Finsk sæd lige så ringe som danskeres

Moderne tider har indhentet de førhen så virile finske mænd. Deres sæd er nu lige så dårlig som danske mænds

Sædkvaliteten hos danske mænd er som bekendt ikke noget at skrive hjem om og har ikke ændret sig de seneste 15 år.

Men i samme periode er sædkvaliteten hos mænd i Finland faldet drastisk, så den nu er nede på samme lave niveau som i Danmark.

Det viser ny dansk-finsk forskning, som præsenteres på en international forskerkonference om hormonforstyrrende stoffer, der holdes på Rigshospitalet 26.-29. april.

Det har længe været en gåde, hvorfor finske mænd havde betydeligt bedre forplantningsevne end mænd i resten af Norden, siger professor Niels Erik Skakkebæk fra Afdeling for Vækst og Reproduktion ved Rigshospitalet.

Den ny forskning viser, at genetiske forskelle næppe er forklaringen. Det er mere sandsynligt, at årsagen er miljø eller livsstil, tilføjer professoren, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

- Meget tyder på, at befolkningen i Finland har været mindre udsat for miljøskadelige stoffer end befolkningen i de øvrige lande, men nu er ved at indhente os andre, siger Niels Erik Skakkebæk.

Samtidig med dykket i den finske sædkvalitet har udviklingen også indhentet de finske mænd på en anden kedelig måde: Der er kommet flere tilfælde af testikelkræft. Denne tendens ses også i de andre nordiske lande.

Dårlig sædkvalitet og testikelkræft viser sig først i voksenalderen. Men forskerne hælder alligevel til den teori, at årsagen skal søges i faktorer, som påvirker drengebarnet allerede i mors mave. For eksempel hormonforstyrrende kemikalier.

Og blandt forskere vokser enigheden om, at det er tidlig påvirkning af fostret, som senere medfører testikelkræft og forringet sædkvalitet, siger professor Skakkebæk.

- Men det er klart, at det giver nogle udfordringer med at finde frem til årsagerne, da de jo ligger mange år tilbage i tiden, tilføjer han.

Konferencen på Rigshospitalet er den sjette i rækken, og der ventes et rekordhøjt antal deltagere på over 200 forskere fra hele verden. Mødet er arrangeret af Center for Hormonforstyrrende Stoffer med støtte fra Miljøstyrelsen.