Sygehusansvarlig: Vi ser med stor alvor på sagen

Vicedirektør på Glostrup Hospital Per Erik Jørgensen fik fra den 1. juli i år det ledelsesmæssige ansvar for Respirationscenter Øst. Først for nyligt er han blevet bekendt med venteliste-problematikken på centeret.

– Det er meget ubehagelige oplysninger. Også selv om det viser sig, at kun 19 personer er døde, mens de har stået på venteliste i løbet af 2010, så er det stadig for mange, understreger vicedirektøren og tilføjer, at nogle personer, der er døde i slutningen af 2009, er talt med i den første opgørelse, så derfor er det reelle tal for 2010 lidt mindre.

– Hvad har I gjort for at komme problemet til livs?

– Jeg tog straks kontakt til regionen, da jeg hørte om problemet, og det viser sig, at man allerede har foretaget nogle organisatoriske ændringer, som har forkortet indlæggelsestiden. Derudover slår vi en overlægestilling op, så der kommer ekstra bemanding, og vi forventer ved udgangen af 2011 at flytte Respirationscenter Øst til det tidligere respirationscenter på Glostrup Hospital, så der bliver tilført ressourcer herfra. Desuden afventer vi en redegørelse fra Sundhedsstyrelsen om problematikken.

– Ifølge medarbejderne på Respirationcenter Øst, så er det et spørgsmål om at få tilført ressourcer.

– Hvis vi tilfører flere ressourcer, vil det betyde, at vi skal tage dem fra andre funktioner. men hvis det er det, der skal til, må vi jo gøre det. Men vi afventer lige effekten af de tiltag, der er i gang nu, tilføjer Per Erik Jørgensen.