at færre børn fødes med skader relateret til morens misbrug. Derfor ønsker vi at se nærmere på, hvordan en dansk model kan se ud, siger socialminister Benedikte Kiær (K).

Sammen med sundhedsminister Bertel Haarder (V) nedsætter hun en arbejdsgruppe, som skal se på, om erfaringer fra Sverige og Norge kan overføres til Danmark.

I de to lande tillader lovgivningen at tvangstilbageholde gravide på særlige institutioner, som de ikke må forlade uden følgeskab af personalet.

- Dermed kan de ikke skade deres foster yderligere. Og samme vej bør Danmark gå, siger overlæge May Olofsson, Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital.

- Som det er i dag, må børnene leve med livslange handicap, og derfor skal det være muligt i få tilfælde at bruge tvang, siger hun og tilføjer:

- Mødrene er topmotiverede for at gå i behandling, men de har det så dårligt, at de ikke profiterer af en frivillig indlæggelse.

Hun har mødt flere gravide, som har bedt om at få låst døren, så de ikke kan få fat i stoffer eller alkohol.

- Alle mødre ønsker at få et sundt barn. De her kvinder bliver ligeså ulykkelige, som alle andre, når der sker deres børn noget. Derfor er de indstillede på, at der skal gøres hvad som helst for at undgå, at det sker, siger hun.

I Reden på Vesterbro, som rådgiver narkoprostituerede kvinder, er leder Anette Rix kritisk. Hun siger, at det er muligt at støtte gravide misbrugere langt bedre, end det sker i dag, uden at benytte tvang.

- Den dag alt andet er afprøvet, kan tvang komme på tale. Men der er vi slet ikke, siger hun.